Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Mesures de suport a pimes i autònoms Ajudes destacades d'interès empresarial

Ajudes destacades d'interès empresarial

Recull de les principals ajudes i subvencions presentades per les diferents administracions a les que es pot acollir el principal teixit productiu de la ciutat.

Títol/Normativa: Programa NEOTEC

Termini de sol·licitud: 05/07/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Petites empreses innovadores de base tecnològica

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: CDTI

Més informació

Títol/Normativa: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables

Termini de sol·licitud: 30/09/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Empreses

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació  

Títol/Normativa: Emprendedoras Digitales

Termini de sol·licitud: Sense data límit

Tipus: Finançament

Beneficiaris: Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Mincotur

Més informació

Títol/Normativa: Programa TIC Camaras 2022

Termini de sol·licitud: 22/06/2022

Tipus: Serveis de suport i ajuts

Beneficiaris: Empreses

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Cambra de Comerç de Tarragona

Més informació

Títol/Normativa: Startup Capital 

Termini de sol·licitud: 22/06/2022 

Tipus: Ajuts 

Beneficiaris: Aquest ajut es dirigeix a startups que han d’estar constituïdes com a molt tard el 17 de maig de 2022 (abans de la publicació de la convocatòria al DOGC) i no poden superar els 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud. L'ajut Startup Capital va dirigit a startups en fase inicial que necessitin un impuls per fer activitats de validació de la tecnologia i continuar amb el procés d’arribada a mercat, incloent l’accés a altres fonts de finançament. 

Sector d’activitat econòmica: Startups tecnològiques 

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: Programa sostenibilidad 2022

Termini de sol·licitud: 22/06/2022

Tipus: Serveis de suport i ajuts

Beneficiaris: Empreses

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Cambra de Comerç de Tarragona

Més informació

Títol/Normativa: RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

Termini de sol·licitud: 30/12/2022

Tipus: Crèdit a la inversió

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics dels que regula el capítol III del títol I del Llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments turístics (secció II), càmpings (subsecció I de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal, amb els condicionants que estableix la base 5 de l’annex 1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril. 4.2 També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior, d’acord amb la base 5 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

Sector d’activitat econòmica: Turisme

Ens convocant: Departament d'Empresa i Coneixement

Més informació

Títol/Normativa: Programa Xpande 2022

Termini de sol·licitud: 22/06/2022

Tipus: Serveis de suport i ajuts

Beneficiaris: Empreses

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Cambra de Comerç de Tarragona

Més informació

Títol/Normativa: Activa Startups

Termini de sol·licitud: 31/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Pimes o startups amb personalitat jurídica pròpia i que estiguin legalment constituïdes. Hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació 

Títol/Normativa: Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Termini de sol·licitud: 03/05/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració.

Sector d’activitat econòmica: Restauració

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: Acelera pyme - Programa Kit Digital

Termini de sol·licitud: 15/09/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Petites empreses entre 10 i menys de 49 empleats.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Red.es

Més informació

Segells de reconeixement d'administració oberta