Esteu aquí: Inici Declaració d’accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Introducció

L’Ajuntament de Tarragona s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i apps de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per al qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web  i apps depenents  de l’Ajuntament de Tarragona, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Índex:

Situació de compliment

Lloc Web: https://www.tarragona.cat

Aquesta web és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. És possible  que algun reproductor de vídeo no disposi d’un mode d’operació que permeti mostrar els subtítols existents (requisit 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols).
  2. És possible  que no es preservi totalment la sincronització entre l’àudio i els subtítols (requisit  7.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Sincronització del subtitulat).
  3. Pot ser que no es preservi la totalitat de les dades dels subtítols en transmetre, gravar o convertir vídeo amb àudio sincronitzat (requisit número 7.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Preservació del subtitulat).
  4. És possible  que l’usuari no pugui adaptar les característiques dels subtítols als seus requisits individuals (requisit 7.1.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Característiques dels subtítols).
  5. És possible  que no es proporcionin en tots els casos un mode d’operació que faciliti una sortida parlada dels subtítols disponibles (requisit 7.1.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols parlats).
  6. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d’un mode per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles (requisit 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d’audiodescripció).
  7. És possible  que no es preservi la sincronització entre el vídeo i l’audiodescripció (requisit 7.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Sincronització de l’audiodescripció).
  8. Pot ser que no es preservi la totalitat de les dades de l’audiodescripció en transmetre, gravar o convertir vídeo amb àudio sincronitzat (requisit 7.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Preservació de l’audiodescripció).
  9. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no proporciona controls per la reproducció de subtítols i audiodescripció al mateix nivell d’interacció que la resta de controls (requisit 7.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Controls d’usuari per a subtítols i audiodescripció).
  10. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen  una alternativa textual genèrica (requisit 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  11. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols (requisit 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols [gravats]).
  12. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’audiodescripció o mitjans alternatius (requisits 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius [gravat]).
  13. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text (requisit 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  14. Alguna pàgina no té definida per programa almenys una seqüència  correcta de lectura (requisit 9.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].
  15. En alguna pàgina s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
  16. Puntualment, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per parar, controlar o ocultar la informació (requisit 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, parar o ocultar).
  17. No sempre s’ofereixen enllaços a pàgines de contingut relacionat o formes alternatives de navegació (requisit 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Múltiples vies).
  18. Hi ha alguns elements en algunes pàgines en què el focus del teclat no és visible (requisit 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visibles).
  19. Hi ha alguns components de la interfície de l’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, que no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

Lloc Web: https://seu.tarragona.cat

Aquesta web és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text (requisit 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  2. Alguna pàgina no té definida per programa almenys una seqüència correcta de lectura (requisit 9.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa).
  3. En alguna pàgina s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per  transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
  4. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser d’almenys de 4.5:1 (requisit 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim).
  5. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdua de contingut o funcionalitat (requisit 9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Canvi de la mida del text).
  6. En alguna pàgina el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut (requisit 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajustament del text).
  7. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat).
  8. Hi ha alguns elements amb un ordre inadequat amb el focus del teclat (requisit 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ordre del focus).
  9. Hi ha alguns enllaços en què el propòsit no queda prou clar (requisit  9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços).
  10. Puntualment,  pot existir alguna errada d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqui l’usuari el suggeriment per a solucionar-lo (requisit 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant errades).
  11. En alguna pàgina hi pot haver atributs i ID duplicats (requisit 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Processament).
  12. Hi ha alguns components d’interfície d’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, que no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
  13. Hi ha imatges no etiquetades o que tenen una alternativa textual genèrica (requisit 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  14. En algun document la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com  text (requisit 10.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  15. Hi ha algun document que té la relació de contrast de menys de 4:5:1 (requisit 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim).
  16. En algun document alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit 10.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat).
  17. Puntualment, alguna pàgina podria no tenir identificat el títol (requisit 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulació de pàgines).
  18. Hi ha algun encapçalament o algun nom de control que pot no ser prou descriptiu del seu propòsit  (requisit 10.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022 Encapçalaments i etiquetes).
  19. Puntualment, algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom (requisit 10.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
  20. Hi ha pàgines on no s’indica el llenguatge que s’utilitza per defecte (requisit 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina).
  21. Hi ha algun document on els components de la interfície de l’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, que no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

Lloc Web: https://agenda.tarragona.cat

Aquesta web és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. Hi ha imatges que no estan etiquetades o que tenen una alternativa textual genèrica (requisit 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  2. Hi ha alguna pàgina on la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o que no tenen alternativa com a text (requisit 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  3. En alguna pàgina s’ha utilitzat el color com a únic mitja visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o  distingir un element visual (requisit 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
  4. Hi ha alguna pàgina on la relació de contrast en text podria no ser d’almenys 4.5:1 (requisit 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim).
  5. Hi ha alguna pàgina on el contrast dels components de la interfície de l’usuari i objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents (requisit 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast no textual).
  6. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat  (requisit 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat).
  7. En algun document la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre consistent (requisit 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ordre del focus).
  8. Puntualment, algun enllaç pot no tenir definit el propòsit específic de manera textual (requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços).
  9. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat (requisit 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visibles).
  10. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina on l’idioma no es pot determinar per programa (requisit 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts).
  11. Hi ha camps d’entrada de dades amb capacitat de detecció automàtica d’errors que no identifiquen on o com es produeix l’error (requisit 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació d’error).
  12. Puntualment, hi pot haver algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqui a l’usuari del suggeriment per solucionar-ho (requisit 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant errors).
  13. Hi ha pàgines on els components de la interfície de l’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

Lloc Web: https://cis.tarragona.cat

Aquesta web és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. Hi ha imatges que no estan etiquetades o tenen una alternativa textual  genèrica (requisit 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  2. En alguna pàgina la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com a text (requisit 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  3. Alguna pàgina no té definida per programa almenys una seqüència correcte de lectura (requisit número 9.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa).
  4. En alguna pàgina s’ha utilitzat el color com únic mitjà visual per transmetre la informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
  5. En algun document la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre consistent (requisit 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ordre dels focus).
  6. No sempre s’ofereixen enllaços a pàgines de contingut relacionat o formes alternatives de navegació (requisit 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Múltiples vies).
  7. Pot haver-hi algun encapçalament o algun nom de control que no sigui prou descriptiu del seu propòsit (requisit 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022 Encapçalaments i etiquetes).
  8. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat  (requisit 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visibles).
  9. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina on l’idioma no es pot determinar per programa (requisit 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts).
  10. Hi ha pàgines on els components de la interfície de l’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
  11. Hi ha imatges no etiquetades o que tenen una alternativa textual genèrica (requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  12. En algun document la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text (requisit 10.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
  13. Puntualment, algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina (requisit 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulació de  pàgines).
  14. Hi ha algun encapçalament o algun nom de control que no sigui prou descriptiu del seu propòsit (requisit 10.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022 Encapçalaments i etiquetes).
  15. En alguna pàgina no s’indica el llenguatge que s’utilitza per defecte  (requisit 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina).
  16. Hi ha pàgines on els components de la interfície de l’usuari, com a elements de formulari, enllaços i components generats per script, no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: EPP! Tarragona (Android)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  2. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit  11.1.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  4. En alguna pantalla la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  5. Hi ha pantalles que requereixen orientació apaïsada o retrat per ser visualitzades correctament (requisit 11.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Orientació).
  6. En alguna pantalla la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys de 4.5:1 (requisit 11.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast mínim).
  7. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit 11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  8. De manera puntual algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom (requisit 11.2.5.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
  9. De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqui a l’usuari el suggeriment per solucionar-ho (requisit 11.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Suggeriment davant errors).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: EPP! Tarragona (IOS)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  2. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit 11.1.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  4. En alguna pantalla la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  5. Hi ha pantalles que requereixen orientació apaïsada o retrat per a ser visualitzades correctament (requisit  11.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Orientació).
  6. En alguna pantalla la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys de 4.5:1 (requisit  11.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast mínim).
  7. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdues de contingut o funcionalitat (requisit  11.1.4.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  8. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit 11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  9. Puntualment, algunes etiquetes que acompanyen als controls no tenen el mateix nom (requisit  11.2.5.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
  10. És possible que no s’utilitzin tots els serveis d’accessibilitat documentats de la plataforma o que no s’utilitzen altres serveis (requisit  11.5.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús dels serveis d’accessibilitat).
  11. El programari dels productes de suport no poden determinar la funció, l’estat, els límits, els noms o les descripcions d’algun element de la interfície d’usuari (requisit  11.5.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Informació de l’objecte).
  12. És possible que el programari dels productes de suport no puguin determinar una llista d’accions disponibles per executar en algun element de la interfície (requisit  11.5.2.11 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Llista d’accions disponibles).
  13. És possible  que el programari dels productes de suport no pugui executar alguna de les accions disponibles en algun element de la interfície  (requisit  11.5.2.12 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Execució d’accions disponibles).
  14. És possible  que el programari dels productes de suport no pugui modificar el focus, el punt d’inserció del text i els atributs de selecció d’algun element de la interfície de l’usuari (requisit  11.5.2.14 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Modificació del focus i dels  atributs de selecció).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: TGN Agenda (Android)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  2. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit 11.1.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  4. En alguna pantalla la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com a text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  5. En alguna pantalla la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.5:1 (requisit  11.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast mínim).
  6. En alguna pantalla el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colores adjacents (requisit 11.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast no textual).
  7. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat  (requisit  11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  8. Puntualment, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per parar, controlar o ocultar la informació (requisit  11.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Posar en pausa, parar, ocultar).
  9. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat (requisit  11.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Focus visibles).
  10. Puntualment, algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom (requisit  11.2.5.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
  11. En alguna pantalla no s’indica el llenguatge per defecte que s’utilitza (requisit 11.3.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Llenguatge de la pantalla).
  12. El programari dels productes de suport no poden determinar la funció, l’estat, els límits, els noms o les descripcions d’algun element de la interfície de l’usuari (requisit  11.5.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Informació de l’objecte).
  13. Els serveis d’accessibilitat no poden determinar la relació d’algun element de la interfície de l’usuari que actua com etiqueta d’un altre element o que és etiquetat per un altre. (requisit  11.5.2.8 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Relacions d’etiquetatge).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: TGN Agenda (IOS)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per programari o no tenen alternativa com a text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  2. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  3. En alguna pantalla la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com a text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  4. En alguna pantalla la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.5:1 (requisit  11.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast mínim).
  5. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdues de contingut o funcionalitat (requisit 11.1.4.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  6. En alguna pantalla el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objecte gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colores adjacents (requisit  11.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contrast no textual).
  7. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  8. Puntualment, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per posar en pausa, controlar o amagar la informació (requisit  11.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Posar en pausa, parar, ocultar).
  9. Puntualment, algunes etiquetes que acompanyen als controls no tenen el mateix nom (requisit 11.2.5.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
  10. En alguna pantalla no s’indica el llenguatge per defecte que s’utilitza (requisit 11.3.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Llenguatge de la pantalla).
  11. En alguna pantalla els missatges d’estat podrien no determinats amb  programació mitjançant funcions o propietats (requisit  11.4.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Missatges d’estat).
  12. El programari dels productes de suport no pot determinar la funció, estats, límits, noms o descripcions d’algun element de la interfície d’usuari  (requisit 11.5.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Informació de l’objecte).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: TGN Emergències (Android)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d’un mode per a seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles (requisit 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Reproducció d’audiodescripció).
  2. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit  9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  3. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols (requisit  9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Subtítols [gravats]).
  4. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’audiodescripció o mitjans alternatius. (requisits 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Audiodescripció o mitjans alternatius [gravat]).
  5. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  6. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  7. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdues de contingut o funcionalitat. (requisit  9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  8. En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  9. En algunes pàgines no existeix el mecanisme per ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines (requisit  9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Evitar blocs).
  10. Puntualment, algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de  manera textual (requisit  9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Propòsit dels enllaços).
  11. En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Nom, funció, valor).
  12. En alguna pantalla la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  13. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdues de contingut o funcionalitat (requisit  11.1.4.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  14. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  15. És possible  que no s’utilitzin tots els serveis d’accessibilitat documentats de la plataforma o que no s’utilitzin altres serveis (requisit  11.5.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús dels serveis d’accessibilitat).
  16. És possible  que el programari dels productes de suport no pugui determinar la informació i els mecanismes necessaris per seguir el focus, el punt d’inserció del text i els atributs de selecció d’algun  element de la interfície d’usuari. (requisit  11.5.2.13 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Seguiment del focus i dels atributs de selecció).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat.

 

App: TGN Emergències (IOS)

Aquesta app és parcialment conforme al RD 1112/2018, per la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d’un mode per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles  (requisit 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Reproducció d’audiodescripció).
  2. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit  9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  3. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols (requisit  9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Subtítols [gravats]).
  4. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’audiodescripció  o mitjans alternatius (requisits 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Audiodescripció o mitjans alternatius [gravat]).
  5. En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per programari o no tenen alternativa com a text. (requisit  9.1.3.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  6. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit  9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús del color).
  7. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdues de contingut o funcionalitat. (requisit  9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  8. En algunes pàgines el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut (requisit  9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Reajustament del text).
  9. En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  10. En algunes pàgines no existeix el mecanisme per ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines (requisit  9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Evitar blocs).
  11. Puntualment,  algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de la manera textual (requisit  9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Propòsit dels enllaços).
  12. En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formular, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Nom, funció, valor).
  13. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit  11.1.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual).
  14. En alguna pantalla la informació, l’estructura i les relacions no són determinades per  programari o no tenen alternativa com a text (requisit  11.1.3.1.1 de l’UNE-EN 301549:2022-03 D’informació i relacions).
  15. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 % sense pèrdua de contingut o funcionalitat (requisit  11.1.4.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Canvi de la mida del text).
  16. En alguna pantalla el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut (requisit  11.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Reajustament del text).
  17. En alguna pantalla alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit  11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Teclat).
  18. Puntualment, algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de  manera textual (requisit  11.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Propòsit dels enllaços).
  19. En alguna pantalla els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit  11.4.1.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Nom, funció, valor).
  20. És possible que no s’utilitzin tots els serveis d’accessibilitat documentats de la plataforma o que no s’utilitzin altres serveis (requisit  11.5.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Ús dels serveis d’accessibilitat).
  21. És possible  que el programari dels productes de suport no pugui determinar la informació i els mecanismes necessaris per seguir el focus, el punt d’inserció del text i els atributs de selecció d’algun element de la interfície d’usuari (requisit  11.5.2.13 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Seguiment del focus i dels atributs de selecció).
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Hi ha arxius ofimàtics en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells si ho compleixin.
  2. Pot haver contingut  de tercers que no estigui desenvolupat per l’Ajuntament de Tarragona o que no estigui sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen del tot tots els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present  declaració va ser preparada el 24 d’agost de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació externa duta a terme per l’empresa Everycode S.L. el 20 de juliol de 2023.

Última revisió de la declaració: 24 d’agost de 2023.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Podeu elaborar Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part del lloc web o app.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web o app.

Ho podeu fer mitjançant l’adreça electrònica accessibilitat@tarragona.cat o trucant al telèfon 977 296 247.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Podeu formular queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o sol·licitar la informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret, segons el que estableix l’article 3, apartat 4, o continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició, per tal de constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Accés a la Sol·licitud d’informació i queixes.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Procediment de reclamació

Si, un cop formulada una sol·licitud d’informació accessible o una queixa, es dona algun d’aquests supòsits:

 • la sol·licitud o queixa ha estat desestimada,
 • no s’està d’acord amb la decisió adoptada,
 • la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5,
 • ha transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta,

podeu presentar una Reclamació sobre sol·licitud d’informació accessible o queixa.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Contingut opcional

L’Ajuntament de Tarragona ha incorporat als seus llocs web la plataforma d’accessibilitat web universal inSuit. Un servei que millora de manera automàtica l’accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per activar la plataforma inSuit a la web s’ha d’activar la pestanya de inSuit inserida a la dreta (EINES D’ACCESSIBILITAT).

Activación de inSuit

L’usuari rebrà des de la web les ajudes tècniques que li permetran navegar de forma adaptada a les seves necessitats i preferències.

Ajudes tècniques de inSuit

Ajuda tècnica

Dirigida a:

Navegació amb teclat

Persones invidents. Permet sentir una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.

Navegació per visió reduïda

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Comandaments de veu

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina mitjançant senzills comandaments de veu. 

Navegació amb Sons

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol mena de sons, mitjançant  un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com a únic polsador, mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Persones amb discapacitat cognitiva i persones grans. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Persones grans o amb poques competències digitals. Navegació fent ús del ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l’estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversa de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la web: PDF, imatges, vídeos, àudios, taules, etc. a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.

És objectiu de l’Ajuntament de Tarragona posar tota la informació d’aquest portal a disposició dels ciutadans i ciutadanes per evitar l’exclusió, promoure l’accessibilitat i aconseguir la universalització de la informació. La finalitat és que les persones puguin navegar per les pàgines del portal sense trobar-hi dificultats d’accés.

Aquest portal web ha estat desenvolupat seguint la norma UNE-EN 301549:2022

L'última revisió de l’accessibilitat s’ha fet el juliol de 2023.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a continuar millorant de manera contínua l’accessibilitat d’aquest portal. És per això que us convidem que ens hi ajudeu enviant-nos els vostres comentaris i suggeriments.

Segells de reconeixement d'administració oberta