Esteu aquí: Inici Cooperació COOP TGN Consell Cooperació

Consell Cooperació

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat

El Consell Municipal de cooperació internacional i solidaritat de la ciutat de Tarragona és un òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, en totes les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional a la nostra ciutat. El seu objectiu és el de fomentar processos de participació entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació, així com altres sectors interessats, a fi de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la justícia social, el benviure dels pobles, els drets humans i la pau.

El consell el conformen les entitats públiques i privades de l’àmbit de la cooperació i els grups polítics amb representació municipal.

Normes de Funcionament

Com formar part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Sol·licitud

Per a ser admeses, han de presentar una sol·licitud, signada per la persona que representi legalment l'entitat i adreçada a l’Alcaldia de l'Ajuntament, en què han de proposar la persona que assistirà al Consell, i fins a dos suplents. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent: a)Acta de la reunió feta per a l'elecció de les persones que representen l’entitat al Consell b)Memòria d'activitats que realitzen a la ciutat de Tarragona c)Memòria d’activitats i balanç econòmic anual de l’entitat d)Certificat on hi consti el nombre de persones sòcies, voluntàries i col·laboradores que té a la ciutat de Tarragona 

Membres del Consell Municipal de Cooperació

Actualment, formen part del Consell Municipal 21 Organitzacions No Governamentals, la Fundació URV Solidària i 4 representants dels grups polítics amb representació municipal.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta