Esteu aquí: Inici Cooperació Subvencions

Subvencions

Les subvencions, que es convoquen anulament, són recursos econòmics que financien, amb el fons corresponent al 0,7% del pressupost anual de l’Ajuntament, projectes presentats per ONGD en tres àmbits d’actuació:

Les actuacions s'han d'emmarcar en alguna de les següents línies d'actuació:

 • Fomentar les capaciats institucionals municipals de democràcia i participació al Sud.
 • Fomentar les capacitats humanes i socials.
 • Fomentar la cultura, defensa i promoció dels drets humans i la cultura de pau.
 • Fomentar i promoure la cultura de la solidaritat i la cooperació internacional a Tarragona.

Tots els projectes han d'incorporar mesures efectives de gènere, equitat i sostenibilitat ambiental. Es donarà prioritat a les intervencions amb els sectors més vulnerables de la població.

Les actuacions s'han d'emmarcar en alguna de les següents línies d'actuació:

 • Denunciar i consciencia sobre les causes de la probresa i exclusió al Sud.
 • Promoure l'educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament.
 • Impulsar el comerç just, el consum responsable i/o la banca ètica.
 • Promoure el respecte dels Drets Humans.
 • Impulsar el discurs crític entre la ciutadania vers la solidaritat cap a les persones en situació de refugi.
 • Difondre l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 • Acció Humanitària, la convocatòria és permanent i de concessió directa.

Les actuacions s'han d'emmarcar en alguna de les següents línies d'actuació:

 • Ajuda d'emergència
 • Resposta humanitària
 • Assistència prolongada a persoens refugiades i desplaçades, rehabilitació inicial després d'un desastre i accions destinades a la preparació i prevenció de desastres.

Intervencions destinades a salvar la vida i alleujar el sofriment de les persones afectades per emergències internacionals com desastres naturals, conflictes armats, situacions de violència o crisis humanitàries de llarga durada, així com a protegir la seva dignitat i els seus drets en aquests contextos.

Inclou també actuacions amb persones refugiades i desplaçades i les activitats en la primera fase de la rehabilitació després del desastre i determinades accions de prevenció i preparació enfront els desastres.

Les actuacions hauran de contribuir a reduir la vulnerabilitat i reforçar les capacitats locals, promoure els drets humans i la construcció de la pau.

Convenis del Departament de Cooperació:

Segells de reconeixement d'administració oberta