Esteu aquí: Inici Esports El Patronat Seu electrònica

Seu electrònica

Perfil del contractant

Facturació electrònica

El dia 15 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

Els proveïdors del Patronat Municipal d’Esports que quedin inclosos dins dels contemplats en l'article 4 de la citada norma (com, per exemple, societats anònimes, societats limitades, unions temporals d'empreses, entitats estrangeres...), hauran d'expedir i remetre factures en el corresponent format electrònic (versions 3.2 o 3.2.1 del format electrònic facturae).

El lloc de presentació de les factures electròniques serà l’anomenat PUNT GENERAL D’ENTRADA, que en el cas del PATRONAT s’articularà a través de la plataforma FACe.

A banda dels requisits habituals per a la presentació de factures, per tal de poder presentar-les en format electrònic caldrà introduir els codis numèrics d’identificació, corresponents a l’oficina comptable, l’oficina instructora i l’òrgan gestor a les qui va adreçada.

Els codis que heu d’incloure son els següents:

Codis d'identificació

 

 

OFICINA COMPTABLE

Departament que realitzarà el registre comptable de la factura

LA0003963

OFICINA TRAMITADORA

Departament que tramitarà l'aprovació de la factura

LA0003963

OFICINA GESTORA

Departament que conformarà la factura

LA0003963

Altres dades d'interès

Segells de reconeixement d'administració oberta