Esteu aquí: Inici Esports Esports al teu aire Voleibol

Voleibol

A Tarragona hi ha cinc pavellons on es pot practicar voleibol. Les instal·lacions poden ser utilitzades tant per entitats i clubs com per particulars: només cal posar-se en contacte amb la recepció dels diferents pavellons i reservar la pista.

Com reservar

El preu del lloguer de la pista és hora, i inclou vestidors i llum.
Per fer la reserva cal posar-se en contacte amb les recepcions dels diferents pavellons.

Ubicació i contacte

Horaris

Normes d'ús per a la utilització de les pistes de voleibol

 • Es prohibeix fumar en tot el recinte del pavelló.
 • Dins del pavelló, excepte en les àrees reservades, no es pot beure i menjar res (incloent-hi pipes, cacauets, xiclets, etc.)
 • Es recomana a tots els usuaris del pavelló que arribin trenta minuts abans de l'hora que els correspongui, per tal de tenir temps suficient per canviar-se de roba i calçat.
 • A cada entitat, presentant prèviament el DNI del responsable a l'encarregat de la instal·lació, se li assigna la clau del vestidor. El nombre màxim de vestidors que es poden fer servir, per ocupació horària, és la meitat dels existents, a fi de deixar l'altra meitat lliure per a la propera entitat.
 • Només tenen accés a les pistes els esportistes, els monitors i els responsables.
 • Només es pot accedir a les pistes amb calçat reglamentari (sabatilles de sola tova que no marquin la pista), calçat que no s'ha de fer servir pel carrer.
 • No es permet que els esportistes facin servir resines o altres productes que puguin deixar marques al paviment.
 • Els equips que vulguin fer exercicis d'escalfament, minuts abans de l'hora d'utilització, poden fer-ho sempre que no molestin els usuaris de la pista i no utilitzin pilotes.
 • Les entitats que utilitzin material esportiu del pavelló tenen la responsabilitat de conservar-lo i retornar-lo al lloc de procedència. Tot això sota la supervisió de l'encarregat del poliesportiu.
 • Els usuaris del pavelló tenen el deure de comunicar a l'encarregat qualsevol dany o perjudici ocasionat a les instal·lacions o al material. Qualsevol dany ocasionat en alguna instal·lació o material del pavelló produït pel mal ús serà responsabilitat de qui el causi, dels delegats responsables d'equips i de l'entitat a la qual pertanyin.
 • Les pistes han de quedar lliures per a l'usuari següent amb una antelació que permeti retirar el material utilitzat abans que s'acabi el temps assenyalat.
 • Cal que tots els usuaris del pavelló —esportistes i espectadors— respectin els senyals i les indicacions per garantir-ne el bon estat i la conservació. Les persones que no facin cas de les normes seran convidades a sortir del recinte del pavelló
Segells de reconeixement d'administració oberta