Esteu aquí: Inici Govern Obert Transparència indicadors de transparència ITA Pàgina web, relacions amb el ciutadans i la societat, i participació ciutadana

Pàgina web, relacions amb el ciutadans i la societat, i participació ciutadana

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc B. Ajuntament de Tarragona

B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
22. S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal. http://www.tarragona.cat/lajuntament/govern/transparencia-municipal
23. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible. https://www.tarragona.cat/cercador
24. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervínculo. http://www.tarragona.cat/sitemap
25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic. https://tramits.tarragona.cat/General/
26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. https://tramits.tarragona.cat/General/
27. Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/s mateixa/s. Aquesta informació encara no està disponible al web.
28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans. A l'apartat Seguretat Ciutadana, Tràmits i Gestions, Denúncies en línia
29. S'informa al web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals. http://www.tarragona.cat/seguretat/agenda
2. Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà
30. Es publiquen al web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.

Peticions d'accés a la informació pública presentades. Item incorporat al període 2018

31. Es contempla al web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals. http://www.tarragona.cat/lajuntament/govern/espai-grups-municipal
32. Existeix al web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions. Al portal de Dades Obertes
33. Existeixen al web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'Ajuntament a les xarxes socials. http://www.tarragona.cat/lajuntament/comunicacio-i-participacio/xarxes-socials
34. Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres). https://www.tarragona.cat/governobert
35. Existeixen i s'informa al web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana. https://www.tarragona.cat/governobert
36. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals. https://www.tarragona.cat/governobert
Segells de reconeixement d’administració oberta