Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 Comencen a canviar les 2.180 bombetes dels semàfors de la ciutat

Comencen a canviar les 2.180 bombetes dels semàfors de la ciutat

Comencen a canviar les 2.180 bombetes dels semàfors de la ciutat

L'objectiu és deixar d'emetre 500 tones de CO2 a l'atmosfera
27/05/2009

El Consistori ha comen&ccedil;at a canviar les 2.180 bombetes que hi ha actualment en els sem&agrave;fors de la ciutat amb l'objectiu de deixar d'emetre 500 tones de CO2 -di&ograve;xid de carboni- a l'atmosfera. Amb el canvi, l&rsquo;Ajuntament s'estalviar&agrave; 512.000 Kw/hora. En dos mesos estaran canviats tots els sem&agrave;fors. <br /><br />La Junta de Govern de dilluns 25 de maig&nbsp;va aprovar la despesa de 118.432,01 &euro; (IVA incl&ograve;s) corresponent a l&rsquo;ampliaci&oacute; puntual del contracte de manteniment de la xarxa semaf&ograve;rica de Tarragona, per a dur a terme els treballs de substituci&oacute; de les &ograve;ptiques incandescents per &ograve;ptiques amb tecnologia LED subministrades per l&rsquo;Instituto para la Diversificaci&oacute;n y Ahorro de la Energ&iacute;a&rdquo; (IDAE). <br /><br />Aquesta mesura tamb&eacute; significa una millora important a la seguretat vial, ja que aquest tipus de bombeta desprenent m&eacute;s llum i s&oacute;n m&eacute;s visibles. Aix&ograve; fa que s'ampli&iuml; la dist&agrave;ncia de visi&oacute; dels sem&agrave;fors, donant m&eacute;s marge de dist&agrave;ncia al conductor per adoptar les mesures de seguretat a l'arribada a una cru&iuml;lla o passos de vianants. <br /><br />Actualment ja hi ha 80 sem&agrave;fors adaptats amb &ograve;ptiques de tecnologia LED que corresponen als que han canviant l&rsquo;Ajuntament en els darrers mesos. En concret, estan ubicats als carrers: Pa&iuml;sos Catalans, Via Augusta, Rambla Nova, Ramon i Cajal, Pere Martell, Francesc Bastos i Pont de Santa Tecla. Tots s&oacute;n sem&agrave;fors que regulen la circulaci&oacute;, no de vianants. <br /><br /><br />&bull; Actualment hi ha 66 creus amb sem&agrave;fors. Aix&iacute; doncs, la substituci&oacute; permetria un estalvi energ&egrave;tic molt important. <br /><br />&bull; Amb les noves bombetes es gastaria tres vegades menys que amb les quals hi ha actualment. <br /><br />&bull; Fins a l'actualitat la llum d'aquestes es generava a for&ccedil;a de filaments convencionals en els quals el 90% de l'energia es transformava en calor i es perdia. <br /><br />&bull; La tecnologia LED (D&iacute;odes Emissors de Llum) o tamb&eacute; anomenada Llum Freda fa brillar un cristall pel que l'energia es transforma directament en llum. <br /><br />&bull; Els llums incandescents perden el 90% d'energia al transformar-se en calor. Amb el LED, la totalitat de l'energia es transforma en llum. <br /><br />&bull; Una llanterna convencional, despr&eacute;s de 32 minuts d'&uacute;s presenta solament el 50% de la seva pot&egrave;ncia i despr&eacute;s de 6 hores perd completament la seva capacitat lum&iacute;nica, mentre que a una llanterna amb Leds aix&ograve; passa despr&eacute;s de diversos dies d'&uacute;s. <br /><br />&bull; S&oacute;n de baix consum i de llarga durada. <br /><br />&bull; En la utilitzaci&oacute; interrompuda els Leds tenen una vida &uacute;til d'uns 11 anys, pel que ja no s&oacute;n necessaris els recanvis, en comparaci&oacute; dels llums convencionals que solament garanteixen un &uacute;s de 60 hores. <br />

Segells de reconeixement d'administració oberta