Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 El nou POUM aposta pels habitatges assequibles

El nou POUM aposta pels habitatges assequibles

El nou POUM aposta pels habitatges assequibles

L'objectiu és cobrir les necessitats de la població
13/03/2008

El nou POUM es planteja com a principis generals, pel que fa a l'habitatge, l'augment clar i decidit per l'habitatge protegit, que depèn de condicionants interns (voluntat política) i condicionants externs (la nova llei d'urbanisme i la llei del dret a l'habitatge), unes propostes de renovació urbana més respectuoses i menys agressives basades en el diàleg i el consens. I, finalment, la compactació i optimització del sòl urbà existent amb una cohesió social i una millora de les condicions de vida de la població.

L'objectiu del nou POUM, pel que fa referència a l'habitatge, és crear un parc específic d'habitatges assequibles que permeti atendre les necessitats de la població que necessita un allotjament. Per tant, ha de tenir les següents característiques:

  1. El planejament urbanístic ha d'ésser i serà coherent amb les determinacions de la planificació i la programació en matèria d'habitatge.
  2. En la qualificació del sòl com a residencial s'han d'aplicar els principis de respecte al medi ambient, els de mobilitat sostenible.
  3. L'elecció dels emplaçaments i l'ordenació han de tenir en compte les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l'estalvi energètic i en el manteniment dels habitatges.
  4. La fixació de les condicions d'edificació s'ha de fonamentar en els tipus d'habitatge que la nova ordenació prevegi.
  5. Les parcel·les edificables s'han de situar en continuïtat amb el teixit urbà i s'ha d'evitar que l'ordenació generi dispersió en el territori i exclusió social.
  6. L'ordenació, com a criteri general, ha de procurar evitar que els àmbits o sectors residencials que es desenvolupin es configurin com a urbanitzacions amb elements que les tanquin.

Més informació: Jornades POUM

Segells de reconeixement d'administració oberta