Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 El nou POUM aposta per afavorir la cohesió social

El nou POUM aposta per afavorir la cohesió social

El nou POUM aposta per afavorir la cohesió social

La corona verda, l'habitatge social i relligar els barris amb el centre de la ciutat són els trets principals
19/11/2008

El nou Pla General d’Ordenació Urbana és fruit del diàleg i la participació ciutadana.  Durant el darrer any, lel govern municipal ha mantingut unes 400 reunions amb les associacions de veïns, amb la Coordinadora d’Afectats del POUM i amb diferents col•lectius que se sentien perjudicats per l'anterior Pla, aprovat el 2007. L’objectiu ha estat explicar propostes, recollir opinions, obrir debat i arribar a un consens. El mes de març es van celebrar unes jornades informatives i de participació obertes a tothom i es va crear el Consell Assessor format per 31 persones perquè donessin la seva opinió.
La conclusió de tot aquest procés participatiu són les 4.387 al•legacions que va rebre el POUM, i que ara s'ha pogut dissenyar un nou pla més respectuós amb la forma de vida de molts tarragonins. Així, el passat mes de juny es va lliurar un document a tots els veïns afectats per l’anterior POUM en el que es plasmaven els acords que aquests veïns havien arribat amb el govern municipal.

El nou POUM

Les diferències entre el POUM aprovat el 2007 i l’actual són que aquest darrer presenta un tractament diferent dels espais lliures i és més respectuós amb el medi; aposta per l’habitatge protegit; no hi ha intervencions urbanes agressives; urbanísticament és mes obert i és fruit del diàleg i la participació.

Una de les diferències substancials del nou POUM, respecte al de la primera aprovació inicial, és la potenciació del sòl no urbanitzable a través de la creació de la corona verda i la inclusió de l'àmbit fluvial del Francolí a aquesta corona de protecció. Per tant, desapareixen del nou Pla la urbanització a la zona del Pont del Diable (4000 habitatges) i de Mas d’en Jover o la Móra 2 (1200 habitatges); la construcció al voltant de Mas Rabassa i la carretera d’El Catllar-Boscos i, també, l’edificació entre la platja Llarga i la carretera, preservant un important espai costaner i reduint l’impacte paisatgístic i territorial.

Objectius del POUM

El nou POUM pretén aconseguir una ciutat digna i sostenible amb la previsió d’una població màxima 185.000 habitants.
Els principals objectius del POUM són: un desenvolupament urbanístic sostenible, afavorir la cohesió social lligant els barris entre ells i amb el centre, desenvolupar una política d’habitatge social, crear noves àrees d’equipaments i zones verdes i facilitar la mobilitat sostenible.

Desenvolupament urbanístic sostenible

El nou Pla d’ordenació urbanística municipal vol donar resposta a la problemàtica del model de creixement dels assentaments actuals dispersos i d’altres temes pendents, com són:
- El tractament de la façana fluvial del riu Francolí.
- El tractament de la façana marítima suprimint la barrera que provoca el traçat ferroviari entre la ciutat i el mar, pel trasllat de la via del tren d’acord amb les previsions del Pla Territorial i del Pla Director del Camp de Tarragona o bé pel seu soterrament
- El trasllat de les instal•lacions actuals de la Companyia logística d’hidrocarburs, CLH.
- La millora dels dèficits d’urbanització, en especial, en les denominades portes de la ciutat. És a dir, reconvertir de les antigues carreteres en trams de caràcter més urbà, com són les carreteres de València, de Reus, de Valls i la Via Augusta.
Aquestes actuacions permetran avançar cap a un desenvolupament urbanístic sostenible, que en definitiva, justifiquen el canvi de “Model de Ciutat” que recull el nou POUM.
Igualment, el nou model de ciutat aposta per la continuïtat de l’equilibri entre el turisme i la indústria química que conviuen amb harmonia.

Afavorir la cohesió social

Un dels objectius principals de la Revisió del POUM consisteix en intentar reunificar el territori i crear un model de ciutat que relligui al màxim tots els barris o nuclis i apropar-los al centre de la ciutat.
S'ha volgut fer del riu l'eix central que permeti la comunicació, entre les diferents zones de les ciutat. Que el riu serveixi d'unió dels barris de Ponent amb Llevant, fent una sola ciutat.

Política d’habitatge social

El nou POUM planteja l'augment de l'habitatge protegit. Per primera vegada hi haurà una reserva important de l’habitatge social a la ciutat. La previsió és de 2500 habitatges de protecció oficial.

Equipaments i zones verdes

S’han previst grans àrees d’equipament que donin lloc a noves àrees de centralitat i que cohesionin el municipi, com són a grans trets:

- La corona verda que preservarà la costa, des de la punta grossa fins al delta del riu Francolí. Es preserva especialment des dels Morrots a les platges per quedar un gran espai ecològic. S’han eliminat les construccions a la platja Llarga. A això s'uneix l'espai fluvial del Francolí. En total la corona verda tindrà 2.427 hectàrees. La corona verda coincideix, essencialment, amb el sol no urbanitzable.

- La creació per cessió del Pla Parcial 46 de l’Horta Gran d’una gran zona verda de més de 15 Hes al marge dret del Francolí.

- Nova zona d’equipaments amb la construcció de la ciutat esportiva i el camp de futbol del Club Gimnàstic, entre Bonavista i Campclar, que permeti relligar amb edificacions aquests barris i eliminar el buit urbà que avui existeix.

- Creació de grans zones d’aparcament arbrades, entre el mercat de Bonavista i els equipaments previstos, que podran ser compartides en tractar-se d’aparcaments utilitzats puntualment (sobretot pel que fa al mercat i a les instal•lacions esportives del gimnàstic).

- Remodelació de la zona del mercat de la Bonavista.

- Un gran equipament públic a llevant situat entre les urbanitzacions de Boscos de Tarragona, Cala Romana i la Zona Residencial de nova creació. Aquest espai disposarà d’un gran complex escolar i esportiu, entre d’altres.

- Creació del Parc Tecnològic universitari per a l’ implantació de centres de recerca en l’àmbit del sector de la química.

- Implantació d’un nou sector urbanitzable delimitat amb una superfície de 40 hectàrees per a l’ampliació del centre intermodal de mercaderies. El CIM constituirà una zona estratègica que evitarà en gran mesura el trànsit pesat per l’interior de la ciutat.
Segells de reconeixement d'administració oberta