Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 El passat 17 de juliol es va signar el conveni per rehabilitar ca l'Ardiaca

El passat 17 de juliol es va signar el conveni per rehabilitar ca l'Ardiaca

El passat 17 de juliol es va signar el conveni per rehabilitar ca l'Ardiaca

Preveu fer una rehabilitació integral de casa de l'Ardiaca per implantar una instal·lació hotelera d'alt nivell
20/07/2009
L’alcalde de Tarragona va signar el passat 17 de juliol amb el representants de l’empresa promotora Desarrollos Arbe S.L, Francisco Artal, el conveni urbanístic que per fer  una rehabilitació integral de casa de l’Ardiaca per implantar una instal·lació hotelera d’alt nivell –cinc estrelles- al Pla de la Seu. Josep Fèlix Ballesteros va qualificar l’acte com a “històric, perquè permetrà recuperar i posar en valor per la ciutat aquest palau gòtic únic a Catalunya”. El conveni recull que les estructures arqueològicament més rellevants, que es descobreixin en el subsòl, hauran de tenir accés públic.
 
Amb la rehabilitació d’aquest edifici s’aconseguirà entrellaçar l’interès públic dins d’una actuació privada i així solucionar el dèficit d’allotjament hoteler en el municipi, produint en conseqüència un increment de l’oferta d’allotjament turístic d’alt nivell a la ciutat de Tarragona, així com un important impuls al sector de serveis a la Part Alta, tal i com es detalla en el conveni. L’hotel tindrà 33 habitacions, 4 de les quals són suites, tenint una 70 metres quadrats.
 
L’empresa promotora ha elaborat els corresponents estudis històrics i avantprojectes que s’ajusten a la Normativa Urbanística Municipal.
 
El conveni preveu les obligacions pel propietari del l’immoble, entre les quals cal assenyalar:
 
- La redacció i presentació a tràmit d’un Pla de Millora Urbana i/o Pla Especial, que anirà acompanyat de l’avanç projecte de les obres a executar i alhora l’agrupació de les finques cadastrals per aconseguir finca única destinada tota ella a la implantació hotelera.
 
- En aquest Pla de Millora Urbana s’haurà de preveure les places d’aparcament, segons acord amb l’Ajuntament respecte als aparcaments municipals propers, tota vegada que és del tot impossible l’aparcament subterrani en el subsòl de la finca objecte del PMU i/o PE.
Pel que fa a  l’edificabilitat s’aplicarà  la normativa, tant del Pla General vigent com la del POUM en tràmit, en especial s’aplicarà l’art. 35.2 de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural català.
 
- Aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana o Pla Especial i publicat en el DOGC, el promotor presentarà els documents tècnics per a la llicència d’obres, permís  d’obres i el projecte corresponent per la llicència mediambiental.
 
En quan a les obligacions municipals, es preveu:
 
- Tramitar el Pla de Millora Urbana o Pla Especial en allò de la seva competència, fent especial atenció als informes del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pel que fa als tràmits municipals.
 
- Tramitar i concedir, en el seu cas, les autoritzacions municipals per l’ús del subsòl públic als efectes precisament d’aconseguir una actuació arqueològica conjunta i l’accés públic.
 
- Concedir les autoritzacions per l’ús de la via pública, per la implantació de terrasses annexes a bar i restaurant, en el Pla de la Seu i Plaça dels Cabrits, en el marc de la normativa vigent i respectant les servituds que corresponguin.
 
 
Casa de l’Ardiaca – Antiga Rectoria de la Catedral de Tarragona
La Casa l’Ardiaca o antiga rectoria de la Catedral de Tarragona, correspon a un edifici dels més emblemàtics de la Part Alta de la ciutat que acull, en el seu interior, traces històriques des d’època romana fins a la reconstrucció del segle XIX, motivada per la destrossa soferta per la marxa de l’exèrcit francès el 1812.
 
D’època romana s’ha pogut constatar fins ara, el nivell de construcció de la terrassa més alta de la gran infraestructura monumental d’Època Flàvia, corresponent al recinte de culte imperial. Però també s’han documentat grans murs romans que, a nivell d’hipòtesi, han de ser integrables en el programa de benvinguda a la pròpia plaça cultural.
 
L’actual edifici, amb moltes refraccions, correspon a un palau gòtic dels segles XIII-XIV que es troba en consonància amb la Catedral, la Casa Suelves i el Palau del Cambrer. Cal destacar que aquest edifici s’assenta sobre estructures anteriors d’època medieval, que corresponen a una ocupació més primitiva, així com a una zona artesanal on es va treballar el metall.
 
El Palau Gòtic del Pla de la Seu segueix el dictat del model de casa noble o palau català, configurat per un pati central amb pou incorporat i una escala d’honor exterior de pedra, tal com passa en exemples com el palau Despuig de Tortosa o els diferents palaus gòtics de la ciutat de Barcelona. A la Casa l’Ardiaca s’identifica un gran espai de saló, dividit en tres parts que dóna al Pla de la Seu i es troba embellit amb finestrals trilobulats.
Segells de reconeixement d’administració oberta