Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 El POUM aposta per la racionalitat en l'ús dels recursos i l'energia

El POUM aposta per la racionalitat en l'ús dels recursos i l'energia

El POUM aposta per la racionalitat en l'ús dels recursos i l'energia

Presenta un model de creixement de ciutat compacte, concentrant el creixement en les zones ocupades
24/11/2008
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal presenta un model de creixement de ciutat compacte, concentrant el creixement en les zones ocupades. Al mateix temps, aposta pel manteniment dels elements i sectors ambientalment rellevants i per preservar la connectivitat ecològica del territori amb l’anella verda. La millora de la zona fluvial del Francolí que suposa la creació de noves zones verdes i del Parc del Francolí serviran per donar continuïtat a aquesta anella.
 
Tal i com recull el text refós de la llei d’Urbanisme i el seu reglament, la sostenibilitat esdevé el criteri central per al planejament urbanístic. Un criteri entès com l’ús racional del territori, que fa compatibles el creixement i el dinamisme econòmic amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. En aquest sentit, el POUM de Tarragona es marca els següents objectius per tal d’assegurar aquest creixement sostenible:
 
Protegir espais naturals i culturals d’interès i garantir la permeabilitat ecològica i social del territori
Minimitzar els possibles riscos ambientals, especialment el risc d’inundació i el risc químic
Ser més eficients en la gestió del cicle de l’aigua
Establir regulacions específiques per la conservació i la millora del paisatge
Promoure la mobilitat sostenible al municipi
Vetllar per la qualitat atmosfèrica del municipi
 
Seguint en la mateixa línea, el nou Pla que demà se sotmetrà a l’aprovació inicial del ple municipal, adopta criteris de sostenibilitat no només en el disseny de la ciutat, sinó també en els processos constructius que es realitzaran en el sòl urbanitzable i en el sòl urbà. Per aquesta raó, s’han incorporat recomanacions en els següents camps:
 
·         En el foment de l’estalvi i de la reutilització de l’aigua.
·         En la millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans, reducció de l’ús d’energies no renovables i prevenció de fonts contaminants.
·         En la previsió d’una política de reducció de la contaminació acústica i lumínica.
·         En la implantació de sistemes adients de disseny urbà i de l’edificació per a la recollida selectiva i de reutilització dels residus.
·         En la minimització dels impactes associats als materials utilitzats tot fomentant la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
·         En la introducció de criteris de biodiversitat pel que fa al tractament de la vegetació urbana.
Segells de reconeixement d'administració oberta