Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 El POUM inclou el catàleg de Patrimoni amb 843 béns a protegir

El POUM inclou el catàleg de Patrimoni amb 843 béns a protegir

El POUM inclou el catàleg de Patrimoni amb 843 béns a protegir

D'entre els elements hi ha edificis, monuments, escultures i fins i tot espais de protecció ambiental
24/11/2008
El Pla General d’Ordenació Urbana de Tarragona (POUM), contempla, en el marc del Patrimoni, l’aprovació del catàleg definitiu de béns immobles culturals i el de masos i altres construccions ubicades en sòl no urbanitzable, que finalment ha sumat 843 edificis i monuments a protegir.
 
Concretament són 805 béns patrimonials –edificis i monuments- i 38 masos i altres construccions en sòl no urbanitzable; que algun cas poden també estar inclosos al primer catàleg. Els dos compendis que es presenten en el POUM, inclouen també i per primera vegada, monuments arqueològics i elements escultòrics que tot i la seu reconeixement com a monument, també s’ha considerat necessari a incloure en el catàleg municipal. Un dels objectius del POUM és el desenvolupament urbanístic sostenible, fet que dóna una importància clara a la protecció del patrimoni cultural per tal de garantir els valors i trets identitaris de la ciutat.
 
I a partir d’aquest treball, no només s’estableix com a element a protegir el monument arqueològic que ja es coneix pel seu valor per sí sol, sinó que ho són també aquells edificis, monuments o elements escultòrics que de l’època romana fins a ben avançat el segle XX, continuen vigents a la ciutat i tenen un valor històric i patrimonial prou significatiu com per preservar.
 
A tall d’exemple, el segle XIX contempla una sèrie de construccions de gran valor, donat el fort impuls del tràfic portuari i l’embranzida que va tenir la ciutat. Això va impulsar a la Part Baixa de la ciutat, concretament els carrers Apodaca, Reial i la plaça dels Carros; la construcció d’edificis que en el seu conjunt tenen una vàlua històrica que cal preservar. I aquest concepte és el que respon a la ideologia d’aquest catàleg que és no només protegir, sinó també restaurar i catalogar conjunts històricament molt valuosos.
 
Els catàlegs
Aquests catàlegs contenen edificis d’interès, espais de protecció ambiental, testimonis tipològics del creixement urbanístic, béns de gran extensió, jaciments arqueològics i altres immobles com inscripcions romanes i medievals, xemeneies, capelles votives, etc...D’altra banda, el catàleg de masos, identifica les masies de sòl classificat com a no urbanitzable, dins del terme municipal de Tarragona, que requereixen un tractament específic de conservació i/o millora.
 
Citem alguns exemples:
 
-      Pedrera del Mèdol
-      Ca la Garsa
-      Edifici c/Cavallers, 8
-      Palau de la Generalitat, c/Major 12-14
-      Edifici c/Santa Anna, 7
-      Fonts Medusa i Baco. Plaça Fòrum, 11
-      Biblioteca Pública. c/Fortuny, 30
-      Casa Mariano Ollé. Pça Corsini, 7
-      Barana del Balcó del Mediterrani
-      Fàbrica Chartreuse
-      Grues del Port
-      Escultura de Maginet. Pça Imperial Tàrraco
-      Cementiri dels Jans. Psg Rafael Casanova
-      Carrer Major de Monnars
-      La Boella (autovia Tarragona-Reus T-11. Km 12)
-      Mas dels Arcs (N-240  Parc Pont del Diable)
-      Mas Veciana (Boscos Tarragona)
-      Mas de la Creu (carretera Catllar)
 
La normativa i les categories de protecció
La normativa de béns protegits correspon a la totalitat del terme municipal de Tarragona i té per objectiu dotar d’un règim jurídic de protecció suficient a tots els béns immobles, siguin edificis o no i els seus conjunts que es trobin inclosos en ell.
 
El catàleg s’ha redactat d’acord al Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanismes de Catalunya i alhora determina les condicions del patrimoni cultural immobiliari de la ciutat d’acord amb la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, així com en tot allò que sigui aplicable les previsions de la llei 13/1985 de 25 de juny del Patrimoni Histórico Español i del Decret 78/2002 de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
 
La classificació dels béns catalogats s’estableix segons tres categories: Els Béns Culturals d’Interès Nacional, els Béns Culturals d’Interès Local i altres béns integrants del patrimoni cultural català que cal protegir urbanísticament. Això inclou que, en el supòsit que un determinat element s’enquadri simultàniament en diferents categories, s’aplicaran les determinacions d’aquella que impliqui un més alt grau de protecció, per a cada part protegida.
Segells de reconeixement d'administració oberta