Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 Inicia el projecte de restauració i conservació d'un tram del riu Francolí

Inicia el projecte de restauració i conservació d'un tram del riu Francolí

Inicia el projecte de restauració i conservació d'un tram del riu Francolí

Se situa entre el pont de Santa Tecla i el pont de la variant
14/07/2009
Aquest projecte de conservació i restauració d’un tram del riu Francolí està dirigit a la protecció i millora de l’estat ecològic d’aquest entorn fluvial del municipi de Tarragona. Es planteja la conservació i manteniment d’un dels hàbitats més representatius, com és el bosc de ribera. L'increment de la biodiversitat d'espècies animals i vegetals autòctones, determinaran la millora de la qualitat ecològica d'aquest entorn fluvial. Aquest projecte de restauració de l'entorn fluvial, s'emmarca dins de la convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials (MAH/1669/2008, de 16 de maig) de l'Agència Catalana d'Aigua.
 
L'emplaçament d'aquest espai fluvial es troba al curs baix del riu Francolí, al terme municipal de Tarragona (comarca del Tarragonès) entre el pont de Santa Tecla i el pont de la variant, a l'alçada del Parc del Francolí. Concretament, la restauració fluvial es portarà a terme exclusivament al marge esquerre del riu. Només s’intervindrà al marge dret del riu per retirar l’asfalt de l’antic pas del riu en ambdós ribes.
 
El projecte es duu a terme entre la Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament i  l’Associació Aurora, que té com a finalitat la integració social i laboral de persones afectades de malaltia mental. La tasca d’inserció laboral es realitza al Centre Especial de Treball, que té l’Associació, i compta amb tres activitats productives: taller de manipulats, jardineria i restauració d’espais fluvials.
 
Aquest projecte permetrà desenvolupar a un grup de persones en risc d’exclusió social les tasques pròpies d’un treballador forestal especialitzat en intervencions en el medi fluvial, facilitar el contacte amb l’entorn natural per tal de contribuir a una millora psicopatològica de les persones afectades de malaltia mental i reforçar l’autonomia, en la vessant més relacional, mitjançant el treball que es desenvolupa en equip i a l’aire lliure.
 
Pel que fa a la temporalització del projecte, es preveu que els treballs tindran una durada d’uns 8 mesos i acaben d’engegar aquest mes de juliol. Pel que fa al manteniment, es farà un seguiment del projecte durant els dos anys següents.
 
Els principals objectius d’aquest projecte són:
- Millorar l'estat de conservació del bosc de ribera existent en aquest tram del curs baix del riu Francolí, augmentant-ne la biodiversitat i recuperant el bosc de ribera en zones on aquest ha desaparegut.
- Eliminació de les espècies al·lòctones com la canya i l'eucaliptus, facilitant el correcte desguàs i el funcionament del riu.
- Reduir l'impacte visual de l'escullera que delimita i protegeix el Parc del Francolí, mitjançant la una plantació de diferents espècies arbustives en la part de riba més propera al Parc.
- Ordenar la xarxa de camins existent, deixant un únic camí principal, col·locació de plafons informatius de la flora i fauna d'aquest tram baix del Francolí.
- Retirar les restes d'asfalt i ciment, així com la senyalització del pas per a vehicles que creuava el riu i que actualment està for a d'ús.
- Eliminar els abocaments de deixalles i runes que trobem en diferents punts d'aquest tram de riu. Caldrà limitar l'accés de vehicles no autoritzats per evitar-ne nous abocaments.
- Fomentar l'ús social i de gaudi d'aquest entorn natural per part dels ciutadans de Tarragona mitjançant la recuperació de les zones ara degradades. S’editarà un díptic explicatiu del riu i les feines que s’hi realitzaran.
 
 
Altres intervencions al Francolí
L’ACA té previst iniciar, més o menys per les mateixes dates, una neteja també al marge esquerre del Francolí,  riu avall a continuació de la zona d’intervenció d’Aurora,  entre el pont de Sant Tecla avinguda de Roma. L’Ajuntament té previst continuar recuperant de manera progressiva tota la llera del riu, tant pel que fa a la seva regeneració natural com per potenciar el seu ús social.
Segells de reconeixement d'administració oberta