Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 L’Ajuntament adequa la normativa municipal a la Directiva Europea de Serveis

L’Ajuntament adequa la normativa municipal a la Directiva Europea de Serveis

L’Ajuntament adequa la normativa municipal a la Directiva Europea de Serveis

L’aplicació de la Directiva suposa la simplificació administrativa i l’eliminació d’obstacles jurídics i administratius al desenvolupament de les activitats de serveis
20/12/2009

 

L'Ajuntament ha iniciat el procés per a l’adequació de la normativa municipal a la Directiva de Serveis Europea. La consellera d’Empreses, Formació, Ocupació, Consum i Llicències, Lola Herrera, ha explicat que: “l’Ajuntament de Tarragona és un dels primers ajuntaments espanyols que ha iniciat el procés per a l’adaptació de la normativa”. I ha afegit: “L’aplicació de la Directiva suposa la simplificació administrativa i l’eliminació d’obstacles jurídics i administratius al desenvolupament de les activitats de serveis”.
 
La Unió Europea va aprovar una Directiva de Serveis a la qual s’han d’adequar els països membres abans del 28 de desembre de 2009. A Espanya, el Parlament va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, que és el resultat de l’aplicació d’aquesta directiva a la legislació espanyola. El següent pas ha estat iniciar l’adaptació de la normativa municipal per adequar-se a la llei. El 27 de desembre entra en vigor la llei i, com a conseqüència, deroga tota la normativa existent que hi entri en contradicció. Per aquesta raó, s'ha iniciat el procés per a l'aprovació inicial de l'adaptació a la normativa.
 
La Directiva estableix un marc jurídic que afavoreix l’exercici de la llibertat d’establiment de prestadors de serveis garantint un elevat nivell de qualitat als serveis. El secretari general, Joan Anton Font, ha explicat que l’objectiu d’aquesta normativa europea és fixar la possibilitat que qualsevol prestador de serveis pugui fer-ho a qualsevol dels països membres de la UE establint tres úniques limitacions: que siguin activitats no discriminatòries, basades en l’interés general i proporcionals.
 
El principal canvi es produeix en el tràmit administratiu necessari per a l’inici de prestació de nous serveis i a les obres d’adequació que se’n derivin, que fins ara estaven subjectes a autorització, és a dir, a la concessió d’una llicència d’activitat i/o obres i que ara passen a estar subjectes a Comunicació. Això suposa que s’elimina el temps d’espera i el tràmit administratiu per a la concessió de la llicència.
 
Excepcions
 
Continuaran estan subjectes a concessió d’autorització municipal, és a dir a llicència:
 Les obres de nova construcció.
 Les obres que afectin l’espai públic.
 Les obres que afectin patrimoni històric artístic.
 Usos provisionals.
 Parcel·lacions urbanístiques.
 Obres d’urbanització.
 Obres en sòl urbanitzable i no urbanitzable.
 
Pel que fa a l’ordenança de limitacions d'usos, la Llei 17/2009, comporta  la derogació de la normativa que s’hi oposi, i entre d’altres, la que estableixi limitacions territorials o qualitatives a la implantació i exercici d’activitats de serveis. Aquesta derogació afecta bàsicament a distancies mínimes entre establiments públics d’espectacles i activitats recreatives. En conseqüència, es regulen aquestes distàncies mínimes.
 
Acord Ajuntament + Col·legi d’Arquitectes
 
Paral·lelament, l’Ajuntament ha signat  un acord amb el Col·legi d’Arquitectes per tal de simplificar els procediments de concessió de llicències d’obres noves. L’acord permetrà crear el "visat d'obres" que expedirà el Col·legi i tindrà validesa municipal per a la sol·licitud de llicència.
 
Segells de reconeixement d'administració oberta