Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 L'Ajuntament elabora un pla de contenció per estalviar 2,7 milions d'€

L'Ajuntament elabora un pla de contenció per estalviar 2,7 milions d'€

L'Ajuntament elabora un pla de contenció per estalviar 2,7 milions d'€

Es reduirà un 30 % el consum energètic, un 20 % l'ús del paper i un 15 % el consum de telèfon
26/02/2009
L’Ajuntament de Tarragona  ha elaborat un pla de contenció per afrontar la crisi econòmica i les seves conseqüències que  incideixen tant en els ciutadans com a les arques municipals, per això posarà en marxa immediatament un pla que permetrà acumular un estalvi de 2,7 milions d’euros a finals del 2009. Les mesures de contenció a curt termini tenen com objectiu reduir les despeses en personal, energia, telefonia, material d’oficina i els contractes de lloguer, entre d’altres. Aquest Pla és de caràcter intern i complementa el que ja es va presentar  el passat mes de juny i que es va ampliar el mes de desembre, el qual anava contenia mesures socials i fiscals directes al ciutadà. El Pla de contenció per estalviar 2,7 milions d’euros l’han presentat,  aquest matí en roda de premsa,  el tinent d’alcalde de Gestió Econòmica i Pressupostària, Pau Pérez, i la tinent d’alcalde i portaveu, Begoña Floria.


MESURES A CURT TERMINI
Les mesures de contenció a curt termini i que s’aplicaran immediatament són: limitar les despeses de personal i reduir la despesa en béns i serveis corrents.

Limitacions de Personal
Les limitacions de personal es concretaran, principalment,  en què no creixerà la plantilla, es congelen els sous dels càrrecs electes i de lliure designació, així com les dietes i assistència a òrgans col·legiats. A més, es reduirà el màxim possible les hores extraordinàries de tots els treballadors.

Reducció de la despesa en béns i serveis corrents
La reducció de la despesa en béns i serveis té com objectiu reduir les despeses no imprescindibles i inclou les següents accions:

 • Reduir les despeses de protocol i representació que no siguin representativament significatives pel municipi.
 • Plans d’estalvi energètic que persegueixin un doble objectiu: la reducció del consum intern i la contenció de la despesa derivada del consum extern. Aquest estalvi energètic es posa en marxa a través dels projectes que s’executaran amb els Fons d’Inversió Local. A la pràctica es reduirà en un 30 % el consum energètic.
 • Fixar les temperatures en els edificis municipals: a l’hivern, entre els 20º i els 22º, i a l’estiu entre els 23º i els 25º,  tal com aconsella el departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
 • Quan es substitueixin equips informàtics es cercaran els més eficients tecnològicament, econòmicament i mediambientalment.
 • Utilització  de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) amb una doble finalitat: reduir la despesa en materials d’oficina i agilitzar els tràmits interdepartamentals.  En aquest sentit, s’implantarà la signatura digital i es generalitzarà la utilització del correu electrònic.
 • Reduir un 15 % la despesa en telefonia, especialment la mòbil,  així com el material d’oficina. L’objectiu és reduir un 20 % la utilització del paper.
 • Eliminar paulatinament els contractes de lloguers de locals, cases o dependències privades.
 • Externalització de tots aquells serveis que, de forma més eficient i productiva, puguin realitzar terceres empreses, establint els mecanismes de control necessaris per garantir l’eficiència dels esmentats serveis. D’aquesta manera es donarà activitat econòmica a les empreses de la ciutat.
 • Optimitzar l’organització de  fires.
MESURES DE CONTENCIÓ A MIG TERMINI
A mig termini les mesures de contenció de l’equip de govern passen per reactivar el teixit empresarial tarragoní tot afavorint el consum, per part dels particulars. Aquesta reactivació econòmica, en gran mesura, no seria possible sense una contenció a curt termini de les despeses i una eficient reestructuració de la despesa.  Així, s’inclouen les següents mesures:

 • Consolidar iniciatives socials i fiscals que, iniciades l’any passat, contribueixin de forma positiva  i directe en els ciutadans.
 • La targeta de Transport Escolar amb la que els estudiants poden viatjar gratuïtament amb els autobusos municipals i que el proper curs s’implantarà als estudiants de 3r d’ESO. Actualment hi ha 4.663 escolars que tenen la Targeta de Transport Escolar

  Del 15 de setembre al 19 de desembre de l’any passat, amb la dita targeta es van fer un 75.533 viatges. La valoració estimativa de l’estalvi està  al voltant de 28.669 euros.
 • La construcció de noves llars municipals.
 • Iniciatives de formació ocupacional, com la posada en marxa de l’Escola Taller per a restaurar l’edifici de la Quinta de Sant Rafael.
 • Continuar amb la despesa dels Plans de formació, formació i empreses, que enguany té un pressupost de 2 milions d’euros, el doble de l’any passat.
 • Fomentar  la borsa d’Habitatges de Lloguer social.
 • Bonificacions fiscals a les empreses que promouen habitatge de promoció pública amb la reducció de l'impost de construcció.
 • Durant el 2009 l’Ajuntament destinarà a inversions 80,41 milions d’euros: 23,74 milions d’euros pels Fons d’Inversió Locals i  56,67 m d’euros del pressupost municipal d’inversions. Per tant, aquesta xifra es traslladarà a les empreses i al mercat econòmic tarragoní i contribuirà  substancialment a la recuperació d’aquest davant una crisi creixent a nivell global.
 • Incrementar els ajuts socials per influir positivament en aquells segments de la població menys afavorits.
 • Creació de 600 places d’aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat.
 • Incrementar el control de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms, amb la finalitat de millorar els seus resultats.

Segells de reconeixement d'administració oberta