Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 La redifinició de les polítiques socials comença a donar fruits

La redifinició de les polítiques socials comença a donar fruits

La redifinició de les polítiques socials comença a donar fruits

Durant aquest any, l'àrea de Serveis a la Persona ha treballat en la redifinició les polítiques socials
02/07/2008
La tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a la Persona, Victòria Pelegrín ha presentat aquest matí en roda de premsa el balanç de l’any de gestió de l’IMSST i ha declarat que “el pressupost s’ha incrementat un 11% respecte l’any anterior i som conscients que queda molt per fer, però les bases s’han posat durant aquest any i comencen a donar els seus fruits”. Un primer pas, ha estat promoure la visualització de la ciutat en l’àmbit dels serveis socials i en aquest sentit s’ha participat en congressos, trobades i fòrums per a establir col·laboracions i obtenir recursos.
 
El treball realitzat fins ara, pot emmarcar-se en les següents línies:
IMMS – Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
Reorganització interna del IMSST. S’han introduït una sèrie d’unitats tècniques que han de gestionar àmbits molt específics amb equips de persones que s’integren dins d’un sistema participatiu i molt més operatiu. La unitat de suport tècnic i gestió és l’encarregada de coordinar els 8 Equips Bàsics de Serveis Socials (EBSS) i d’impulsar la posada en marxa de programes i projectes, a més de fer-ne el seguiment i l’avaluació. Les altres unitats creades han estat:
         Atenció a les dependències
         Immigració i ciutadania
         Gent gran activa
         Dona i família
Amb la reorganització es pretén millorar i optimitzar els recursos existents, i al mateix temps, en la mesura possible i atenent a la nova llei de serveis socials anar incorporant els professionals necessaris per cobrir les necessitats de la població de Tarragona. 
Ajut domiciliari 
Reorgantizació del Servei d’Ajut Domiciliari (SAD) que ara té una cobertura universal i integral, s’ha aprovat el Reglament de funcionament del SAD i l’ordenança reguladora de les tarifes. A més, s’han garantit les condicions laborals de les treballadors familiars. Aquest recurs social engloba l’atenció domiciliària, la Teleassistència i el serveis de Menjar a Domicili.
 
 § El Servei de Menjar a Domicili en conveni amb la Creu Roja s’ha augmentat en un 50 % respecte l’any anterior.
 § Si al maig de 2007 hi havia en marxa 167 serveis de Teleassistència, en l’actualitat hi ha 362.
 § A nivell pressupostari s’ha passat de 675.000€ de l’any passat a 950.000€ aquest any.
 
El SAD era una de les apostes del programa electoral i el 28 d’abril es va aprovar en ple municipal el nou reglament que el regula. Al nou reglament, que és públic i accessible per a tothom que vulgui consultar-lo, s’estableix un preu públic, es reconeix el SAD com un dret subjectiu per a les persones més grans de 65 anys i per a les que tinguin el Reconeixement de Dependència i es reconeixen els drets i deures de les persones destinatàries dels serveis.
 
Les persones beneficiàries del servei estan ateses per una treballadora familiar i, segons quin cas, d’una auxiliar de neteja. El número de casos atesos en aquest període ha sigut de 233. La tipologia dels usuaris és variada, doncs s’atenen gent gran, persones soles, persones dependents i també suport a famílies amb infants en situació de risc social. Gent gran: 140. Disminuïts: 25. Família i Infància: 32. Salut mental: 26. Malalt crònic: 10. (Cal tenir en compte que una treballadora familiar, en diferent horari, pot atendre més d’una persona o família.)
Gent gran
Creació de la Unitat de Gent Gran Activa amb l’objectiu de dinamitzar aquest sector de població. En aquest moment, les activitats que porten a terme a les  10 llars municipals és molt diversa i varia en cadascuna d’elles. S’han potenciat activitats culturals i prevenció de la salut com la memòria activa, fem salut i expressió artística. Per projectes, la participació ha estat:
 
Memòria activa: 30 participants
Fem Salut:
-      Gimnàstica de manteniment: 284 participants
-      Aiguagim: 275 participants
Expressió Artística:
-      Pintura: 76 participants
-      Coral i Havaneres: 19 participants
-      Teatre: 40 participants
Artesania: 59 participants
Voluntariat:
-      Protecció Escolar: 37 participants
-      Activitats vàries: 10 participants
 
Creació d’un servei d’assessoria jurídica per a gent gran, itinerant i descentralitzada que es realitza als centres cívics i que fins al moment ha atès més de 100 consultes.
Infància i adolescència
Aquest any 2008, hi ha previst fins 27 projectes d’intervenció i un nombre de places destinades inicialment a uns 900 infants i joves. L’estructura i el funcionament de les activitats és pràcticament el mateix que l’any anterior però s’ha treballat per ampliar el nombre de places.
Immigració i ciutadania
S’ha posat en marxa la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania que inclou serveis com l’atenció personalitzada, cursos de català, tallers de coneixement de l’entorn.
Persones ateses:
Atenció personal i individual: 119 persones en temes laborals i d’estrangeria.
34 persones als talles d’acollida de centre ciutat i Torreforta
41 persones han participat al projecte de conversa a Torreforta i Sant Pere i Sant Pau. Unes 500 persones ateses, en concepte d’arrelaments i reagrupaments. S’han realitzat informes d’inserció social i informes d’habitatge.
 
S’ha editat la Guia Bàsica d’Acollida, un quadríptic amb informació de la ciutat, dels serveis i de les gestions bàsiques per a la primera acollida. Ja s’estan distribuint les 6.000 còpies que s’han fet a l’OMAC i a l'oficina municipal d’acollida de persones nouvingudes.
 
En col·laboració amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat es posarà en marxa el projecte anomenat “Tallers per a la festa”. Aquests projectes es realitzen a barris amb un notable creixement de població nouvinguda i que poden generar-se problemàtiques de convivència i cohesió, i s’iniciarà a Sant Salvador.
 
L’Ajuntament continua col·laborant en els plans de desenvolupament comunitari que hi ha en marxa a Torreforta, Camp Clar i Riu Clar i en la posada en marxa del de Sant Salvador.
 
 
Tarragona,  2 de juliol de 2008
Segells de reconeixement d'administració oberta