Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 L'Ajuntament es replanteja el projecte del pàrquing Jaume I

L'Ajuntament es replanteja el projecte del pàrquing Jaume I

L'Ajuntament es replanteja el projecte del pàrquing Jaume I

L'alcalde Ballesteros anuncia que l'aparcament serà convencional i que crearà una comissió d'investigació d'investigació per depurar responsabilitats
28/08/2008

Despr&eacute;s d&rsquo;haver analitzat els resultats d&rsquo;un estudi realitzat per l&rsquo;empresa &Agrave;gora, especialista en operacions de log&iacute;stica, sobre la viabilitat i el funcionament del p&agrave;rquing Jaume I, l&rsquo;Ajuntament recomanar&agrave; a l&rsquo;empresa Aparcaments Municipals de Tarragona que converteixi l&rsquo;aparcament de la Part Alta en un p&agrave;rquing convencional de 350 places. Aix&iacute; ho ha explicat aquest mat&iacute; l&rsquo;alcalde de Tarragona, Josep F&egrave;lix Ballesteros, en roda de premsa. &ldquo;Portem sis anys amb titulars de diaris parlant del p&agrave;rquing Jaume I. Sis anys en el que s&rsquo;han dit moltes coses i totes assegurant, per part de CiU i PP que s&oacute;n els que van encarregar el projecte de construcci&oacute; d&rsquo;un p&agrave;rquing rob&ograve;tic al cor de la Part Alta, que funcionaria. Doncs b&eacute;, hi hagut d&rsquo;haver un canvi de govern a l&rsquo;Ajuntament de Tarragona per encarregar per primer cop des de la presid&egrave;ncia de l&rsquo;empresa Aparcaments Municipals de Tarragona un estudi seri&oacute;s per saber on som i qu&egrave; tenim. I el resultat &eacute;s pitjor del que esper&agrave;vem: ni hi ha p&agrave;rquing ni funcionar&agrave; mai&rdquo;. I ha afegit: &ldquo;Per&ograve; la nostra obligaci&oacute; com a gestors p&uacute;blics &eacute;s donar solucions i les tenim. Les conclusions de l&rsquo;empresa &Aacute;gora Europe SC Consulting &amp; IT Solutions fan por&rdquo;. <br /><br />Per la seva part, la presidenta de l&rsquo;AMT, Dolors Herrera, ha manifestat que &ldquo;la construcci&oacute; del p&agrave;rquing robotitzat Jaume I partia d&rsquo;una situaci&oacute; irregular i escandalosa, especialment des del punt de vista t&egrave;cnic i econ&ograve;mic perqu&egrave; l&rsquo;empresa Aparcaments Municipals de Tarragona es va associar amb una empresa amb una solv&egrave;ncia no provada. Un cop detectats els problemes, l&rsquo;equip de govern anterior nom&eacute;s tenia una soluci&oacute; si volia actuar amb rigor: aturar les obres i replantejar-se el projecte. L&rsquo;opci&oacute; que van triar &eacute;s la d&rsquo;una fugida endavant sense comptar, de nou, amb un projecte i amb una planificaci&oacute; de l&rsquo;obra&rdquo;. I ha afegit: &ldquo; Tampoc es fa mai cap estudi de mobilitat de la zona, que hagu&eacute;s desaconsellat la ubicaci&oacute; d&rsquo;un p&agrave;rquing dins de la Part Alta i m&eacute;s tenint en compte que es volia aplicar el projecte de peatonalitzaci&oacute; del casc antic. Fa un any, canvia el govern municipal de Tarragona i en assumir la presid&egrave;ncia de l&rsquo;AMT decidim donar confian&ccedil;a al responsable de les obres del p&agrave;rquing, que insistia en que podia fer-lo funcionar. En veure que el p&agrave;rquing continuava estan encallat, decidim rescindir el seu contracte i encarregar un estudi de viabilitat a una empresa especialista en enginyeria i consultoria especialista en operacions i infraestructures log&iacute;stiques per saber on est&agrave;vem. La soluci&oacute; que aplicarem ara, la de fer un p&agrave;rquing convencional, &eacute;s la m&eacute;s econ&ograve;mica i viable per solucionar un problema que Tarragona no mereix&rdquo;, conclou Herrera. <br /><br />L&rsquo;informe de viabilitat constata que: <br />1. No hi havia visi&oacute; global del p&agrave;rquing. <br />2. No hi havia model i els temes es resolien de forma puntual i individual. No hi havia coordinaci&oacute; entre prove&iuml;dors. <br />3. S&rsquo;ha anat muntant cada cosa de forma a&iuml;llada. Principals problemes actuals: <br /><br />&bull; S&rsquo;ha de finalitzar el sofware: sistema de control i gesti&oacute;. <br />&bull; Adequar les torres d&rsquo;emmagatzematge. <br />&bull; Adequaci&oacute; de la xarxa vi&agrave;ria. <br />&bull; Ascensors: instal&bull;lacions el&egrave;ctriques i sistema de control dels ascensors. <br /><br />4. El total d&rsquo;inversions necess&agrave;ries per acabar la feina pendent i arrancar l&rsquo;explotaci&oacute; del p&agrave;rquing si es vol que sigui robotitzat puja entre 5.670.000 i 7.300.000 euros. I les places s&rsquo;han de reduir a nom&eacute;s 250 perqu&egrave; tal i com estava previst que funcion&eacute;s s&rsquo;acabaria col&bull;lapsant el sistema i el temps d&rsquo;espera mitj&agrave; per recuperar el vehicle seria de 5 hores. <br /><br /><br />L&rsquo;alcalde Ballesteros ha remarcat que la soluci&oacute; que proposa l&rsquo;Ajuntament, d&rsquo;acord amb l&rsquo;AMT, &eacute;s &ldquo;deixar de posar diners en un p&agrave;rquing perqu&egrave; sigui rob&ograve;tic i transformar-lo en un aparcament convencional perqu&egrave; &eacute;s l&rsquo;&uacute;nica, i remarco, l&rsquo;&uacute;nica manera que s&rsquo;autofinanci&iuml; fins al punt que pugui arribar a ser rentable, cosa que no passar&agrave; mai si insistim en fer un p&agrave;rquing mec&agrave;nic&rdquo;. <br /><br />&ldquo;Hi havia dues opcions m&eacute;s: una &eacute;s fer un altre p&agrave;rquing fora muralla. De fet, jo vaig dir que aquesta era una idea a estudiar per&ograve; la descarto per responsabilitat: <br /><br />1. En primer lloc perqu&egrave; el cost de l&rsquo;inversi&oacute; seria superior a la de convertir el Jaume I en un p&agrave;rquing convencional i no puc permetre, com alcalde que soc, que la ciutat continu&iuml; pagant per una decisi&oacute; pol&iacute;tica err&ograve;nia. <br /><br />2. En segon lloc, tapar el forat de terra i fer com si no hagu&eacute;s existit mai. Aix&ograve; &eacute;s el que m&eacute;s en vindria de gust fer i, a m&eacute;s, solucionaria els problemes de mobilitat que se&rsquo;ns generaran a la Part Alta. Per&ograve; no ho puc fer perqu&egrave; seria renunciar a uns guanys econ&ograve;mics que s&iacute; tindrem si el transform&eacute;s en p&agrave;rquing convencional. I &eacute;s l&rsquo;&uacute;nica manera, ja no de recuperar els diners perqu&egrave; els m&eacute;s de 25 milions d&rsquo;euros mal invertits no els recuperarem mai, per&ograve; s&iacute; la nova inversi&oacute; que s&rsquo;ha de fer i la seva explotaci&oacute; el far&agrave; rentable&rdquo;. <br /><br /><br />Per qu&egrave; no ha funcionat? <br />Perqu&egrave; no hi havia projecte operatiu. No s&rsquo;ha trobat cap disseny global del proc&eacute;s a cobrir (aparcament del cotxe mesurat en temps, cost i efici&egrave;ncia) ni tampoc una guia de l&rsquo;estat i seguiment dels punts claus. <br /><br />En quin punt ens trobem? <br />Posant a r&egrave;gim m&agrave;xim el p&agrave;rquing amb la configuraci&oacute; actual i invertint el m&iacute;nim de capital en infraestructura i sistemes, la opini&oacute; professional de la empresa &Aacute;gora Europe es que la instal&bull;laci&oacute; est&agrave; a un 35% de promig perqu&egrave; funcioni el p&agrave;rquing. <br /><br />En resum, amb l&rsquo;informe de l&rsquo;empresa a la m&agrave; es presentaven dues opcions: <br /><br />SOLUCI&Oacute; 1: P&Agrave;RQUING ROBOTITZAT <br /><br />N&uacute;mero de places: 250 m&agrave;xim <br />Temps d&rsquo;espera per recuperar el vehicle: 5-6 minuts <br />Inversi&oacute;: 5.670.000 -7.300.000 euros <br />Amb p&egrave;rdues de 200.000-400.000 euros anuals de costos operatius <br />Rendibilitat: Mai ser&agrave; rentable <br />Finalitzaci&oacute; de l&rsquo;obra: 18 mesos <br /><br /><br />SOLUCI&Oacute; 2: P&Agrave;RQUING CONVENCIONAL, amb rampes <br /><br />N&uacute;mero de places: 350 <br />Inversi&oacute;: 4.500.000-5.300.000 euros <br />Gesti&oacute; del p&agrave;rquing: l&rsquo;assumir&agrave; Aparcaments Municipals <br />Rendibilitat: S&rsquo;autofinan&ccedil;ar&agrave; la inversi&oacute; nova. L&rsquo;explotaci&oacute; del p&agrave;rquing no ser&agrave; deficit&agrave;ria. <br />Finalitzaci&oacute; de l&rsquo;obra: 2 anys <br />

Segells de reconeixement d'administració oberta