Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2010 Aquest dimarts s'inicien les cates arqueològiques a l'edifici de la Chartreuse

Aquest dimarts s'inicien les cates arqueològiques a l'edifici de la Chartreuse

Aquest dimarts s'inicien les cates arqueològiques a l'edifici de la Chartreuse

Les obres de construcció de l'EOI començaran el proper mes de juny
23/11/2010

Els treballs arqueològics a l'edifici de la Chartreuse són  un requisit imprescindible abans que s’iniciï la rehabilitació de l'edifici per convertir-lo en seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona.  Els treballs consistiran  en la delimitació arqueològica del pati interior de la Chartreuse, per determinar si s'hi localitzen restes arqueològiques o no. Es realitzaran un seguit de rases que s'obriran amb ajut d'una màquina retroexcavadora amb casso sense dents i s'aprofundirà fins assolir la cota dels nivells o estructures arqueològiques. En el cas que no s'hi localitzessin, és a dir, que els resultats fossin negatius, s'aprofundirà fins assolir la cota dels nivells geològics. Si es troben  restes es farà la neteja manual de les rases i l'excavació de sondejos puntals per tal de determinar l'abast de les restes localitzades. Aquesta intervenció ajudarà a establir la realitat arqueològica a tenir en compte per la intervenció de l'EOI,  així com de futurs projectes.

Tot es realitzarà sota supervisió arqueològica.

D'altra banda, cal recordar que des del dia 9 de novembre està en marxa la licitació de les obres de rehabilitació de l'edifici que estan pressupostades en 7,9 milions d'euros. Com que la xifra és superior als 4,9 milions, s'ha de publicitar a nivell de la Unió Europea en un procés harmonitzat. Per tant, qualsevol empresa d'Europa podrà optar a fer les obres de l'EOI; de les empreses que es presentin se'n preseleccionaran 10 perquè desenvolupin la seva proposta. L'Ajuntament ha escollit el procediment legal més curt i amb més garanties per fer la licitació.  

Pel que fa al cost econòmic, l'Ajuntament de Tarragona avançarà els 7,9 milions d’euros i la Generalitat els hi tornarà en 30 anys, una model de finançament  que ja es va aplicar a la nostra ciutat pel trasllat de la Facultat de Lletres de la URV al campus Centre i que també s'ha seguit  a Vila-seca pel Centre d'Alta Resolució o per fer l’Hospital lleuger de Cambrils.

Calendari

Amb l’inici de les cates arqueològiques i la licitació en marxa, ja no hi ha marxa enrere perquè l’EOI sigui una realitat.  El calendari previst fins a la finalització de les obres és el següent: el mes de maig del 2011 s'adjudicaran les obres de rehabilitació de l'edifici i el mes següent, el juny, comencaran les obres, que tindran una durada de dos anys. Així, el mes de setembre del 2013, l'EOI ja estarà al nou edifici de la Chartreuse i començarà a impartir-hi aquell curs escolar.

Projecte de rehabilitació de l'edifici de la Chartreuse com a Escola Oficial d'Idiomes 

Perquè l’antiga Fabril Tarraconense pugui acollir l’Escola Oficial d’Idiomes cal remodelar el nucli vertical existent – la torre del rellotge-  per tal de dimensionar l’escala protegida i afegir-hi un ascensor adaptat i construir dos nous nuclis, una a la part central del rengle i l’altre protegit amb ascensor adaptat al final de la zona remodelada (en contacte amb l’exterior), de manera que l’accessibilitat i l’evacuació de les persones estiguin assegurades.

El projecte contempla enderrocar el celler afegit pels pares cartoixans al costat de les “cent escales” per les dificultats d’aconseguir una bona relació amb l’exterior i amb la resta de l’edificació, així com la visió de les instal·lacions des del carrer Doctor Zamenhof. Així es configurarà tester perpendicular al carrer alineat amb l’edificació dels alambins, que millora clarament la situació actual.

S’accedirà a l’edifici per la planta baixa en la part central del rengle passant a un vestíbul interior. L’organització de les plantes baixes i primera és la mateixa, amb un passadís central i espais a banda i banda.

A partir del vestíbul, l’escala central i consergeria, cap al sud es disposaran set aules i dues aules PG i cap al nord hi hauran els serveis, la secretaria, la direcció i diversos despatxos de professorat.

En planta pis es disposen a banda i banda del passadís, onze  aules, una d’informàtica,   dos laboratoris d’idiomes, tres despatxos de professorat i els serveis en contacte amb l’escala.

En l’última planta, sota les encavallades, s’hi ubicaran:

 • Entre el nucli vertical de la torre del rellotge i l’escala central: la biblioteca/mediàtica/internet, zona d’estudis amb possibilitats d’accés directe des del carrer (torre del rellotge) i, a l’altre extrem,  l’auditori amb possibilitat d’accés des del carrer (pati posterior).
 • En la part central, en l’antiga capella, s’hi instal·larà la sala de professors i, a l’altra banda, al costat del vestíbul de planta, l’escala central, els serveis.  

Per altra banda, el projecte també inclou el condicionament de l'edifici dels alambins, els tallers i cellers i el pati de la fàbrica.

El projecte d’adequació de l’edifici ha estat redactat pels arquitectes Víctor Seguí Santana i Josep Pratdebasa Fargas i l’enginyer Joan Font Armengol.

Història de la Chartreuse

La fàbrica del Chartreuse està situada a la plaça dels Infants, en l’illa delimitada pels carrers Vapor, Cent escales, Doctor Zamenhof, Castaños i Smith. La seva història es remonta al 1857, quan es va inaugurar l’antiga Fabril Tarraconense, que fabricava tèxtil de filats i teixits de vapor i que va funcionar fins l’any 1869. L’any 1882, els pares Cartoixans van comprar la Fabril Tarraconense, ja reconvertida en destil·leria d’alcohol, i van realitzar obres d’ampliació. Amb posterioritat un incendi va destruir bona part de les edificacions i els arquitectes Pau Monguió i Jose M. Pujol de Barberà es van ocupar de la reconstrucció dels edificis afectats. L’any 1902 els pares Cartoixans van ocupar efectivament la fàbrica, que es va anar ampliant en funció de les seves necessitats al llarg del temps. 

Antecedents de l'EOI

 • 26/10/1991,  l’Escola Oficial d’Idiomes es va trasladar a  l’Institut Martí i Franquès a l’antic col.legi dels Caputxins. Durant aquests 20 anys de provisionalitat  s’han plantejat fins a sis ubicacions diferents per a l’EOI: a la zona de Joan XXIII, Campus Sescelades, zona dels Músics, Institut Martí i Franqués,  zona d’Els Quatre Garrofers i a la Chartreuse. Han estat molts anys de discrepancies entre l’administració autonómica i municipal, mentres els alumnes de l’EOI reivindicaven un edifici adequats a les seves necessitats.
 • Desembre 2005 - El departament d’Educació de la Generalitat decideix ubicar l’EOI a l’edifici de la Chartreuse.
 • 20/3/2006 – La Generalitat de Catalunya encarrega a través de GISA la redacció del projecte executiu de reforma de l'antic recinte de la Chartreuse que inclou l'edifici Vapor Vell, els alambins i l'espai lliure que els compren a l'equip de l'arquitecte Victor Seguí.
 • 18/05/2007 - Es presenta el projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici.
 • 29/06/2009 -  L’alcalde de Tarragona i el conseller d’Educació de la Generalitat  signen un conveni  mitjançant el qual l’EOI  s’ubicarà a la Chartreuse i l’Ajuntament avançarà els 7,9 milions d’euros (sense IVA) de les obres. La Generalitat els hi retornarà en 30 anys.
 • 29/01/2010 -El Ple aprova  finançar  les obres de construcció de  l’Escola Oficial d’Idiomes mitjançant un crèdit amb una entitat financera. 
 • 26/03/2010 -  L’Ajuntament aprova  el projecte executiu d’adequació de l’edifici.  El projecte s’exposa al públic  per examinar-lo i presentar al·legacions.
 • 14/06/2010 - El Ple de l'Ajuntament aprova definitivament  el projecte executiu d’adequació d’edificis.
 • 20/10/2010 - El Govern de la Generalitat aprova autoritzar la constitució dels drets de superfície de la seu de la futura EOI a l’Ajuntament.
 • 09/11/2010 – L’alcalde i la directora general de Patrimoni signen l'escriptura de constitució del dret real de superfície sobre  les finques del recinte de l'antiga fàbrica  Chartreuse a favor de l'Ajuntament. Inici de la licitació de les obres de rehabilitació.
 • 22/11/2010 -  Inici dels treballs arqueològics adjudicats a David Bea Castaño. Posteriorment, aquestes tasques seran complementades amb la documentació històrico arqueològica i la delimitació planimètrica del recinte.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta