Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2010 Ballesteros:"Tarragona 2022 serà el pla que definirà el projecte de ciutat amb la participació de tothom"

Ballesteros:"Tarragona 2022 serà el pla que definirà el projecte de ciutat amb la participació de tothom"

Ballesteros:"Tarragona 2022 serà el pla que definirà el projecte de ciutat amb la participació de tothom"

Tarragona 2022 està promogut des de l’Ajuntament de Tarragona amb la participació de tota la societat civil tarragonina i la implicació especial del Grup impulsor.
23/06/2010

 

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha presentat aquest matí el Pla Tarragona 2022 que és l’instrument que marca el full de ruta de la ciutat pels propers anys. Tarragona 2022 aglutina i dóna coherència a tot un seguit de plans sectorials i territorials que proposen diferents actuacions sobre el mateix territori. “És un Pla de Plans sense el qual la Tarragona del 2022 seria una ciutat diferent”, ha explicat aquest matí l’alcalde Ballesteros.
 
El Pla estableix una concepció global de Tarragona a partir d’una anàlisi a fons dels diferents aspectes socials, econòmics i territorials de la nostre ciutat i d’un ampli consens i profund debat entre la ciutadania i els agents tarragonins. L’objectiu és que Tarragona 2022  doni resposta a interrogants plantejats com quin lideratge es vol per Tarragona; les infraestructures actuals i previstes si són les suficients; quina ciutat es vol projectar portes enfora; com s’han de potenciar els sectors econòmics actuals i quins cal iniciar; com es gestiona el nostre territori i els serveis; i quines mesures  calen per tenir una ciutat cohesionada socialment i urbanísticament.  “En definitiva,      –subratlla Ballesteros– el Pla Tarragona 2022 serà el document de referència al que tots, administració, ciutadania i sectors econòmics tindrem com a eina per desenvolupar les polítiques i estratègies de futur”.
 
Tarragona 2022 està promogut des de l’Ajuntament de Tarragona amb la participació de tota la societat civil tarragonina i la implicació especial del Grup impulsor. Per tant, és un procés mixt, tècnic i participatiu, que es composarà d’una diagnosi, uns objectius estratègics i un pla d’acció amb les línies estratègiques formades pels projectes i accions a realitzar. Es dividirà en tres etapes:
 
1. Diagnosi
A partir de l’estudi i l’anàlisi  dels diferents documents, plans i estratègies existents i de la participació realitzada, es redactarà el document de diagnosi  en el que s’analitzaran les principals oportunitats i amenaces de la ciutat. Aquesta diagnosi s’elaborarà a través de diferents eixos conceptuals o àmbits temàtics que agruparan les diferents àrees d’intervenció i els grups de treball. Estarà dividit en diferents àmbits temàtics que afecten al desenvolupament i al futur de la ciutat:
  • Aspectes socials, com els equipaments i serveis públics, la cultura, la salut, l’associacionisme, ... .
  • Aspectes econòmics, com el sector industrial, el turisme i el comerç, la promoció de la ciutat, la innovació i el desenvolupament, les infraestructures, ... .
  • Aspectes territorials, com el model urbà, la mobilitat, el patrimoni natural i cultural, ... .
 
Les conclusions de la diagnosi serviran per establir els objectius i les línies estratègiques que seran la base del Pla.
 
2- Definició dels objectius estratègics
És la part clau del Pla. L’establiment dels objectius estratègics En aquesta fase cal establir les prioritats de la ciutat i fixar els objectius a aconseguir. Al mateix temps, aquests objectius es plantegen com uns instruments de treball i reflexió que serviran com a fil conductor de tot Tarragona 2022. Aquests objectius tenen uns trets específics que es defineixen a continuació:
·         Són integradors, transversals i recullen tots els aspectes claus de la ciutat.
·         Tenen un marc temporal fixat d’acord amb el Pla i el ritme de la ciutat.
·         Defineixen les idees força de la ciutat
·         Conformen les temàtiques dels grups de treball i l’àmbit adequat pel consens des de diverses òptiques.
·         Són la base per definir les línies,els programes i les accions.
 
3- Redacció del Pla d’Acció
El Pla d’acció de Tarragona 2022 és el document final que defineix les estratègies i actuacions que s’han d’impulsar en el municipi per tal d’assolir els objectius estratègics definits pel treball tècnic i participatiu.
El pla d’acció s’organitzarà a través d’una estructura jeràrquica a partir de:
·         Línies d’acció: Grans línies procedents dels objectius estratègics que vertebraran la conceptualització de Tarragona 2022.
·         Programes: Blocs temàtics que desplegaran les línies d’acció i en definiran la seva execució programàtica a nivell temporal i de recursos.
·         Accions: Detall de les accions que desenvoluparan a nivell de projectes, iniciatives, pactes, acords etc. els programes descrits anteriorment.
El pla d’acció incorporarà un sistema d’indicadors que permetrà avaluar i fer un seguiment de l’evolució del compliment i l’execució de les accions, programes i línies d’acció i, en definitiva, de l’evolució de Tarragona 2022.
 
Cronograma de les actuacions
  • Juny 2010:
Inici dels treballs redacció Tarragona 2022
Presentació pública a la ciutadania
  • Juliol – Agost – Setembre 2010:
Elaboració diagnosi
Sessions sectorials de diagnosi (setembre)
  • Novembre 2010:
Reunió Grup Impulsor: validació diagnosi
Sessions grups territorials
  • Novembre – Desembre 2010:
Redacció Pla d’Acció
  • Desembre 2010:
         Sessions sectorials del Pla d’acció
  • Gener – Febrer 2011:
         Redacció Pla d’Acció
         Reunió Grup Impulsor: validació Pla d’Acció (febrer)
         Finalització projecte Tarragona 2022 (febrer)
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: Pla Tarragona 2022
 
Segells de reconeixement d'administració oberta