Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2010 Constitució del Consorci urbanístic per desenvolupar l’ARE Pou Boronat de Tarragona

Constitució del Consorci urbanístic per desenvolupar l’ARE Pou Boronat de Tarragona

Constitució del Consorci urbanístic per desenvolupar l’ARE Pou Boronat de Tarragona

El nou barri acollirà 1.890 habitatges potencials, més de la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits
Constitució del Consorci urbanístic per desenvolupar l’ARE Pou Boronat de Tarragona Imatge actual zona Pou Boronat
29/06/2010

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i l’Ajuntament de Tarragona han constituït un Consorci urbanístic per promoure el nou sector residencial Pou Boronat, al Tarragonès.

El nou sector residencial Pou Boronat està situat al nord del casc urbà i acollirà prop de 2.000 habitatges, 998 dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou barri combinarà els usos residencials amb els comercials i d’equipament.

 
El Consorci urbanístic, opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL, i l’Ajuntament de Tarragona. El tinent d’alcalde de Territori,  Xavier Tarrés, i el director d’INCASÒL, Miquel Bonilla, alternen la presidència del Consorci.
 
Les funcions d’aquest Consorci són coordinar les actuacions dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de gestió i els projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.
 
 
Pou Boronat. Un nou barri amb habitatge assequible i espasi lliures
 
L’Àrea residencial estratègica Pou Boronat limita amb la N-240, en el seu extrem est, amb l’A-7, al sud, i amb el rec Major a ponent.
 
El nou barri completa la trama urbana de Tarragona i els creixements ja consolidats de llevant de la zona Educacional; l’Hospital Joan XXIII, al sud; i el previst desenvolupament al nord-est del Parc Tecnològic.
 
El projecte que desenvoluparan INCASÒL i l’Ajuntament de Tarragona està conformat per un conjunt d’illes obertes d’edificis residencials entorn l’espai col·lectiu, articulades per un eix viari principal de nord-sud, que recorre tot el sector i posa en relació tots els seus elements residencials i comercials.
 
La casa i les antigues instal·lacions del Pou Boronat ocupen el centre de l’àmbit i seran reutilitzades com a equipament i dotacions terciàries. Els jardins existents, es convertiran en un nou parc públic central. Aquests elements jugaran un paper vertebrador entre el nucli antic i el nou sector residencial.
 
Cal destacar el límit de ponent que conformen els terrenys terrassats de la vall del riu Francolí, i que en la seva part més pròxima al nou barri acolliran els futurs equipaments escolars i esportius.
 
 
Les Àrees residencials estratègiques
 
Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.
 
A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.
Segells de reconeixement d'administració oberta