Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2010 El 2009 es consoliden una desena de programes coordinats per l'Institut Municipal de Serveis Socials per fer front a la crisi

El 2009 es consoliden una desena de programes coordinats per l'Institut Municipal de Serveis Socials per fer front a la crisi

El 2009 es consoliden una desena de programes coordinats per l'Institut Municipal de Serveis Socials per fer front a la crisi

Més de 600 serveis d’atenció domiciliària, 36.500 àpats a domicili, més de 50.000 d’euros en prestacions d’urgència social i 533 serveis de Teleassistència
26/02/2010

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis a la Persona, Victòria Pelegrín, a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials, ha presentat aquest dijous el balanç de la seva gestió de l'any passat, en què es pot destacar l'ampli treball que s'ha desenvolupat i l'increment de molts dels serveis que s'han requerit, efectuats pels treballadors municipals i amb la col·laboració de diferents entitats i ens de la ciutat. En total són uns deu programes que s'han consolidat i que han sabut adaptar-se a la situació de crisi actual. Són:

El Servei Atenció domiciliària (SAD) ha efectuat un total de 643 serveis, dividits en 351 dirigits a les peticions de població fràgil, vulnerable o en situació de risc social, i 287 que han cobert les necessitats de les persones amb dependència, seguint la Llei de la dependència de la Generalitat de Catalunya. En total: 643 serveis i 108.807 hores de treball.

Pel que fa al Servei de Menjar a Domicili, que l'IMSST té contractat amb Creu roja, s'han dispensat 100 àpats diaris a persones mancades de recursos econòmics i mobilitat reduïda. En total: 36.500 àpats

El 2009 s'han atorgat 533 aparells oferts pel Servei de teleassistència domiciliària. Aquest és un sistema d'alarma que permet a les persones grans, dependents i/o vulnerables estar en contacte permanent amb un centre d'atenció durant les 24 hores del dia a través de la línia telefònica. Aquesta atenció contribueix a la permanència en el domicili habitual i evita internaments innecessaris en centres residencials, ja que el servei assegura la intervenció immediata davant situacions de crisi personal, social o mèdica, proporcionant seguretat tant a la persona usuària com al seu entorn socio-familiar.

Cal destacar que al 2009 s'han validat 670 Programes Individuals d'Atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència i el seguiment i modificació en el termini que especifica la Llei. En total se n'havien apuntat 966, per tant, s'han acceptat el 69% de les peticions, fet que apropar Tarragona, a la mitjana de Catalunya, que és un d'un 70%.

Pel que fa les emergències socials, que l'IMSST atèn amb col·laboració d'altres entitats com Càritas o Creu Roja i d'altres conselleries i departaments de l'Ajuntament, el 2009 es va produir un important increment dels usuaris i un canvi en les demandes realitzades per aquests. Això ha conduit a un seguit de transformacions per donar resposta a la ciutadania:

 1. S'han establert reunions tècniques periòdiques amb les entitats del tercer sector per coordinar els ajuts, fer una millor gestió dels recursos existents i atendre i localitzar situacions d'emergència social
 2. S'han establert relacions amb altres conselleries i administracions per coordinar l'atenció i els ajuts (Departament de Polítiques d'Igualtat, Servei Municipal d'Ocupació, Servei Municipal de Discapacitat, Servei Municipal d'Habitatge i Oficina Local, Conselleria de Joventut...)
 3. S'ha dotat pressupostàriament aquest àmbit específic de Serveis Socials
 4. S'ha creat un programa de suport al llogater. Es tracta d'un programa que permet establir uns ajuts pel lloguer gestionats des de l'IMSST. Al mateix temps, en col·laboració amb el Servei Municipal d'Habitatge, gestiona els ajuts de la Generalitat tramitats per l'Oficina Local d'Habitatge
 5. S'ha establert el Servei Municipal d'Acolliment d'Urgència per tal d'atendre les necessitats d'allotjament i donar cobertura a situacions crítiques, com els casos de Vvíctimes de violència, gent gran en situació de risc,  emergències i situacions extremes. Ofereix una solució residencial de caràcter temporal a les persones afectades.
 6. Conceptes pels quals es pot sol·licitar una prestació d'urgència social a l'IMMST

  1. Ajuts d'urgència

  Habitatge Contractació pis de lloguer
  Deutes de lloguer
  Deutes subministraments Llum, Aigua, Gas
  Adquisicions Equipament frigorífic, cuina,rentadora, escalfador d'aigua,...)
  Mobiliari bàsic (llit, taula, cadires,...)
  Millora de l'habitabilitat Petites  reparacions
  Adaptacions
  Condicionament sanitari
  Alimentació Familiar Infantil
  Farmàcia
  Roba Infantil, familiar, Llar (llençols, mantes, tovalloles...)

  2. Integració social i escolar dels infants i/o adolescents

  Suport a l'escolarització Escola Bressol, Material escolar, menjador escolar.
  Suport a la socialització Casals d'estiu, Colònies d'estiu, Activitats extraescolars
  Educació especial / Escola taller
  Transport
  PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL – 2009
  CONCEPTE Núm. IMPORT
  Ajut d'Urgència Social 140 28.817,20 €
  Ajut de Suport a l'Escolarització 27 4.724,29 €
  Ajut per a l'assistència a Casals d'Estiu 26 3.073,50 €
  Allotjaments urgents per “Onada de fred” 28 4.094,68 €
  TOTAL 221 50.709,67 €
  S'ha aprovat un reglament d'ajuts d'urgència. S'han revisat les prestacions d'ajuda d'urgència per adaptar-les a les noves necessitats. Algunes d'elles s'han passat de puntuals a periòdiques. Són:
  • Ajuts d'urgència social. Fan referència al pagament de deutes relacionats amb les rendes de lloguer o amb el pagament dels subministraments bàsics, per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona o unitat familiar (allotjament, l'alimentació, el vestit, la compra de medicaments i altres conceptes no coberts per altres sistemes de protecció). Aquests ajuts també serveixen per atendre circumstàncies que posen en perill la convivència familiar, etc.
  • Ajuts de suport a la integració social i escolar d'infants i adolescents, mitjançant ajuts de suport a l'escolarització -complementar els ajuts de llibres, de menjador escolar i d'assistència a escola bressol atorgades per d'altres organismes i prestacions per a transport o desplaçaments escolars- i ajuts de suport a la socialització -per permetre l'assistència a les activitats extraescolars i als casals d'estiu-.
 7. El Servei de Menjador Social, ubicat a la Casa del Transeünt de Tarragona, contractat amb la Xarxa Social Santa Tecla i amb la participació de Càritas. Ha dispensat 60 àpats diaris (migdia) a persones mancades de domicili fix, que es troben al carrer, i persones i/o famílies (sense menors) residents al municipi amb greus problemes econòmics, derivades per la Xarxa de Serveis Socials o per Càritas Interparroquial.
Segells de reconeixement d'administració oberta