Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2010 L’Ajuntament inicia la gran transformació urbanística de l'àmbit de la Tabacalera

L’Ajuntament inicia la gran transformació urbanística de l'àmbit de la Tabacalera

L’Ajuntament inicia la gran transformació urbanística de l'àmbit de la Tabacalera

S’invertiran 8 milions d’euros del Fons Estatal per a tres grans projectes de recuperació de l’antiga fàbrica
01/02/2010

Veure la presentació

L’Ajuntament de Tarragona iniciarà la transformació urbanística de l’àmbit de la Tabacalera per convertir-la en un equipament cultural i social. Les primeres actuacions seran la remodelació de dos magatzems i la creació d’una gran zona verda. Aquests tres projectes  seran finançats pel Fons Estatal pel Treball i la Sostenibilitat Local i tenen un pressupost total de 8 milions d’euros. Aquest és un primer pas visible de la recuperació d’aquest gran espai per a la ciutat.
 
La transformació de l’espai de la Tabacalera consistirà en tres obres:
 1. Remodelació del magatzem número 1 per crear  la Capsa Jove del complex, que donarà cabuda a les dependències de TGN Impulsa, els serveis de joventut de l’Ajuntament i  la seu de l’Associació de Músics de Tarragona (AMT).
 2. Remodelació del magatzem número 2 per transformar-lo en la seu del Centre de la Imatge i Gestió Electrònica de Documents (CIGED), que reagruparà en un únic edifici l’arxiu històric i administratiu municipal, així com el fons fotogràfic.
 3. Creació de l'Espai Tabacalera de 5.900 m² d’arquitectura, paisatgisme i sostenibilitat amb un marcat caràcter didàctic. Aquesta inversió per l’avantguarda tecnològica que representa i per la seva ambició la converteixen en un valor més del lideratge i de la capitalitat que Tarragona ha assumit des de la seva fundació.
 

Capsa Jove

La Capsa Jove s’ubicarà al magatzem número 1 i serà un edifici plurifuncional que albergarà els serveis de l’Àrea de Joventut, les dependències destinades a l’Associació de Músics de Tarragona i les oficines, tallers i aules de Tgna Impulsa, de la Conselleria d’Ocupació, Formació i Empreses. Les quatre plantes de l’edifici s’estructuraran de la següent forma:
 • Planta baixa: espai multifuncional en què s’ubicaran serveis propis de Joventut (zones d’informació, oficines de gestió i àrea d’autoconsulta) i un espai de 350 m² habilitat com a sala de petits concerts, amb un escenari de 55 m².
 • La primera planta estarà compartida, a l’igual que la planta baixa, per Joventut i l’AMT. La part de Joventut disposa de tres aules més dos espais annexes, un destinat a oficines i l’altre, amb un caràcter més polivalent, per a usos diversos en funció de les necessitats de cada moment. L’espai destinat a l’AMT contempla tres bucs d’assaig, una sala de gravació i un espai de videocreació.
 • La segona i tercera planta es destinarà  a Tgna impulsa.  A la planta segona hi haurà la recepció, l'Espai Empresa, cinc aules modulables, sales de reunions i les oficines del SEFED. A la planta tercera s’instal·laran els serveis administratius i l’àrea de promoció empresarial, amb els despatxos en règim de lloguer, l’observatori socioeconòmic i les sales de reunions.
 
Cada planta té una superfície de 700 m2, el que suposa una superfície total de 2.800 m2. 
 

Centre de la Imatge i Gestió Electrònica de Documents (CIGED)

El Centre de la Imatge i Gestió Electrònica de Documents s’ubicarà al magatzem número 2, ocuparà una superfície de 2.800 m², dels quals 2.000 es destinaran a les àrees de dipòsit documental i 800 als serveis propis de gestió i a l’àrea d’exposicions i conferències.
 
La planta baixa de l’edifici albergarà un vestítbul destinat a exposicions i conferències, la sala de consulta de documents i imatges, la zona de recepció, desinsectació i classificació de documents i les zones d’administració.
 
A la primera planta hi podrem trobar despatxos de direcció, el dipòsit de documents de gran format, el dipòsit fotogràfic i de documentació electrònica i la primera de les zones de l’arxiu documental.
 
Les plantes segona i tercera estan destinades exclusivament al dipòsit de documents.
 

Espai Tabacalera

L’Espai Tabacalera és un projecte que transformarà l’actual entorn en un espai verd i amb un cicle tancat de l’aigua; està basat en la utilització  d’eines sostenibles i tecnològicament molt avançades. S’utilitzaran la jardineria, l’aigua i la urbanització sostenible.
 
Hi haurà  dues actuacions en un sola:  la construcció d’una façana verda vertical de quasi 185 metres de longitud 18 metres d’alçada i amb una superfície verda d’uns 2.800 m² i  la creació d’ un parc públic de 3.200 m², que sumats als anteriors suposa la creació en un espai limitat d’una gran àrea verda 6.000 m². 
 • La façana verda consistirà en el recobriment, com una segona pell, dels magatzems que donen façana a Vidal i Barraquer. El projecte preveu la construcció d’un jardí vertical.
 • Superfície vegetal total de 2.800 m2.
 • Té la funció de sistema de tractament terciari de les aigües ja depurades per poder disposar d’aigües aptes per al reg.
 • En ser un sistema de façana ventilada, permet dotar als edificis d’una major eficiència energètica i suposa una barrera acústica que disminueix els sorolls de l’exterior.
 • A la façana s’incorporarà una gran pantalla de 145 m² (9,25 m x 15,6 m), que donarà suport a les activitats culturals que generarà l’espai cultural de la Tabacalera.

Parc públic: l’espai entre l’avinguda Vidal i Barraquer i els magatzems serà objecte d’una completa remodelació, conjuminant els aspectes arquitectònics i paisatgístics amb criteris de sostenibilitat. Les principals característiques d’aquest espai son:

 • Superfície de 3.200 m2.
 • El reg dels elements vegetals és mitjançant l’aigua depurada i regenerada per la pròpia obra.
 • La utilització de l’aigua de pluja per a la seva recirculació a través d’un canal ornamental per laminar l’aigua que es recull a les cobertes dels magatzems, evitant la sobrecàrrega puntual a la xarxa de clavegueram. Aquest canal discorre longitudinalment i  ajudarà a les tasques divulgatives del parc amb el cicle de l’aigua com a marc de fons, propiciant la connexió entre el vianant, l’entorn i les explicacions didàctiques que s’aniran succeint. 
 • Priorització dels paviments permeables que permetin la filtració de l’aigua de pluja.
 • Espècies vegetals autòctones i de baixa demanda hídrica.
 • Construcció d’una passera de fusta de 220 metres de longitud que discorre a través de les diferents zones del parc.
 • Davant de la pantalla instal·lada a la façana se situa una superfície diàfana que, com una catifa verda i disposada com un amfiteatre, permetrà la concentració de públic per a la divulgació cultural o pels esdeveniments transmesos a través de la dita pantalla.
 
L’eix vertebrador del projecte ha estat fer una obra sostenible, que impulsi l’estalvi i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics. Vol ser un exemple pràctic que l’aplicació de la tecnologia de la sostenibilitat en la construcció dels espais públics permet no solament respectar el medi ambient sinó reduir costos de manteniment
 
Característiques destacables:
 • Recuperació i depuració de les aigües residuals provinents de la xarxa  de clavegueram, per impulsar l’estalvi dels recursos hídrics en el seu ús per sistema de reg.
 • Elecció de materials reciclats i amb baixa emissió de CO2 per a la construcció de paviments filtrants reduint la recollida d’aigua cap a la xarxa de pluvials, contribuint al cicle natural de l’aigua cap el subsòl.
 • Millora de les condicions bioclimàtiques i acústiques del edificis mitjançant el mur verd que es construirà davant dels magatzems.
 • Estalvi i l’eficiència energètica, aplicades a l’enllumenat públic i a la façana verda ventilada.
 • Creació d’infraestructures tecnològiques i d’innovació: sistemes de depuració i reg, pantalla-mural amb tecnologia LED d’altes prestacions, etc.
 

Pressupostos

 • Capsa Jove – TGN Impulsa: 2,5 milions d’euros
 • Centre de la Imatge i Gestió Electrònica de Documents: 2,1 milions d’euros
 • Espai Tabacalera: 3,3 milions d’euros
Segells de reconeixement d'administració oberta