Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2022 L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya avaluen el potencial geotèrmic del subsol de la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya avaluen el potencial geotèrmic del subsol de la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya avaluen el potencial geotèrmic del subsol de la ciutat

El projecte permetrà desplegar una xarxa de fins a 14 punts de monitoratge dels aqüífers en el subsol de la ciutat per a finalitats geotèrmiques
L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya avaluen el potencial geotèrmic del subsol de la ciutat Implementació del projecte XEGCat (ICGC) en zones urbanes. Fotos: ICGC.
28/09/2022

L’Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) col·laboraran per avaluar el potencial de l’energia geotèrmica superficial que té el subsol de la ciutat com a font d’energia renovable per la climatització d’edificis i la producció d’aigua calenta sanitària, segons un conveni signat entre les dues institucions. 

La geotèrmia superficial és un recurs geològic i al mateix temps la font d’energia renovable tèrmica més eficient de totes les que existeixen actualment. Es troba emmagatzemada en els primers metres del subsol i s’utilitza per a climatització de tota mena d’edificis o en xarxes de climatització urbanes per produir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant sistemes d’intercanvi de calor amb bomba geotèrmica. El seu aprofitament permet substituir el consum d’energia procedent de recursos fòssils amb la conseqüent disminució d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 

La signatura del conveni forma part del projecte de l’ICGC per millorar el coneixement sobre la disponibilitat i el potencial d'aprofitament dels recursos geotèrmics en el subsol d’àmbits urbans de Catalunya. L’Ajuntament de Tarragona, en el marc de les seves polítiques energètiques, vol incentivar l’ús de les energies renovables, inclosa la geotèrmica, per a climatització d’edificis

Fins a 14 sondejos a Tarragona 

Per avaluar el potencial geotèrmic disponible en el subsol de Tarragona, l’ICGC implementarà una de les xarxes de monitoratge pel projecte Xarxa d’Estacions Geotèrmiques de Catalunya (XEGCat), que permetrà conèixer la distribució de les temperatures al subsol i l’evolució de la posició de l’aigua subterrània. La xarxa de punts que es desplegarà a Tarragona estarà formada per fins a 14 sondejos instrumentats amb diferents dispositius permanents, entre els quals fibra òptica. 

L'anàlisi de les dades que se n’obtinguin aportarà informació cabdal per incidir en la lluita contra el canvi climàtic i oferirà beneficis directes i indirectes a la ciutadania i al teixit productiu i social del país. A partir de les dades recollides, es desenvoluparan mapes del recurs geotèrmic disponible que es podran integrar en el programari lliure Geo-SIV per tal que pugui ser utilitzat per tota la ciutadania. La informació aconseguida també ajudarà a impulsar el desenvolupament d'estratègies de gestió sostenible de l’ús del subsol, així com la integració d’aquesta font d’energia en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) de la ciutat. 

L'energia geotèrmica manté una línia de creixement molt important a tot Europa i especialment a Catalunya, amb una taxa de creixement entorn del 20 % anual, d’acord amb les dades de l’Observatori de la Geotèrmia superficial de Catalunya. Aquesta energia, juntament amb la resta de renovables, ajudarà a la transició cap a un model energètic més sostenible, basat en l'eficiència i en l'impuls de l'autoconsum. 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta