Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2024 L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació per convertir el mòdul 5 de la Tabacalera en un centre universitari i de formació professional

L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació per convertir el mòdul 5 de la Tabacalera en un centre universitari i de formació professional

L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació per convertir el mòdul 5 de la Tabacalera en un centre universitari i de formació professional

És una de les iniciatives emmarcades en el projecte per activar l'antiga fàbrica i fer que esdevingui un hub formatiu, cultural i tecnològic
L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació per convertir el mòdul 5 de la Tabacalera en un centre universitari i de formació professional Foto: Marc Colilla
11/03/2024

Després que el passat 16 de febrer el Consell Plenari aprovés inicialment els plecs de clàusules administratives, l'Ajuntament de Tarragona ha obert la licitació per adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu per a la construcció i gestió d'un centre docent universitari i de formació professional al mòdul 5 de la finca número 1.728 de La Tabacalera. L'adjudicació es farà mitjançant un concurs en règim de lliure concurrència i per un termini de 40 anys. L'objectiu del consistori és dignificar aquesta finca municipal donant-li ús amb noves activitats de formació universitària especialitzada a la ciutat i es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el projecte global per tal que la Tabacalera esdevingui un hub formatiu, cultural i tecnològic de referència. 

L’espai objecte de concessió, que comprèn una superfície de 2.864,40 metres quadrats, haurà de ser destinat exclusivament als fins de l'activitat objecte de la concessió i les obres a realitzar, així com l'explotació de les instal·lacions i la gestió de l'activitat, aniran a càrrec del concessionari. Un cop passat el termini de concessió les instal·lacions passaran a ser de possessió i titularitat de l'Ajuntament de Tarragona. 

El valor estimat del contracte és de 4.244.181,40€ i el cànon anual de la concessió és de 212.209,07€ anuals, preveient un període d'amortització màxim de les inversions de 20 anys, un període durant el qual l'amortització es considerarà un pagament en espècie del citat cànon. Per tant, la inversió inicial es dividirà en 20 anys i donarà una quota d’amortització lineal que en aquest període servirà de pagament en espècie. Durant el transcurs de la concessió, l'Ajuntament de Tarragona  comprovarà i vigilarà la correcta utilització dels béns municipals i el compliment de la seva finalitat; i exercirà les potestats d’inspecció i requeriment corresponents amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta