Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies Habitatge 2021 Tarragona, declarada àrea de mercat d'habitatge tens

Tarragona, declarada àrea de mercat d'habitatge tens

Tarragona, declarada àrea de mercat d'habitatge tens

Aquesta condició permetrà desplegar mesures de protecció per a les persones que vulguin prendre a lloguer un immoble
Tarragona, declarada àrea de mercat d'habitatge tens Foto: Isaias Mena.
21/09/2021

Ahir la Generalitat va publicar al DOGC la resolució que declara Tarragona com a àrea d’habitatge tens durant cinc anys. Aquesta declaració arriba com a conseqüència de la petició que es va fer des del Consell Plenari de la ciutat el passat 30 de juny. La consellera d’Habitatge, Eva Miguel, ha destacat que “aquesta declaració ens permetrà desplegar la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, per tal de contenir i moderar els preus del lloguer”.  

Són àrees amb mercat d'habitatge tens els municipis o les parts de municipi que estan especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d'habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d'accedir-hi a tota la població. Aquesta situació de risc pot venir determinada pel compliment de qualsevol de les condicions següents:  

  • a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge hi experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.  
  • b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar hi superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge hi superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys.  
  • c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya.  

La declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens, permet que es pugi continuar aplicant la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.  

Aquesta Llei limita les rendes dels contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent o les renovacions dels contractes existents (quan hi ha modificació de renda o preu) que es signin a partir del 22 de setembre de 2020. Quan els habitatges s’han arrendat en els últims cinc anys abans de l’entrada en vigor de la Llei (abans del 22/09/2015), les rendes pactades al contracte no poden superar el preu de referència que marca la Llei ni el preu que consti a l’últim contracte de lloguer actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat (IGC). En canvi, en els contractes nous (no arrendats en els últims cinc anys) o quan existeix una relació de parentiu entre les parts, les rendes només quedaran limitades pel preu de referència. Aquest preu de referència es calcula en base a l'índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Segells de reconeixement d'administració oberta