Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies Urbanisme i Territori Notícies 2022 L’avanç del POUM dibuixa una Tarragona verda, cohesionada i sostenible

L’avanç del POUM dibuixa una Tarragona verda, cohesionada i sostenible

L’avanç del POUM dibuixa una Tarragona verda, cohesionada i sostenible

L'aprovació del document donarà el tret de sortida del procés participatiu que inclourà jornades, taules sectorials i territorials i recorreguts participatius
20/10/2022

Aquest dijous, en la Comissió de Seguiment i Informació de Territori s’ha explicat als grups polítics l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es portarà a votació a un Consell Plenari extraordinari el proper 27 d’octubre. L’avanç de POUM és el document d’objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del nou model territorial que es preveu. Amb l’avanç s’inicia el procediment de valoració de la sostenibilitat ambiental del pla. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Xavier Puig, ha posat en relleu que l’Avanç neix amb l’objectiu general d’“omplir de vida Tarragona amb un centre fort, uns barris forts i ben lligats i molta més Anella Verda". I ha afegit: "Una ciutat que de portes endins busca punts de trobada i espais de convivència de qualitat, i de portes enfora és la capital que connecta amb el territori i el món”.  

També s’ha donat a conèixer el Programa de Participació Ciutadana que acompanyarà el POUM i que permetrà que la ciutadania pugui incorporar els seus suggeriments i opinions al document final. Puig ha explicat que “ara arriba el moment d’escoltar a tothom: infants, gent gran, professionals, la universitat, les entitats veïnals, ecologistes i feministes. Els veïns que viuen a Ponent, a Llevant, al nord, al centre i als barris marítims, etc. Fem una crida a tots els ciutadans de la ciutat a dir- hi la seva, que pensin com volen que sigui la Tarragona del futur, perquè Tarragona és seva”. 

Un POUM de la qualitat i no quantitat 

El POUM 2013 partia d’unes projeccions demogràfiques molt alcistes, que amb l’arribada de la crisi econòmica es van veure frenades. El nou POUM, en canvi, neix d’una previsió demogràfica amb suaus creixements i decreixements. Es preveu que com a molt al 2050 es necessitin poc més de 14.000 habitatges, per un màxim de 36.145 ciutadans. Per fer front aquesta demanda l’avanç del POUM prioritza la utilització de pisos fins ara buits, la construcció en els més de 400 solars buits a la ciutat, així com els habitatges potencials previstos a les Normes de Planejament Urbanístic —fins a 10.729 habitatges de nova creació.     

Només amb aquestes accions, ja es cobririen les necessitats d’habitatge de la ciutat. Tot i això també s’han previst nous sectors de creixement que permetrien treballar en la cohesió de la ciutat: PP9 darrere dels barris de Parc Riu Clar, la Floresta i l’Albada, PMU 21 del Marge Dret del Francolí, que faria possible el trasllat de la CLH.  

També plans parcials que contindrà el POUM, i que ja estaven en el Pla del 2013, PP46 Horta Gran, redimensionat a menys d’un terç de la proposta del POUM del 2013, i que permetria unir el centre i els barris de Ponent. Així com el PP1 Carretera de Valls, PP5 que permetria cosir el centre i la Muntanyeta amb Sant Pere i Sant Pau, PP6 Nord de Bonavista lligant el barri amb Buenos Aires, Pla Parcial del Culebret que posa en valor la indústria local,. Per altra banda, el PP30 Pou Boronat i PP37 estaran en revisió. 

El POUM també contemplarà plans parcials temàtics els industrials i logístics del PP54 i PP38, el PP 58 sanitari residencial i PP 40 hoteler.  

Transformació a l’altra banda del riu  

L’avanç del POUM es marca com a objectiu primordial connectar els barris de Ponent i el centre. Per aconseguir-ho es planteja diferents accions com crear una àrea de nova centralitat al sud de l’Horta Gran, amb un petit barri que ajudi a convertir la T11 i la N340 en avingudes i que podria acollir una nova estació de trens a la zona que connectaria l’itinerari de València-França i també el Barcelona-Madrid. Per altra banda, la part nord de l’Horta es preservaria com a Parc-agrourbà, que s’inclouria en el connector verd a Ponent.  

El POUM també planteja la creació del barri tecnològic i sostenible a l’actual polígon Francolí que mirarà al riu. Un riu que es transformarà amb la regeneració del front urbà i fluvial del Francolí amb la Tabacalera com a protagonista.  

Una altra de les accions que es proposen a Ponent, és la de reservar l'espai entre Camp Clar i Bonavista, fins ara d’ús residencial, per a equipament educatiu públic amb moltes zones verdes lligat també a l’Anella Mediterrània. Malgrat poden ser altres equipaments, es fa la reserva en previsió a un possible emplaçament alternatiu del Complex de la Laboral, Puig ha explicat que aquest emplaçament està “molt més integrat amb la trama urbana, accessible a peu, en bici, en bus i en la futura línia tramviària, que hi connectaria. En definitiva, més ben integrat en la ciutat i el territori a nivell de Camp de Tarragona”. El conseller ha afegit que “aquesta alternativa seria a futur, però és al POUM a qui correspon preveure-la i proposar-la. Proposta que ja s'ha compartit amb la Generalitat, que ho està estudiant. Creiem que pot ser un trasllat interessant per Ponent i per Tarragona en general”.

Llevant verd 

Pel que fa a Llevant es mantenen els sectors de creixement petits i mitjans com el PMU14, el PMU34 del Nàstic, els PMU13a i 13b i el polígon d’actuació de Parcel·les Iborra. Puig ha explicat que “només amb aquests sectors de creixement s’aconseguiria un volum d’habitatge equivalent a tota la Vall de l’Arrabassada”. Puig ha destacat també “que el nou avanç fuig de grans promocions que monopolitzen l’urbanisme de la ciutat i busca repartir joc”.  

L’avanç també contempla l’ampliació de la protecció de l’Anella Verda així com la dinamització d’equipaments com la Ciutat Residencial. Finalment, també es preveu la transformació de la N340 com a eix vital “amb arbrat, ombres, bancs i carril bicicleta”. 

Més anella verda i eixos vitals 

Amb la caiguda dels grans plans urbanístics del POUM del 2013, l’Anella Verda creix en 370 ha a Llevant i també en gran part de l’Horta Gran. A més també s’incorporen 60 ha de zones verdes a Ponent, al PP9, a l’Anella Mediterrània i en la reserva educativa entre Campclar i Bonavista.  

Un altre aspecte que inclou el nou pla són la planificació dels eixos vitals. Es tracta de vies que tenen un gran ús —ja siguin perquè son vies interurbanes o perquè connecten equipaments com escoles, mercats o centres sanitaris. El POUM defineix que aquests eixos vitals han de tenir el vianant com a protagonista amb voreres amples, més presència d’arbrat i carrils bicicleta que connectin la ciutat.  

Finalment, l’avanç del pla també contempla cobrir a futur l’A7, per tal d’unir el centre de la ciutat amb el Nord.  

Programa de Participació ciutadana 

Al proper Consell Plenari també es votarà el Programa de Participació ciutadana que té com a objectius:   

  • Informar i divulgar de manera didàctica, propera i entenedora a la ciutadania, els treballs relacionats amb el POUM en totes les seves fases. 
  • Descentralitzar la participació per revisar i recollir aportacions sobre els temes claus vinculats al POUM que afecten de manera específica als diversos barris de Tarragona 
  • Implicar amb una mirada integral de ciutat als diferents sectors i col·lectius com el sector econòmic, mediambiental, social, cultural, i de manera transversal als grups feministes, juvenil, gent gran i infància. 

El programa s’estructura en 4 fases. La primera de preparació ja s’ha dut a terme i ha servit per planificar les tres següents: la de l’avanç del POUM, l’aprovació inicial i el document definitiu.  

La fase d’avanç del pla té com a objectiu compartir i complementar amb la ciutadania el desenvolupament de l’avanç del POUM. Aquesta fase serà la del tret de sortida del programa de participació i s’iniciarà el 8 de novembre amb una taula rodona oberta a la ciutadania d’experts en urbanisme.  

Durant aquesta fase també es cridarà a la participació en una enquesta a la ciutadania i es posarà en marxa l’espai web Decidim (www.tarragona.cat/poum), que estarà operatiu un cop s’aprovi l’avanç del POUM i centralitzarà tota la informació al respecte del pla. Durant aquesta fase s’organitzaran tallers sectorials: de medi natural i desenvolupament urbà; mobilitat, accessibilitat, equipament i espais lliures; desenvolupament econòmic: indústria, comerç i turisme i la ciutat dels joves i infància. Així com tallers territorials a tots els barris de la ciutat. 

També en aquesta fase es faran tres recorreguts participatius: un a través del riu Francolí com a connector, un altre per la xarxa de camins naturals, l’anella verda i els espais costaners i l’últim per la N-340 i l’Horta Gran.  

En la següent fase, la d’aprovació inicial, es recolliran les valoracions sobre la proposta que es feia a l’avanç i es difondrà el contingut del POUM. Es farà un retorn de les sessions anteriors —a nivell de barris i també de ciutat—. També es continuaran desplegant les eines de difusió i comunicació i es seguirà amb la dinamització de la pàgina Decidim Tarragona. A més, en aquesta fase, es farà l’assessorament, la difusió i l'acompanyament del procés d’al·legacions. 

Finalment, a la fase del document definitiu es farà una avaluació del procés participatiu i s’elaboraran els informes finals.  

Propers passos 

Un cop aprovat l’Avanç del POUM pel Consell Plenari, se sotmetrà a exposició pública durant un termini de trenta dies hàbils, que permetrà que les corporacions, les associacions i els particulars puguin formular suggeriments i alternatives al planejament previst. Simultàniament al període d’informació pública, l’ajuntament tramet l'avanç amb el document inicial estratègic al Departament de Territori i Sostenibilitat. Posteriorment, s’analitzaran els les alternatives i els suggeriments i s’han de proposar la confirmació o la rectificació dels criteris del planejament. A partir d’aquest moment, es treballarà en l’aprovació inicial del POUM i posterior aprovació definitiva. Puig ha recordat que “les normes urbanístiques es van aprovar ara fa un any, i tenen una vigència de 3 anys. Per tant, ens queden 2 anys per aprovar un nou POUM, entre tots ho farem possible”.  

Per a més informació consulteu el resum de l'Avanç del POUM presentant a la Comissió Informativa de Seguiment de Territori (PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta