Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies Urbanisme i Territori Notícies 2022 Xavier Puig: "Venim d'un POUM de la quantitat i anem cap un POUM de la qualitat"

Xavier Puig: "Venim d'un POUM de la quantitat i anem cap un POUM de la qualitat"

Xavier Puig: "Venim d'un POUM de la quantitat i anem cap un POUM de la qualitat"

La mobilitat centrada en el vianant, la preservació dels espais naturals i l’impuls del comerç local, conceptes clau del futur document
Xavier Puig: "Venim d'un POUM de la quantitat i anem cap un POUM de la qualitat" Foto: Tjerk van der Meulen.
01/03/2022

Aquest dimarts s’ha celebrat l’última de les sessions de la Comissió Informativa i de Seguiment dedicades a debatre sobre el projecte del nou POUM de la ciutat. El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha destacat que “volem que el nou POUM fugi de les grans xifres per centrar-se en millorar la qualitat de vida de les persones”. Puig ha afegit que no es busca “un creixement expansiu, al contrari. Treballem sota el prisma del creixement sostenible i de cohesió que busca omplir els forats buits, arreglar les entrades de la ciutat, generar convivència i punts de trobada, respectant els entorns naturals”.  

La projecció més alcista de l’estudi demogràfic presentat la setmana passada, plantejava que al 2050 Tarragona tindria 36.145 ciutadans més. En aquest cas es necessitarien 14.119 habitatges —tenint en compte que la mitjana d’ocupació d’habitatges a la ciutat és de 2,56 habitants—. Per fer front aquest escenari el nou POUM prioritzarà: 

 • Pisos Buits: L’INE calcula que la ciutat de Tarragona té 7.772 pisos buits, que podrien acollir 19.986 habitants. 
 • Solars buits. En sòl urbà hi ha 415 solars buits que permetrien crear 2.373 habitatges de nova creació.  
 • Habitatges potencials previstos a les Normes de Planejament Urbanístic. Tenint en compte tots els polígons d’actuació, plans de millora urbana o plans parcials en execució es podrien arribar a construir fins a 10.729 habitatges de nova creació.  

Només amb aquestes accions, ja es cobririen les necessitats d’habitatge de la ciutat. Tot i això també s’han previst nous sectors de creixement que permetrien treballar en la cohesió de la ciutat. Aquests són:  

 • PP9 darrere dels barris de Parc Riu Clar, la Floresta i l’Albada.  
 • PMU 21 del Marge Dret del Francolí, que faria possible el trasllat de la CLH. 
 • Plans especials que continguin Habitatge, com per exemple el de la Façana Marítima. 
 • Plans parcials que contindrà el POUM, i que ja estaven en el Pla del 2013: 
  • PP46 Horta Gran. Redimensionat a menys d’un terç de la proposta del POUM del 2013, i que permetria unir el centre i els barris de Ponent. 
  • PP1 Carretera de Valls. Amb aquest pla s’adequaria una banda de l’entrada de la N-240. 
  • PP30 Pou Boronat, que faria possible la millora de l’altra banda de l’entrada de la N-240. 
  • PP5 que permetria cosir el centre i la Muntanyeta amb Sant Pere i Sant Pau. 
  • PP6 Nord de Bonavista lligant el barri amb Buenos Aires. 
  • Pla Parcial del Culebret que posa en valor la indústria local. 
  • PP37 que permet lligar Sant Salvador i Sant Ramón.  

El POUM també contemplarà plans parcials temàtics

 • Industrials: PP54 i PP38 
 • PP 58. Sanitari Residencial 
 • PP 40. Hoteler 

Qualitat de l’espai públic i mobilitat 

El POUM plantejarà un major protagonisme dels vianants, que es veurà materialitzat en un augment de l’amplada de les voreres, de 3 metres d’amplada, en els nous sectors de creixement, i un esforç per incrementar la presència d’arbrat a la via pública. En aquest sentit, també s’impulsarà la transformació de diferents vies —T-11, N-340 i N-240— en eixos vitals. Es tracta d’eixos que permetran la connexió entre barris, però que aniran perdent el caràcter de carreteres per esdevenir carrers amb voreres i arbres. A més, també es prioritzaran la construcció de nous aparcaments dissuasius connectats al centre i carrils bicicleta per la calçada per potenciar una mobilitat activa, saludable, econòmica i eficient. 

El nou POUM plantejarà diferents accions per tal de millorar la qualitat de l’espai públic. En aquest sentit, hi haurà una aposta per la millora i l’augment d’espais verds a la ciutat, també es planteja repartir de manera més equilibrada els nous equipaments.  

Transformació urbana i rehabilitació 

El nou POUM aposta clarament per la transformació urbana i la rehabilitació, molt especialment de les vies T-11, N-340 i N-240, que han d’esdevenir avingudes i carreres, així com el PP9, que esdevindrà residencial i permetrà ampliar els barris de l’Albada, Riuclar i la Floresta. Un altre sector que es transformarà en el proper POUM és el PMU del Marge Dret del Francolí, on està ubicada la CLH i que permetrà traslladar la indústria. 

Un dels punts clau és l’impuls en la transformació urbana i la rehabilitació de la Part Baixa, Illa Corsini, Rambla Vella i la Nova, el Passeig de la Falsa Braga i el Polígon Francolí.  

Comerç de proximitat 

El POUM té com a objectiu contribuir al comerç de proximitat de la ciutat. Per aquesta raó es plantegen diferents accions a dur a terme des de l’òptica de l’urbanisme per millorar i potenciar els eixos i itineraris comercials. Per una banda, es permetrà la implantació d’habitatges en les plantes baixes excepte en els eixos i itineraris comercials. Per l’altra banda, es fomentarà el trasllat de les activitats econòmiques de les plantes altes a les plantes baixes. Aquestes accions, unides a la priorització de la mobilitat eficient i sostenible, tenen com a objectiu augmentar el trànsit de vianants a la vegada que s’alliberen pisos que poden esdevenir habitatges. Finalment, el nou POUM no promourà la creació de més àrees comercials a les afores de la ciutat.  

Energia  

Durant la reunió d’avui, tambés’han inclòs reflexions i propostes sobre la incorporació d’infrastructures de producció d’energia que inclourà el nou POUM. S’aposta per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres tecnologies equivalents en les zones industrials i logístiques i en les teulades de les cases i equipaments, especialment en les edificacions de nova creació que ja les hauran d’incloure, alhora que es busca preservar els espais naturals de l’Anella Verda d’aquests macroprojectes.   

Nous passos del POUM 

A partir de les conclusions obtingudes en aquestes sessions de debat, els tècnics començaran a treballar en la creació de l’avanç del POUM. Aquest document inclou els objectius, els criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del nou model territorial que es preveu.  

Consulteu la presentació 'Tarragona, qualitat i creixement', exposada en la reunió d'aquest dimarts (PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta