Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies Urbanisme i Territori Notícies 2023 El procés participatiu del POUM es tanca amb una elevada implicació ciutadana que valida els aspectes clau del desenvolupament urbanístic de Tarragona

El procés participatiu del POUM es tanca amb una elevada implicació ciutadana que valida els aspectes clau del desenvolupament urbanístic de Tarragona

El procés participatiu del POUM es tanca amb una elevada implicació ciutadana que valida els aspectes clau del desenvolupament urbanístic de Tarragona

16 tallers, 436 participants, entre els quals 90 entitats i 25 associacions de veïns, avalen la contribució ciutadana per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
El procés participatiu del POUM es tanca amb una elevada implicació ciutadana que valida els aspectes clau del desenvolupament urbanístic de Tarragona Foto: Tjerk van der Meulen.
27/03/2023

16 tallers, 436 participants —entre els quals 90 entitats i 25 associacions de veïns— han pres part al procés participatiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. “Estem fent el millor Pla Estratègic que pot tenir una ciutat, perquè el POUM es fa de la mà de la gent”. Així ho ha manifestat aquest matí l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, durant la presentació de les conclusions preliminars del procés participatiu

Amb l’objectiu de realitzar les polítiques de baix cap a dalt, és a dir, posant la ciutadania al centre, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha comptat amb aquest procés participatiu que ha permès recollir les inquietuds i impressions de la ciutadania i de les entitats implicades en aspectes com la mobilitat, la sostenibilitat, la diversitat de barris i les seves característiques pròpies i altres perspectives com l’accessibilitat, el gènere o l’edat. Amb tot, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, “el procés participatiu del POUM ens ha permès arribar a l’essència de la democràcia, mantenint una escolta activa a les necessitats ciutadanes, el centre de la nostra manera de fer política”.

Per la seva part, el conseller de Territori, Xavi Puig, remarca que l’Anella Verda és l’aspecte més valorat del document, juntament amb el pas de mercaderies per l’interior”. I ha afegit: “No és un referèndum aquest procés. Té un valor qualitatiu molt important, d’aprofundiment per veure que genera més consens entre la gent”. Entre els temes destacats com a més positius en la proposta de l’Avanç del POUM hi figura l’ampliació de l’Anella Verda, la incorporació del tramvia, el desviament de mercaderies per l’interior, l’estació de l’Horta Gran i la transformació dels polígons existents.

L’èxit l’ha determinat la participació. Des de la celebració de la Jornada Inaugural del Procés Participatiu, que va tenir lloc el passat 8 de novembre amb la participació de 350 persones al Palau de Congressos, s’han succeït:

 • 4 tallers sectorials: Medi Natural i Desenvolupament Urbà; Mobilitat i Accessibilitat, Equipaments i Espais Lliures; Desenvolupament Econòmic; la Ciutat dels Joves i els Infants.
 • 12 tallers territorials: amb presència i participació de tots els barris. De ponent a llevant i de nord a sud.
 • 3 recorreguts participatius: Riu Francolí, Anella Verda i Budallera i Horta Gran.

En aquestes accions s’ha registrat la participació de 436 persones, amb presència de 90 entitats ciutadanes, de les quals 25 han estat associacions de veïns. Segons l’enquesta de satisfacció realitzada després de cada participació, la valoració de les activitats ha assolit un 4,4 de mitjana, d’un total de 5 punts.

Per altra banda, la plataforma participa.tarragona.cat ha rebut 85 propostes sobre el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Amb tot, cal subratllar que no es tracta d’un referèndum ni consulta, sinó de l’obertura d’un debat, d’una escolta activa de la ciutadania que es tindrà en compte a l’hora de conformar el redactat final del pla.

Aportacions recollides

Durant el procés s’han recollit un total de 4.231 aportacions, que s’han classificat tenint en compte els següents eixos:

 • Valors i reptes
 • Ciutat capital de territori
 • Ciutat cohesionada
 • Ciutat en transició verda
 • Ciutat socialment equilibrada
 • Altres

Valors i reptes

En l’eix de valors i reptes s’han obtingut 998 valoracions. A la pregunta “Quins són els valors que haurien de caracteritzar Tarragona en el futur” les respostes han donat els següents resultats, de major a menor importància per a la ciutadania:

 • Que sigui una ciutat sostenible i vinculada a la natura.
 • Ciutat connectada i cohesionada.
 • Accessible a totes les persones.
 • Cultural i patrimonial.
 • Oberta al mar.

Ciutat capital de territori

Sota aquest eix s’han posat a debat diferents qüestions com, per exemple, la necessitat o no de desviar els trens de mercaderies per l’interior. La resposta ha estat unànime en aquest punt: és necessari fer-ho.

Sobre la connectivitat externa del sistema ferroviari de la ciutat de Tarragona, es valora positivament:

 • Promoure la intermodalitat entre mitjans de transport (tren, tramvia i bus).
 • Donar suport a l’alliberament del front de vies.
 • Es valora positivament la proposta de Bypass Nord i es rebutja Bypass. Bypass Nord proposa la creació d’una estació a Horta Gran que connecti posteriorment amb les vies nord (la Secuita), mentre que Bypass Est proposa la creació de soterrar l’estació a la plaça Imperial i connectar, posteriorment, amb les actuals vies de la costa, una vegada sortim de la ciutat. En relació a l’estació de tren, es valora en positiu la possible estació a l’Horta Gran i apropar l’Alta Velocitat a la ciutat.

Preguntats pel tramvia, la major part de la població participant valora molt positivament la seva implantació i recorregut. Els barris de Ponent són els que han plantejat un major nombre d’alternatives al traçat d’aquest mitjà de transport.

En aquest eix es contemplen també les activitats turístiques que, segons les dades recollides, caldria limitar i tenir ben regulades. L’ús cultural d’edificis emblemàtics és també una reivindicació generalitzada.

En relació al model econòmic d’atracció d’activitats a la ciutat, les aportacions més destacades apunten a: fomentar activitats vinculades a la cultura i l’oci i activitats amb baix impacte ecològic i innovadores.

Per altra banda, i preguntats sobre el patrimoni cultural, existeix consens sobre la necessitat de protegir i conservar el patrimoni alhora que s’aposta per reconèixer camins i rutes patrimonials.

Ciutat cohesionada

El fet d’ubicar la nova estació de tren a l’Horta Gran i l’urbanització de la zona cap als barris de Ponent generaria una “nova centralitat urbana” que ha estat valorada positivament pels participants del procés. Aquest fet permetria també un canvi important per la ciutadania: una major cohesió entre els barris de Ponent i el centre de la ciutat. “Hem aconseguit que la gent es faci un debat que en realitat és seu, perquè Tarragona és de la seva gent. Abans l'urbanisme es feia als despatxos i ara es fa als centres cívics i al carrer, de baix cap a dalt”, remarca el conseller de Territori, Xavier Puig.

Pel que fa a les noves àrees de creixement residencial, es planteja la possibilitat de créixer a:

 • Oliva nord.
 • Sectors que cohesionin Sant Pere i Sant Pau, l’Arrabassada i el centre.
 • PP9 i Horta Gran: "Dos sectors de creixement que han tingut el suport dels veïns de Tarragona però que els ecologistes ens demanen connectar Ponent amb l’Anella Verda o que el barri de l’Horta Gran vagi lligat amb el parc fluvial i a la preservació de bona part d’aquest espai”, apunta el conseller Puig.

També es planteja la necessitat de centrar-se en la rehabilitació i l’aprofitament d’edificis buits.

Com a noves àrees de creixement d’activitats econòmiques s’aposta per noves zones industrials com Riu Clar i CIT. Es proposa i considera un repte el trasllat d’indústries contaminants i s’insta a tenir en compte les activitats econòmiques existents o indústries ja implantades per tal que es puguin mantenir i/o traslladar amb condicions positives per a totes les parts.

Existeix un gran i positiu consens pel que fa a la creació de nous equipaments en indrets com ara la Laboral i el Campus Sescelades.

Ciutat en transició verda

Des del punt de vista de la sostenibilitat, es valora molt positivament l’ampliació de l’Anella Verda, així com la millora de la connexió de zones urbanes amb aquesta, sobretot a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Així mateix, els participants del procés han valorat com a molt necessari la creació d’un parc agro urbà a les immediacions de l’Horta Gran.

Pel que fa a l’entorn del Riu Francolí, hi ha unanimitat en un aspecte: cal transformar el riu Francolí en un parc fluvial.

En el capítol de transport, s’aposta per ampliar aparcaments dissuassoris així com per la limitació de vehicles en determinades zones com, per exemple, la Part Alta. La millora del transport públic municipal (autobusos) és un altre dels punts més assenyalats. Millorar i ampliar zones de vianants i carrils bici són també demandes que han rebut un gran suport en la consulta.

Ciutat socialment equilibrada

Amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més socialment equilibrada hi ha hagut diversitat de propostes, que es resumeixen en:

 • Fomentar el comerç de proximitat.
 • Limitar la restauració i terrasses a la Part Alta
 • Creació d’espais de joc infantil
 • Millorar la connexió entre barris
 • Millorar la connexió entre el centre i l’Arrabassada.
 • Millorar la connexió entre ambdós costats del Riu Francolí.
 • Usar equipaments per a l’esport, la cultura i la gent gran.
 • Afavorir la igualtat mitjançant la il·luminació urbana.
 • Incorporar l’accessibilitat universal en el futur disseny urbà.
 • Promoure els eixos vitals a la ciutat

Consulteu les conclusions preliminars del procés participatiu del POUM (PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta