Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Aprovació de projectes

Aprovació de projectes

Aprovació de projectes

En aquesta pàgina podeu trobar informació dels projectes d'obra que estan en tràmit d'aprovació, o bé ja s'han aprovat, per part de l'Ajuntament de Tarragona. La licitació de les obres previstes en aquests projectes, si la realitza l'Ajuntament, es pot trobar a https://seu.tarragona.cat/pdc/. Si desitgeumés informació, podeu posar-se en contacte amb la Secció de Contractació d'Obres i Serveis mitjançant el telèfon 977 2961 00 en horari d'oficina o mitjançant l'adreça electrònica contractacio@tarragona.cat.

Llegir Més

2009

183/09
Projecte de pavimentació i serveis a la Ciutat Jardí
196/09
Avantprojecte d'obres per la coberta de la piscina de Sant Salvador
195/09
Projecte modificat de l'edifici de vestidors i serveis a la Unió Esportiva de la Granja

2010

Aprovacions de projectes d'obres
146E/08
Segona fase del projecte executiu modificat de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
196/09
Avantprojecte per la redacció del projecte i l'’execució de les obres de la coberta a instal·lar a la piscina de Sant Salvador.
226/09
Obres de remodelació de tallers i sala multiusos de la Brigada Municipal
255/09
Projecte de pavimentació i serveis del carrer de l'Alguer
293/09
Projecte d'obres a l'enllumenat de les instal·lacions corresponents als sectors la Granja i la Mora.
270/09
Projecte d'obres a l'enllumenat de les instal·lacions corresponents als sectors ciutat Part Baixa, Sant Salvador, Icomar i Torreforta
315/09
Ampliació de vestidors a la Floresta
13/10
Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d'edificació aïllada de la llar de jubilats de Torreforta
28/10
Projecte constructiu de connexió de l'anell nord "part alta" i de l'anella sud "plaça de les corts".
29/10
Projecte bàsic i d'execució de la llar municipal de jubilats de Sant Pere i Sant Pau
35/10
Projecte constructiu per l'espai Tabacalera de Tarragona
36/10
Projecte constructiu de la nova seu del Centre de la Imatge i la Gestió Electrònica de Documents
37/10
Projecte constrictiu per la capsa jove, Tarragona impulsa
38/10
Projecte constructiu de regeneració paisatgística de l'entorn del camí de la coma
59/10
Recuperació del jardí històric de l'aqüeducte de les Ferreres.
82/10
Projecte de senyalització de camins de l'anella verda de Tarragona
91/10
Projecte de restitució del paviment esportiu de la pista d'atletisme del poliesportiu de Campclar.
103/10
Projecte bàsic i d'execució d'enderroc de l'edifici "Hostal del Sol"
126/10
Obra de reforma de l'antiga llar municipal de jubilats de Sant Salvador, destinat a oficines de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Expedient 220b/09
Nou projecte executiu modificat i de millores del Teatre Tarragona
98/10
Projecte d'arranjament del carrer Santa Clara destinat al vial de serveis del Teatre Tarragona
183/10
Projecte executiu de remodelació del Mercat Central de Tarragona
156/10
Adequació i reflotament de l'enllumenat de Cala Tamarit
68/10
Projecte de 104 illes de contenidors soterrats
218/10
Obres compreses en el Projecte de reforma i redistribució de l'edifici situat a la plaça Imperial Tàrraco número 1, destinat a oficines de la Subdelegació del Govern de l'Estat.
183A/10
Estudi de viabilitat per a la construcció de dues plantes d'aparcament en la remodelació del Mercat Central de Tarragona.
188/10
Projecte bàsic i d'execució (fase 1): actuació de millora de la infraestructura de les fosses de l'Amfiteatre Romà de Tarragona
24/08
Memòria valorada per la rehabilitació i posterior explotació d'un quiosc situat a la part central de la Rambla Nova, tram comprès entre els carrers Canyelles i Fortuny, davant l'INSS.
215/10
Projecte bàsic d'execució i de reforma de les zones verdes de la Plaça Major del Barri de Sant Salvador
237/10
Obres compreses en el Projecte de reforma i redistribució d'edifici situat a Sant Antoni Maria Claret número 12, de propietat municipal destinat a emancipació juvenil.
231/10
Projecte constructiu d'un skate park al parc del Francolí
234/10
Les obres compreses en el Projecte de remodelació de la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau.
263/10
Projecte de creació d'una àrea lúdico-esportiva a la muntanya del Llorito

2011

281/10
Obres compreses en el Projecte de reforma i redistribució parcial de l’edifici situat a la Plaça Imperial Tàrraco, número 1, de propietat municipal, destinat a oficines municipals.
285/10
Projecte tècnic per a l'ampliació d'aparcament de superfície, situat al passeig Torroja.
196A/09
Projecte de bàsic i d'execució de cobriment de la piscina de Sant Salvador de Tarragona
23/11
Projecte per l'adequació de l'entorn del Banc d'Espanya
220/09
Projecte executiu modificat i de millores del Teatre Tarragona
56/11
Projecte per a la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I
44/11
Projecte bàsic i d'execució d'intervenció arqueològica i d'urbanització dels jardins de la Torre del Vapor de Tarragona
93/11
Projecte de pavimentació, serveis i construcció de mur de contenció davant del número 125B de la Via Augusta
203/11
Projecte per la implementació de l'aparcament dissuasiu al carrer Joan Serra Vilaró.

2012

87/11
Projecte del parc de les Lletres Catalanes a la Vall de l'Arrabassada de Tarragona
121/12
Projecte arranjament carrer Tinquet Vell
120/12
Projecte de reparació i consolidació de la fonamentació i de les façanes de la basílica romànica a l’amfiteatre romà de Tarragona, en el marc del programa “Romànic obert”.
56/11
Projecte per a la conversió a aparcament convencional de l’aparcament Jaume I de Tarragona
189/12
Projecte de substitució dels col•lectors del tram carrer de la Cota (Cala Romana) – Riera Platja Llarga de Tarragona
220J/09
Projecte modificat de la fase B2 del Teatre Tarragona

2013

99/13
Projecte de tancament i rehabilitació de la plaça primer de maig de Torreforta
101/13
Construcció d'un dipòsit de laminació i retenció d'aigües pluvials a la zona de Camp Clar
111/13
Pavimentació i instal·lació de l'enllumenat del tram final del carrer D comprès entre el el carrer H i el límit nord del PP9
135/13
Projecte per la millora de la zona de la porta Triumphalis del Circ de Tarragona
156/13
Projecte per a la construcció de nous espais d'oficines a la planta primera del magatzem 1 de la Tabacalera
191/13
Projecte de remodelació de serveis de la sala multiusos de la brigada municipal

2016

Projectes d'obres aprovats el 2016

Llegir Més

2018

Aprovació de projectes 2018. Departament de Contractació. Ajuntament de Tarragona
111/18
Projecte de renovació i mallat de canonades de fibrociment a Cala Romana (Tarragona)

2019

51/19
Projecte d'instal.lació de la canonada per a l'abastament d'aigua per a la connexió del sector del marge dret al poligon industrial de Riu Clar (fase 1)
32/19
Projecte de la canonada de transport entre els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau i l'etap-fase 1 de Tarragona

2020

01/20
Projecte de reforma del Tanatori Municipal 1a fase

2021

24/21
Projecte de l'aparcament dissuasiu en l'espai multiusos del passeig de la Independència de Tarragona
39.20 G624
Projecte bàsic i d'execució per les obres de construcció d'un nou edifici administratiu per a l'ampliació de l'ETAP i laboratori d'EMATSA i projecte d'activitats
16/20 G624
Projecte executiu del Banc de la Ciència i el Coneixement
Segells de reconeixement d'administració oberta