Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Aprovació de projectes 2010

2010

146E/08
Segona fase del projecte executiu modificat de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
196/09
Avantprojecte per la redacció del projecte i l'’execució de les obres de la coberta a instal·lar a la piscina de Sant Salvador.
226/09
Obres de remodelació de tallers i sala multiusos de la Brigada Municipal
255/09
Projecte de pavimentació i serveis del carrer de l'Alguer
293/09
Projecte d'obres a l'enllumenat de les instal·lacions corresponents als sectors la Granja i la Mora.
270/09
Projecte d'obres a l'enllumenat de les instal·lacions corresponents als sectors ciutat Part Baixa, Sant Salvador, Icomar i Torreforta
315/09
Ampliació de vestidors a la Floresta
13/10
Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d'edificació aïllada de la llar de jubilats de Torreforta
28/10
Projecte constructiu de connexió de l'anell nord "part alta" i de l'anella sud "plaça de les corts".
29/10
Projecte bàsic i d'execució de la llar municipal de jubilats de Sant Pere i Sant Pau
35/10
Projecte constructiu per l'espai Tabacalera de Tarragona
36/10
Projecte constructiu de la nova seu del Centre de la Imatge i la Gestió Electrònica de Documents
37/10
Projecte constrictiu per la capsa jove, Tarragona impulsa
38/10
Projecte constructiu de regeneració paisatgística de l'entorn del camí de la coma
59/10
Recuperació del jardí històric de l'aqüeducte de les Ferreres.
82/10
Projecte de senyalització de camins de l'anella verda de Tarragona
91/10
Projecte de restitució del paviment esportiu de la pista d'atletisme del poliesportiu de Campclar.
103/10
Projecte bàsic i d'execució d'enderroc de l'edifici "Hostal del Sol"
126/10
Obra de reforma de l'antiga llar municipal de jubilats de Sant Salvador, destinat a oficines de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Expedient 220b/09
Nou projecte executiu modificat i de millores del Teatre Tarragona
98/10
Projecte d'arranjament del carrer Santa Clara destinat al vial de serveis del Teatre Tarragona
183/10
Projecte executiu de remodelació del Mercat Central de Tarragona
156/10
Adequació i reflotament de l'enllumenat de Cala Tamarit
68/10
Projecte de 104 illes de contenidors soterrats
218/10
Obres compreses en el Projecte de reforma i redistribució de l'edifici situat a la plaça Imperial Tàrraco número 1, destinat a oficines de la Subdelegació del Govern de l'Estat.
183A/10
Estudi de viabilitat per a la construcció de dues plantes d'aparcament en la remodelació del Mercat Central de Tarragona.
188/10
Projecte bàsic i d'execució (fase 1): actuació de millora de la infraestructura de les fosses de l'Amfiteatre Romà de Tarragona
24/08
Memòria valorada per la rehabilitació i posterior explotació d'un quiosc situat a la part central de la Rambla Nova, tram comprès entre els carrers Canyelles i Fortuny, davant l'INSS.
215/10
Projecte bàsic d'execució i de reforma de les zones verdes de la Plaça Major del Barri de Sant Salvador
237/10
Obres compreses en el Projecte de reforma i redistribució d'edifici situat a Sant Antoni Maria Claret número 12, de propietat municipal destinat a emancipació juvenil.
231/10
Projecte constructiu d'un skate park al parc del Francolí
234/10
Les obres compreses en el Projecte de remodelació de la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau.
263/10
Projecte de creació d'una àrea lúdico-esportiva a la muntanya del Llorito
Segells de reconeixement d'administració oberta