Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal Junts per Tarragona Mandat 2019-2023 Mocions Moció conjunta contra el tall de subministraments a famílies amb deute

Moció conjunta contra el tall de subministraments a famílies amb deute

Moció conjunta contra el tall de subministraments a famílies amb deute

30/09/2019

Podeu accedir a la moció en format PDF en aquest enllaç 

 

La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...)

D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (2016), va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Aquesta Llei, coneguda com la Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. S’estima que aquesta llei ha impedit més de 63.000 talls de subministrament elèctric.

El gener de 2017 el Govern de la Generalitat va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’ Ajuntament de Barcelona, proposant un conveni marc a les companyies subministradores per determinar la necessària corresponsabilitat en l’ abordatge conjunt de la pobresa energètica Des de llavors cap companyia no es va manifestar al respecte, no van signar cap conveni i en tot cas, van procedir a impugnar via judicial els protocols d’aplicació de la Llei 24/2015. Mentrestant, les administracions hem vingut aportant recursos periòdicament en forma d’ajudes d’urgència social per assistir a les llars i persones vulnerables.

Durant el mes d’agost, ajuntaments del nostre país han rebut per part de la companyia d’energia ENDESA una carta en la qual, entre d’altres mesures, es comunicava l’inici de procediments de suspensió de subministrament a les persones vulnerables a partir de l’1 d’octubre. El Ple de l'Ajuntament de Tarragona volem manifestar el nostre rebuig tant pel que fa a la forma com al contingut de les comunicacions rebudes pels consistoris. El to i el moment en què s’han enviat les cartes són totalment inadequats per contribuir a les necessitats i a l’exercici dels drets de les persones vulnerables a Catalunya.

L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable tant pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça als ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies pateixen una situació angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada la impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la seva situació de vulnerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala regulació que afavoreix l’oligopoli elèctric.

Les empreses que es lucren  amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.

I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, creant un front comú entre institucions i agents socials, desplegant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, per tal d’aconseguir que totes les persones i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna.

 

El Ple de l'Ajuntament de Tarragona , acorda:

Primer.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.

Segon.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

Tercer.- Reclamar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.

Quart.- Instar totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015.

Cinquè.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar el Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials.

Sisè.- Exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la comercialització d’energia.

Setè.- Arbitrar els mecanismes per a garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la Generalitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.

Vuitè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat, als grups polítics del Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança Contra la Pobresa energètica, a la FMC, a l’ACM, a l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya i a les Associacions de Veïns i Federacions d'Associacions de Veïns de Tarragona.

Segells de reconeixement d’administració oberta