Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

Membres de la Junta de Govern Local

Alcalde: Pau Ricomà Vallhonrat
Primer Tinent d’Alcalde: Jordi Fortuny Guinart
Segona Tinenta d’Alcalde: Cristina Guzman Roset
Tercer Tinent d’Alcalde: Xavier Puig Andreu
Quarta Tinenta d’Alcalde: Paula Varas González
Cinquena Tinenta d’Alcalde: Eva Miguel Gascón
Sisena Tinenta d’Alcalde: María José López García
Setena Tinenta d’Alcalde: Elvira Vidal Sensi
Vuitè Tinent d’Alcalde: Manel Castaño Bachiller

Pel mateix ordre de la relació, els esmentats tinents i tinentes d’alcalde substituiran
l’alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia.

La Junta de Govern Local es reuneix els divendres a les 13 h telemàticament.

Competències de la Junta de Govern delegades per l'Alcaldia

  • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • Aprovar els encàrrecs de gestió a empreses municipals quan l’alcalde sigui l’òrgan competent en matèria de contractació.
  • Aprovar els convenis que tinguin contingut econòmic, excepte convenis de subvencions nominatives.
  • Resoldre l’ocupació privativa de domini públic de les zones verdes i dels immobles o terrenys qualificats d’equipaments.

 

ENLLAÇ ALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Segells de reconeixement d'administració oberta