Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies i mocions 2015 Moció per millorar qualitativament el mercat de marxants de Bonavista

Moció per millorar qualitativament el mercat de marxants de Bonavista

Moció per millorar qualitativament el mercat de marxants de Bonavista

28/09/2015

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mercadet dels diumenges de Bonavista va viure, fins fa poc, els millors anys de la venda ambulant arreu de la província i de Catalunya, en uns moments en què el comerç de proximitat itinerant estava molt ben valorat per la ciutadania i anar al mercadet es convertia en quasi bé una mena de costum dominical. I, fins i tot, es convertia en l’excusa perfecta per a acabar dinant als nombrosos llocs de tapes del barri.

No obstant, en els darrers any s’ha produït una forta caiguda en l’apreciació, per part de la ciutadania, de la qualitat del servei que es presta avui dia, provocat per l’absència d’actualització i de modernització dels serveis als nous temps. Aquest fet ha provocat una davallada en l’afluència dels tarragonins i dels turistes al barri.

Cada vegada són menys els venedors ambulants que continuen oferint els seus productes en aquest mercadet, degut a un progressiu procés degeneratiu en tots els aspectes de la qualitat d’aquest indret. En aquest sentit, s’exposa tota una sèrie d’elements contínuament exigits pels marxants, que han de ser adoptats a nivell municipal, i que són integrants de la present moció:

-          La instal·lació d’un punt de trobada que ha de servir com a punt de referència i per a evitar situacions de pèrdua de nens: la inseguretat manifesta alerta a adoptar aquesta mesura. Així mateix, un parc infantil ampliaria els serveis oferts a les famílies que visitin el mercadet.

-          L’oferiment d’electricitat i aigua potable als marxants: un mercat de qualitat és aquell que ofereix garanties sanitàries en els seus productes. És impensable que aquests subministres no puguin ser utilitzats en un comerç.

-          L’emplaçament de serveis públics WC: per qüestions fisiològiques, sanitàries i estètiques, cal ubicar aquests espais.

-          Una major presència de vigilància: en els darrers anys s’ha produït una progressiva disminució en la presència dels vigilants al mercadet, fins al punt de que, en cas d’urgència, es difícil trobar a qui adreçar-se. Cal augmentar els efectius privats, en tant que l’Ajuntament, com a garant d’un servei públic que es presta a l’aire lliure, i titular del 100% d’ESPIMSA, n’ha d’assegurar un comerç segur.

-          Una millor coordinació amb les forces de seguretat i d’emergències mèdiques: el mercadet de Bonavista no pot ser un espai on exercir activitats delictives com ara l’anomenat “Top Manta” o els furts, i ha de comptar amb un servei medicalitzat, en atenció a l’afluència ciutadana. S’ha de dissenyar, entre l’Ajuntament, ESPIMSA, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i la vigilància privada del mercadet, un protocol de prevenció, control, intervenció policial i seguretat, en cas d’emergències i per a contrarestar els delictes.

-          Control sobre les llicències d’activitat: és necessari que l’autorització o targeta d’activitat sigui per titular de concessió, en lloc de que sigui per parada; així com un control de vigilància en aquest exercici de l’activitat econòmica, i que en cas d’absència del seu titular, només pugui estar present a la parada el suplent designat.

-          Major neteja: Un mercat brut no atrau al visitant i, en presència d’aliments, no garanteix la seva salubritat. S’ha de establir un sistema per tal de que, finalitzat el mercadet, els espais d’aparcaments siguin netejats amb celeritat.

-          Qualitat de gènere: ESPIMSA ha de dissenyar un protocol de qualitat a exigir en el gènere que s’ofereix al mercadet, donat que determinats productes no presenten garanties sanitàries, qualitatives o de la seva pròpia naturalesa, en perjudici d’aquells titulars que sí que n’ofereixen.

Així mateix, és necessari, com succeeix en algunes poblacions de la província, que aquells dies en què el mercadet no pugui ser instal·lat, degut a efectes de la meteorologia, els titulars de les autoritzacions vegin descomptada de la seva tarifa l’import aquell dia en què no es va poder exercir l’activitat.

En definitiva, només amb l’adopció d’aquest tipus de mesures es pot evitar la continua degradació del mercadet i la seva conversió en un espai desordenat, insalubre i insegur. L’Ajuntament de Tarragona és part activa implicada i responsable, en tant que administració local i accionista majoritari de l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, S.A. (ESPIMSA) i ha de tornar a impulsar la imatge del barri de Bonavista, per a tornar a convertir-lo en el major punt de referència turística dels diumenges, a la provincia.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona adopta els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona, per si mateix i com a únic accionista d’ESPIMSA, adoptarà les mesures relacionades anteriorment, a través dels seus departaments i/o convocant als organismes corresponents i als paradistes, mitjançant les seves associacions de comerciants; per tal de dissenyar els corresponents protocols d’accessos, salubritat, qualitat, seguretat, emergència, ordre i funcionament del mercadet dels diumenges de Bonavista.

SEGON.- L’Ajuntament de Tarragona, per si mateix i en nom d’ESPIMSA, dissenyarà, juntament amb el Comitè Marca Tarragona, una campanya de publicitat i difusió de la marca i imatge de Bonavista com a indret del mercadet dels diumenges, en concordança amb l’oferta gastronòmica del barri.

Segells de reconeixement d’administració oberta