Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PSC Notícies i mocions 2016 La ciutat educa. “Tarragona ciutat educadora”

La ciutat educa. “Tarragona ciutat educadora”

09/02/2016


L’escola no dóna resposta en solitari a totes les necessitats educatives que planteja la societat d'avui. En aquest sentit els governs locals han d'assumir el lideratge per treure el màxim suc de totes les possibilitats educadores que té la ciutat deslliurant-la de totes aquelles que poden arribar a ser deseducadores.

Tarragona fa temps que ho sap i ja porta un camí recorregut i molt ben fet en aquest sentit amb l'objectiu d’aprendre, intercanviar, compartir i enriquir la vida dels seus ciutadans i ciutadanes amb la formació, promoció i desenvolupament de tots i totes, en especial infants i joves. Aquest treball és complex i només s'aconsegueix amb el diàleg i treball constant, permanent i plural amb tots els agents educatius tant de l'educació formal com de la no formal.

Aquesta cultura participativa i col·laborativa s'entén en la mesura que el concepte de ciutat que tenim no és un concepte estàtic i receptiu per part de la ciutadania, sinó que compartim un model de ciutat dinàmic on s'integren i es complementen els diferents agents (entitats, institucions, escoles, ciutadans…) de manera activa i no receptiva de tal manera que la ciutat deixar de ser un escenari per a convertir-se en un actor en ella mateixa.

Volem seguir potenciant aquest camí encetat i complex potenciant la participació i implicació conjunta de l'administració local, les institucions educatives, les entitats i la ciutadania. I de quina manera o en quines direccions? Potenciant el desenvolupament sostenible de la ciutat tant des d'un punt de vista social com mediambiental, és per això que invertirem en educació per l'eficiència energètica en tots els edificis públics escolars i no escolars, en l'educació pel civisme i en el respecte a la natura i a la ciutat, fent descobrir els llocs naturals que ens envolten a través de la participació activa en tenir cura dels mateixos des de totes les institucions i entitats; també volem millorar en el tema de la mobilitat i seguretat.

Promovent i potenciant el patrimoni urbanístic, cultural i històric de la ciutat amb tot el seu vessant educatiu i promovent la formació i la inserció sociolaboral de la ciutadania per garantir el principi d'igualtat entre totes les persones, la justícia social i l'equilibri territorial. Per això hi haurà una ampliació i millora en les accions de suport educatiu; nous projectes de coneixement de la ciutat als centres educatius, entitats i ciutadans, proposta d'espais de trobades i intercanvis d'agents educatius, de ciutadans i d'entitats; oferta de projectes de formació al llarg de la vida. Potenciarem encara més l'atenció a la diversitat des d'una perspectiva sociocomunitària per a afavorir la convivència, la inclusió social i el respecte: voldríem incidir en temes de gènere, en temes com l'assetjament, en temes generals de respecte i seguretat per tota la ciutadania generant accions i missatges que expressin aquests valors: convivència, solidaritat, cohesió, respecte… Voldríem seguir potenciant l'esperit democràtic i participatiu obrint encara més diàleg amb totes les institucions educatives formals i no formals, entitats, ciutadans... fent un acompanyament que els aporti allò que puguin necessitar de la ciutat i compartint projectes, trobades, espais i actituds.

Voldríem seguir fent una aposta per la vida saludable i l'esport tenint com a oportunitat el referent dels Jocs del Mediterrani 2017, una ocasió d'educar en els hàbits saludables, en l'esport, el lleure, el voluntariat, la cultura de l'esforç i del repte.

Pel que fa als edificis i als espais públics de la nostra ciutat voldríem que aquests fossin uns espais per créixer, aprendre, gaudir, accessibles per a tothom, amb oportunitats per a tothom on s'eduqués en valor per la participació des del civisme i la responsabilitat davant d'allò que és nostre, que és de tots i totes. Volem seguir promovent espais de comunicació, informació, i espais d'estudi i lectura on les noves tecnologies siguin presents, accessibles.

Tarragona té una identitat pròpia en el territori que està en relació amb l'entorn de dins i de fora de la ciutat en una relació constant d'interdependència, és per això que es promouran també accions educatives amb altres ciutats i pobles del territori i de l'estranger. La societat tarragonina ha d'establir connexions per a l'educació entre les entitats educatives, les empreses i el territori com ja ha anat fent.

Tota aquesta xarxa tan complexa d'interaccions i d'oportunitats educadores i integradores seran possible si treballem de manera transversal i interdisciplinària amb tots els agents, institucions educatives, administracions, entitats, persones... de manera col·laborativa i participativa, amb agents dinamitzadors que siguin reconeguts pel territori i que representin el paper de lideratge del qual parlàvem al principi i que el govern local ha d'assumir per posar en dinamisme tot aquest entramat i poder aprofitar al màxim el que es fa a la ciutat i el que es pot arribar a fer; només cal una mentalitat oberta de cooperació, de predisposició, i d'optimisme i un esperit democràtic i participatiu per a l'acció per part de tothom.

Un esperit amb uns valors educatius compartits i consensuats perquè siguin de veritat els valors educatius referents de ciutat per continuar sent la ciutat educadora que volem del segle XXI. Tota la ciutadania pot participar a fer de Tarragona una ciutat més educadora i més social.

Francesc Roca, conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona

Segells de reconeixement d'administració oberta