Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PSC Notícies i mocions 2016 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista

Moció presentada pel Grup Municipal Socialista

El Grup Municipal Socialista ha presentat una moció per a que Tarragona esdevingui ciutat lliure del tràfic de dones, nens i nenes destinats a la prostitució.
29/04/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada. El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una «ocupació», al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?

Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones, anullant la labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.

En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.

Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A través d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una «opció per a les pobres».

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones. Com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que el seu futur pot ser prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda, i els nois sabran que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar per això?

En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors clarament diferenciats: Als nens, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar per usar, el cos, l'atenció, el tempsF de les dones. I a les nenes, en què elles com a dones, poden estar al servei dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible.

Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que mentre que essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hàgim de dirigir-ho a les persones que demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.

Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a «violència remunerada». En cap cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència masculina contra dones, nenes i nens.

Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes. Canviar el seu destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seva installació al nostre país amb lleis permissives i amb models econòmics basats en el maó o en “Eurovegas” a les nostres ciutats. Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes que els llevin les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passin a formar part de debò dels drets humans.

Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la societat i a l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.

Per això el nostre municipi ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució començant aquest compromís per unirnos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de ….presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la

MOCIÓ:

Primer - El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

Segon - El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.

Tercer - El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat Autònoma que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.

Quart - En col.laboració amb l'Administració Central i Autonòmica el nostre Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.

Cinquè - El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en collaboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.

Sisè - El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.

Setè - El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de collaborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de collaborar amb violència contra les dones.

Vuitè - Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. 

Segells de reconeixement d'administració oberta