Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 16 de març

Acords adoptats al consell plenari del 16 de març

Acords adoptats al consell plenari del 16 de març

Acords adoptats al consell plenari del 16 de març Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
22/03/2018

El passat 16 de març de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 26 de febrer de
2018.

2.1.1.- Aprovar el preu públic per a la venda de les samarretes que s’ofereixen com a productes “Tàrraco Viva”. S'aprova per 25 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA,1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 abstencions de la CUP.

2.2.1.- Presentar escrit de preparació de recurs de cassació contra la sentència dictada el 13 de febrer de 2018 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu interposat per la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH contra l’aprovació del POUM de Tarragona. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita; 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 9 PSC; i 4 abstencions d'ERC-MES-MDC.

2.2.2.- Donar compte i ratificar el decret de l’alcalde de 14 de febrer de 2018 dictat en l’expedient 29/2018-C.

2.2.3.- Donar compte i ratificar el decret de l’alcalde de 26 de febrer de 2018 dictat en
l’expedient 37/2018-C.

2.3.1. Aprovar la relació 1/2018 de reconeixement extrajudicial de crèdits de factures i despeses corresponents a l’exercici 2017 i anteriors. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 9 PSC; 8 vots en contra: 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 3 C's; i 5 abstencions: 1 consellera no adscrita i 4 ERC-MES-MDC.

2.3.2.- Aprovar la relació 1/2018 de factures i despeses meritades corresponents a l’exercici 2017. S'aprova per 18 vots a favor: 1 UpA, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 2 vots en contra de PDeCAT i 7 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 CUP i 3 C's.

2.3.3.- Aprovar inicialment el 7è expedient modificatiu de crèdit (extraordinari, nous ingressos i baixes per anul·lació), que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 13 vots a favor: 4 PP i 9 PSC; 10 vots en contra: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; i 4 abstencions: 1 consellera no adscrita i 3 C's.

2.3.4.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.

2.4.1.- Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, declarar d’interès per a la ciutat els usos dels espais urbans i instal.lacions públiques de titularitat municipal destinats per la Fundació Tarragona 2017 al desenvolupament de les competicions esportives dels Jocs Mediterranis i a la realització d’activitats de promoció i difusió d’aquests, a l’efecte de l’aplicació de l’article 4 de l’ordenança fiscal esmentada. S'aprova per 25 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 vots en contra de la CUP.

3.1.1.- Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, modificar el contracte de gestió
de serveis públics de concessió de la prestació dels serveis de recollida i transport de
residus urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria i de la planta de vehicles
fora d’ús. (Aquest assumpte va quedar damunt la taula).

4.1.1.- Declarar deserta la convocatòria per a l’alienació mitjançant subhasta de les finques
situades al carrer Mestre Xavier Gols, números 7 i 9 del Polígon de les Gavarres. S'aprova per unanimitat.

4.2.1.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Tarragona. S'aprova per 21 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 9 PSC; i 6 abstencions: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC.

 

Proposició de l'alcaldia

5.1.1.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes locals per al municipi de Tarragona per a l’any 2019.

5.1.2.- Nomenar nou vocal del Grup Municipal del PDeCAT en diferents òrgans amb representació municipal.

5.1.3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 5 de març de 2018, de delegacions de la Secretaria General.

 

Declaració institucional

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona perquè el Passeig Rafael Casanova
compti amb un circuit inclusiu. (Antiga moció 6.7).

 

Mocions presentades

6.1 Moció presentada pel Grup Municipal d’UpA per tal que els càrrecs electes de l’Ajuntament de Tarragona no facin promoció directa i pública de cap beguda que contigui alcohol, que va ser objecte d’esmena. No s'aprova per 6 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; 12 vots en contra: 3 C's i 9 PSC; i 6 abstencions: 2 PDeCAT i 4 PP.

6.2.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en defensa de la llibertat
d’expressió i artística i per la llibertat de Pablo Hasél i Valtònyc. S'aprova per 10 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 7 vots en contra: 3 C's i 4 PP; i 10 abstencions: 1 consellera no adscrita i 9 PSC. (El Sr. Pau Pérez és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte).

6.3.- Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT per la creació de les taules d’entitats i la recuperació de la figura del regidor/a de barri. S'aprova per 8 vots a favor: 1 UpA, 2 CUP, 2 PDeCAT i 3 C's;  i 19 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC.

6.4.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s de mesures urgents contra l’ocupació il.legal de vivendes. S'aprova per 18 vots a favor: 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 9 PSC; 5 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV i 2 CUP; i 4 abstencions d'ERC-MES-MDC.

6.5.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per l’increment de freqüències ferroviàries entre Tarragona i Barcelona, aprofitant l’alliberament de catorze solcs en cada sentit, que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 13 vots a favor; 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC; 9 vots en contra del PSC; i 5 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 UpA i 3 C's.

6.6.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització
dels serveis més feminitzats. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 1 PDeCAT, 2 C's, 3 ERC-MES-MDC i 7 PSC; i 7 abstencions: 4 PP, 1 ERC-MES-MDC i 2 PSC. (El Sr. Xavier Puig, Sr. Josep Fèlix Ballesteros i el Sr. Javier Villamayor són absents en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte. La Sra. Cristina Guzmán és absent).

6.7.- Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT perquè el Passeig Marítim Rafael Casanova compti amb un circuit inclusiu. (Ha esdevingut Declaració Institucional).

6.8.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per a retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador, que va ser objecte d’esmena. S'aprova per unanimitat.

6.9.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal de facilitar que les entitats
tarragonines gaudeixin d’espais propis. S'aprova per 14 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 1 PDeCAT, 4 PP i 4 ERC-MES-MDC; i 10 abstencions: 3 C's i 7 PSC.

6.10.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per a la instal.lació de dos parcs infantils inclusius al centre de Tarragona, que va ser objecte d’esmena. S’aprova per unanimitat.

 

Acords fora de l'ordre del dia

Fora de l’ordre del dia, amb la prèvia declaració d’urgència, s’adopta el següent acord:

FOD 1.- Presentar la candidatura de la Reial Societat Arqueològica a la quarta convocatòria de la concessió de distincions de mèrit als servis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès 2018. S’aprova per unanimitat.

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta