Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 18 de maig

Acords adoptats al consell plenari del 18 de maig

Acords adoptats al consell plenari del 18 de maig

Acords adoptats al consell plenari del 18 de maig Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
23/05/2018

El passat 18 de maig de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

2.1.1.- Aprovar el nou Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, d’orientació i/o identitat
sexual i expressió de gènere. S'aprova per unanimitat.

3.1.1.- Aprovar la modificació de diferents apartats  de la normativa d’aplicació dels preus públics del  Patronat Municipal d’Esports. S'aprova per 20 vost a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 8 PSC; i 6 abstencions: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Javier Villamayor és absent.

3.1.2.- Aprovar provisionalment la modificació de  l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l’impost sobre béns immobles. S'aprova per unanimitat.

3.1.3.- Aprovar els preus de les entrades per  activitats i el programa/revista del Festival Tarraco Viva 2018. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 4 abstencions: 2 CUP i 2 PDeCAT. El sr. Javier Villamayor és absent.

3.2.1.- Aprovar la relació 3/2018 de despeses  meritades corresponents a l’exercici 2017. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; 2 vots en contra: CUP; i 2 abstencions: PDeCAT. El sr. Javier Villamayor és absent.

3.2.2.- Aprovar inicialment l’11è expedient modificatiu de crèdit del pressupost de 2018 (extraordinari, suplements i baixes per anul·lació). S'aprova per 16 vots a favor: 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; 9 vots en contra: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 3 C's; i 1 abstencia: consellera no adscrita. El sr. Javier Villamayor és absent.

3.2.3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 3 de l’exercici del 2018 de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. S'aprova per unanimitat.

3.2.4.- Donar compte de l’informe d’intervenció del seguiment del Pla d’Ajustament del primer trimestre del 2018.

3.2.5.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’Institut  Municipal de Serveis Socials de Tarragona.

3.2.6.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

3.2.7.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.

3.3.1.- Aprovar la modificació dels estatuts i la  pròrroga de la durada del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de   Tarragona (TACOALT). S'àprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 44 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions: CUP. El sr. Javier Villamayor és absent.

3.4.1.- Encomanar la gestió i recaptació de les  infraccions de l’ordenança de convivència ciutadana a la Diputació de Tarragona, mitjançant el seu  organisme autònom Base-Gestió d’ingressos locals. S'aprova per 20 vots a favor: 1 UpA, 2 PDeCAT, 2 C's, 4 PP, 3 ERC-MES-MDC i 8 PSC; 3 vots en contgra: 1 ICV i 2 CUP; i 2 abstencions: 1 consellera no adscrita i 1 ERC-MES-MDC. El sr. Javier Villamayor i el sr. Rubén Viñuales són absents. El sr. Pau Ricomà és absent en el moment de la votació iniciada la deliberacio de l'assumpte.

4.1.1.- Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència.

4.2.1.- Donar compte dels Decrets del tinent  d’alcalde, conseller delegat, coordinador cap d’Àrea de Presidència i coordinador cap d’Àrea de  Transparència, Govern Obert, Espais Públics i Contractació, dos de data 18 d’abril de 2018 i un de data 4 d’abril de 2018.

5.1.1.- Cedir l’ús a precari a la Coordinadora d’Entitats del Camp de Tarragona, de la finca 1.653 de l’Inventari de Béns Immobles, situada al carrer Tortosa números 41-43 baixos del barri de Torreforta, per tal de ser destinada a seu social. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 3 abstencions: 1 ICV i 2 CUP. El sr. Javier Villamayor és absent.

5.1.2.- Adscriure a l’Empresa Municipal de  Transports Públics de Tarragona (EMT, SA) i a Aparcaments Municipals de Tarragona, SA (AMT, SA) dels béns mobles inventariats amb els números 20.970 i 20.971. S’aprova per unanimitat.

6.1.1.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, canviar la forma de gestió del servei públic municipal de les llars d’infants municipals  l’Arrabassada i Bonavista, a gestió directa per part de l’Ajuntament, a través de l’IMET. Sp'aprova per unanimitat.

7.1.1.- Aprovar les normes de funcionament del  Concurs de Castells. S'aprova per unanimitat.

7.1.2.- Instruir expedient per tal d’atorgar al Sr.  Ramon Segú Chinchilla la distinció al mèrit cultural. S'aprova per unanimitat.

7.1.3.- Instruir expedient per tal d’atorgar al Sr.  Josep Elias Juncosa la distinció al mèrit esportiu. S'aprova per unanimitat.

8.1.1.- Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/04/18). S’aprova per unanimitat.

8.1.2.- Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/05/18). S’aprova per unanimitat.

8.1.3.- Autoritzar la compatibilitat a una treballador laboral temporal per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/07/18). S’aprova per unanimitat.

8.1.4.- Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/08/18). S’aprova per unanimitat.

8.1.5.- Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/09/18). S’aprova per unanimitat.

9.1.1.-Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, nomenar el Sr. Josep Miquel Beltran Mauri per exercir el lloc de treball de director gerent de l’IMSST, amb caràcter de personal directiu. S’aprova per unanimitat.

9.2.1.- Nomenar nou membre en el Consell  d’Administració de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, en substitució d’un altre. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 c's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 3 abstencions: 2 CUP i 1 PDeAT. El sr. Javier Villamayor i la sra. Cristina Guzmán són absents.

9.2.3.- Donar compte dels Decret d’Alcaldia de dates 23 de març i 23 d’abril de 2018 de delegació de signatura per part del titular de la Secretaria  General.

 

Declaracions institucionals

10.1.-Declaració Institucional per a que es revisi el  Codi Penal en defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.

10.2. Declaració Institucional en motiu del dia contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. (Antiga moció 11.4).

 

Mocions presentades

11.1.- Moció presentada pel Grup Municipal d’UpA perquè s’encarregui la redacció del Pla Director del Modernisme a Tarragona. Va quedar damunt la taula.

11.2.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en defensa del dret universal a la sanitat pública. S'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 7 PSC; i 8 abstencions: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 4 PP. El sr. Javier Villamayor i el sr. Pau Pérez són absents. La sra. Sonia Orts és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l'assumpte.

11.3.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal de penjar una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics” a la façana de l’Ajuntament. No s'aprova per 17 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 3 C's, 4 PP i 8 PSC; 8 vost a favor: 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; i una abstenció: ICV.

11.4.- Ha esdevingut Declaració Institucional.

11.5.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per a la creació d’un reglament de borses de treball municipal. S’aprova per unanimitat.

11.6.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per realitzar un Pla de finançament i renovació de la flota d’autobusos i material de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona. S'aprova per unanimitat.

11.7.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC perquè es pugui jugar al joc del bingo a les llars de jubilats. S'aprova per unanimitat.

11.8.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. S'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 2 C's, 3 ERC-MES.-MDC i 6 PSC; i 4 abstencions: PP. La sra. Beatriz Pérez, la sra. Sonia Orts, el sr. Pau Ricomà, el sr. Javier Villamayor, el sr. Francesc Roca i el sr. Josep M. Milà són absents.

11.9.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en defensa d’un transport públic municipal de qualitat. S'aprova per 14 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC; i 12 vots en contra: 4 PP i 8 PSC.

11.10.- Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals de la CUP, ERC-MESMDC i PDeCAT en suport als 9 mestres investigats per la fiscalia per delictes d’odi a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca. S'aprova per 10 vots a favor 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 8 vots en contra 1 consellera no adscrita, 3 C's i 4 PP i 7 abstencicons: PSC. El sr. Javier Villamayor i el sr. Francesc Roca són absents.

11.11.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per l’ampliació i millora de la difusió de les activitats d’estiu a la ciutat de Tarragona. S'aprova per unanimitat.

11.12.- Moció presentada pels Grups Municipals d’ICV-EUiA, la CUP, ERC-MES-MDC i PSC a proposta de Marea Pensionista per tal que el Govern municipal es dirigeixi al Govern espanyol i als grups parlamentaris europeus perquè rebutgin la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 7 vots en contra: 3 C's i 4 PP. El sr. Javier Villamayor és absent.

11.13.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per dur a terme millores d’accessibilitat en el cementiri de Tarragona. S’aprova per unanimitat.

 

Acords fora de l'ordre del dia

Fora de l’ordre del dia, amb la prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents acords:

FOD 1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla i la modificació de la relació de llocs de treball. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 8 PSC; 2 vots en contra: CUP; i 4 abstencions ERC-MES-MDC. El sr. Javier Villamayor i la sra. Cristina Guzmán són absents.

FOD 2. Concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 7 milions d’euros per tal de finançar determinats projectes que en l’annex d’inversió 2018 es finançaven amb venda de patrimoni. Es vota primer la incorporació del punt de l'ordre del dia i s'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 vots en contra: CUP. El sr. Javier Villamayor i la sra. Cristina Guzmán són absents. En segons lloc es vota el contingut del punt de l'ordre del dia i s'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; 2 vots en contra: CUP i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 1 PDeCAT i 3 C's. El sr. Javier Villamayor i la sra. Cristina Guzmán són absents.

FOD 3. Moció del Fons Català de Cooperació al desenvoloupament que presenta el Grup Municipal PSC de condemna per la mort de 59 palestins a Gaza. Va esdevenir Declaració Institucional.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta