Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 20 de juliol

Acords adoptats al consell plenari del 20 de juliol

Acords adoptats al consell plenari del 20 de juliol

Acords adoptats al consell plenari del 20 de juliol Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
09/08/2018

El passat 20 de juliol de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 15 de juny de 2018.

2.1.1.- Aprovar els preus de les entrades del XXVII Concurs de Castells – edició 2018. S'aprova per 24 vots a favor; 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 abstencions de CUP. El sr. Acero és absent.

2.2.1.- Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdit número 2 del pressupost del 2018 del Patronat Municipal d’Esports (suplement de crèdit). S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 2 vots en contra CUP; i 2 abstencions PDeCAT.  El sr. Acero és absent.

2.2.2.- Aprovar inicialment el 15è expedient modificatiu de crèdit del pressupost del 2018 (crèdit extraordinari, suplement de crèdit i baixa per anul·lació). S'aprova per 16 vots a favor: 1 consellera no adscria, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 PP i 9 PSC; 2 vots en contra de CUP; i 8 abstencions: 1 ICV, 3 C's  i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Acero és absent.

2.2.3.- Aprovar inicialment el 6è expedient modificatiu de crèdit del pressupost del 2018, de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. S'aprova per 21 vots a favor: 1 consellera no adscria, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 2 vots en contra CUP; i 3 abstencions C's. El sr. Acero és absent.

3.1.1. - Aprovar la pròrroga d’un any de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Tarragona. S'aprova per unanimitat.

4.1.1.- Classificar com a bé de propis o patrimonial la finca 634 de l’Inventari de Béns Immobles, situada al carrer Civaderia núm. 2. S'aprova per unanimitat.

4.2.1.- Esmenar una errada en el projecte de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau, i trametre el document esmenat a la Direcció General de Comerç als efectes d’emissió d’un nou informe. S'aprova per unanimitat.

4.2.2.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, esmenar una errada material detectada en la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona a l’àmbit del PPU43, sector Mas Sorder, i trametre el document esmenat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. S'aprova per unanimitat la urgència. S'aprova el punt de l'ordre del dia per 18 vots a favor: 1 consellera no adscria, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 3 PP i 9 PSC; 4 vots en contra: 2 CUP i 2 PDeCAT; i 4 abstencions ERC-MES-MDC. El sr. Acero és absent.

5.1.1. - Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, aprovar les bases dels ajuts a noves empreses. Aquest punt queda damunt la taula per a millor estudi.

6.1.1.- Aprovar inicialment el text que ha de regular la Comissió del Nomenclàtor i els criteris generals per a l’atorgament de noms als espais públics de la ciutat. S'aprova per unanimitat.

6.1.2.- Incoar expedient per tal d’atorgar el diploma al mèrit cívic a la Sra. Rosa Sans Sans i nomenar instructora i secretària al respecte. S'aprova per unanimitat.

7.1.1.- Incorporar una disposició addicional 20 a l’Acord de condicions de treball del personal funcionari. S'aprova per unanimitat.

7.1.2.- Incorporar una disposició addicional 22 al Conveni laboral. S'aprova per unanimitat.

7.1.3.- Modificar l’acord sobre jornada i horaris de la Guàrdia Urbana. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 3 abstencions 1 ICV i 2 CUP. El sr. Acero és absent.

7.1.4.- Aprovar la Instrucció 004/201 que afecta el personal de la Guàrdia Urbana que hagi participat en els dispositius especials amb motiu de la celebració dels XVIII Jocs del Mediterrani a Tarragona. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 3 vots en contra: 1 ICV i 2 CUP. El sr. Acero és absent.

7.1.5.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic.(Exp. AG 05.02/149/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.6.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat.(Exp. G572/10/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.7.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/11/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.8.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat.(Exp. G572/12/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.9.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/13/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.10.- Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/14/18). S'aprova per unanimitat.

7.1.11.- Modificar la plantilla i el catàleg de llocs de treball de l’IMSST. S'aprova per unanimitat.

7.1.12.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, subrogar personal del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA). S'aprova per unanimitat la urgència. S'aprova el punt de l'ordre del dia per 17 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 PP i 9 PSC; 2 vots en contra de la CUP; i 7 abstencions: 3 C's i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Acero és absent.

7.1.13.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, modificar l’article 13 de l’acord de condicions de treball del personal funcionari. S'aprova per unanimitat la urgència. S'aprova el punt de l'ordre del dia per unanimitat. S'aprova la urgència per unanimitat. S'aprova el punt de l'ordre del dia peer unanimitat.

7.1.14.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, modificar l’article 13 del Conveni Laboral. S'aprova la urgència per unanimitat. S'aprova el punt de l'ordre del dia per unanimitat.

 

Proposicions d’alcaldia

8.1.1.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia de data 8 i 21 de juny de 2018 de delegació de signatura per part del titular de la Secretaria General.

8.1.2. -Donar compte dels decrets d’Alcaldia de data 18 i 22 de juny i 6 de juliol de 2018, de cartipàs municipal.

 

Declaracions Institucionals

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona pel desenvolupament del projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona. (Antiga moció 9.4.)

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per la reducció del pas de vehicles pesants en el tram de l’A7 del terme municipal de Tarragona. (Antiga moció 9.8.)

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per la lluita contra la violència masclista. (Antiga moció 9.11.)

 

Mocions presentades

9.1.- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per obtenir informació sobre immatriculacions de béns patrimonials públics i actuar en conseqüència. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 2 C's, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i dos abstencions de PP. Els srs. Acero, Martin i Viñuales són absents.

9.2.- Aprovar la moció presentada conjuntament pels grup municipal de la CUP, PDeCAT, UpA, ICV-EUiA i ERC-MES-MDC elaborada per la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua) de Tarragona de suport al Correllengua 2018, que va ser objecte d'esmena. S'aprova per 19 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 4 en contra: 1 consellera no adscrita, 2 C's i 1 PP. El sr. Acero, Martin, Viñuales i la sra. Vedrina són absents.

9.3.- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT per l’adequació d’un camí de ronda des de la platja de l’Arrabassada fins a la Móra-Tamarit, que va ser objecte d'esmena. S'aprova per 21 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 1 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions CUP. El sr. Acero i Martin i les sres. Ferrando i Vedrina són absents.

9.4.- Ha esdevingut Declaració Institucional.Moció presentada pel Grup Municipal de C’s pel desenvolupament del projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona.

9.5.- Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per implementar un equip de suplències i suport al Servei de l’Administració Local eficient amb les entitats i la ciutadania. S'aprova per unanimitat.

9.6.-Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PSC de reconeixement a la feina feta pels voluntaris i voluntàries, forces i cossos de seguretat, personal sanitari i personal de l’Ajuntament durant els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscria, 1 UpA, 3 C's, 1 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 2 en contra de CUP i 3 abstencions: 1 ICV i 2 PDeCAT. El sr. Acero i la sra. Vedrina són absents.

9.7.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) a Tarragona. No s'aprova per 13 vots en contra: 1 UpA, 3 C's, 1 PP i 8 PSC; 7 vots a favor: 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 3 abstencions: 1 consellera no adscrita i 2 PDeCAT. Els srs. Acero, Martín i Pérez i la sra. Vedrina són absents.

9.8.- Ha esdevingut Declaració Institucional. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per la reducció del pas de vehicles pesants en el tram de l’A7 del terme municipal de Tarragona.

9.9.- Moció presentada pel Grup Municipal de la C’s elaborada per la Unió d’Empresaris de Tarragona per la recuperació de la línia de Reus-Roda per al trànsit de mercaderies al Corredor del Mediterrani en el sistema de Transport Ferroviari. No s'aprova per 12 vots en contra: 1 ICV, 2 CUP i 9 PSC; 5 a favor: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 1 PP; i 7 abstencions: 1 UpA, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC. Els srs. Acero i Martín i la sra. Vedrina són absents.

9.10.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal d’assumir el desastre dels Jocs Mediterranis i intentar construir el futur de la Tarragona de totes i tots. No s'aprova per 10 vots en contra: 1 PP i 9 PSC. 6 vots a favor: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 8 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT i 3 C's. Els sr. Acero i Martin i la sra. Vedrina són absents.

9.11.- Ha esdevingut Declaració Institucional. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per la lluita contra la violència masclista.

9.12. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en defensa de la república del Sàhara Occidental, que va ser objecte d'esmena. S'aprova per 10 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 4 vots en contra: 3 C's i 1 PP; i 9 abstencions: 1 consellera no adscrita i 8 PSC. Els srs. Acero, Martín i Milà i la sra. Vedrina són absents.

9.13. Aprovar la moció presentada conjuntament pels Grups Municipals de la CUP, PDeCAT, C’s, ERC-MES-MDC i UpA per tal de revitalitzar el Centre de Tarragona i evitar-ne la degradació, que va ser objecte d'esmena. S'aprova per unanimitat.

 

Acords fora de l'ordre del dia

FOD 1. Tresoreria. Concedir per part de l’Ajuntament un préstec participatiu a l’Empresa d’Aparcaments Municipals (AMT) per un import de 2.993.297,68 euros, amb l’objecte de reestructurar el seu deute i contribuir al sanejament de la seva situació patrimonial. S'aprova la urgència per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 vots en contra CUP. El sr. Acero és absent. S'aprova el continguts per 13 vots a favor: 1 UpA, 3 PP i 9 PSC, 3 vots en contra: 1 ICV i 2 CUP i 10 abstencions: 1 consellera no adscrita, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Acero és absent.

FOD 2. Béns i Patrimoni. Extinció de les concessions administratives dels aparcaments: Joan XXIII, av. Catalunya i av. President Companys a l’Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA (ESPIMSA). S'aprova la urgència per unanimitat. S'aprova el contingut per 14 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 3 PP i 9 PSC; i 12 abstencions: 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Acero és absent.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta