Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 25 de gener

Acords adoptats al consell plenari del 25 de gener

Acords adoptats al consell plenari del 25 de gener

Acords adoptats al consell plenari del 25 de gener Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
31/01/2018

El passat 25 de gener de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 28 de desembre de 2017. S'aprova per unanimitat.

2.1.1. Aprovar les bases per a l’atorgament de subvencions per a activitats i la promoció esportiva local. S'aprova per unanimitat.

3.1.1. Aprovar el preu públic per al lloguer d’una pista de les instal·lacions esportives per a realitzar l’activitat “Torneig municipal de futbol sala”. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA,; 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions. La sra. Ivana Martínez és absent.

3.1.2. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 2, reguladora dels drets per a l’ocupació de parades de venda en els mercats públics. S'aprova per unanimitat.

3.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de 19 de desembre de 2017, d’aprovar l’endeutament de l’EMT amb Caixabank per un import d’1 meur, així com la concessió d’aval de l’Ajuntament per garantir-lo.

4.1.1. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona per al traspàs, a favor del municipi de Tarragona, dediversos trams de carretera de titularitat local. S'aprova per unanimitat.

4.2.1. Resoldre les al·legacions i aprovar provisionalment la Modificació puntual de l’agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona relativa al sector Pla de millora urbana 34 Gimnàstic. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 7 PSC, i 3 vots en contra: 1 ICV i 2 CUP. La sra. Ivana Martínez és absent. El sr. Josep Maria Milà és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l'assumpte.

4.2.2. Resoldre les al·legacions i aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b, Turó de la Budellera Sud. S'aprova per 18 vots a favor: 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 8 PSC, 2 vots en contra de CUP i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV i 4 ERC-MES-MDC. La sra. Ivana Martínez és absent.

5.1.1. Donar compte de la resolució mitjançant la qual es concedeix una subvenció per import de 40.000 € a l’entitat “Comitè Català per als refugiats Catalunya amb ACNUR”, en concepte d’acció humanitària l’any 2017.

5.1.2. Aprovar inicialment les Bases reguladores que han de regir l’atorgament de subvencions per als projectes d’educació per al desenvolupament. S'aprova per unanimitat.

5.1.3. Aprovar inicialment les Bases reguladores que han de regir l’atorgament de subvencions per als projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional. S'aprova per unanimitat.

6.1.1. Nomenar nous vocals en la Comissió Consultiva de Carnaval.

6.1.2. Nomenar nous vocals del Grup Municipal de la CUP en diferents òrgans amb representació municipal.

6.1.3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2017 i de 10 de gener de 2018, de cartipàs municipal.

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Tarragona que assumeix el manifest: Tarragona ciutat accessible.

 

Mocions presentades

1.- Moció presentada pel Grup Municipal d’UpA perquè l’Ajuntament de Tarragona creï un servei municipal de publicacions. S'aprova per unanimitat.

2.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA perquè es redacti i s’apliqui un Pla d’accessibilitat municipal. Aquesta moció va esdevenir Declaració Institucional.

3.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per revisar el nomenclàtor de la ciutat i dedicar una Plaça a la República. No s'aprova per 18 vots en contra : 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP i 8 PSC; i 7 a favor: 2 CUP, 2 PDeCAT i 3 ERC-MES-MDC. La sra. Ivana Martínez i el sr. Jordi Fortuny són absents.

4.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per la implantació de barreres de seguretat per a motoristes. S'aprova per unanimitat.

5.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per a la regeneració i manteniment de la Rambla Nova de Tarragona. S'aprova per unanimitat.

6.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situación d’emergència social. No s'aprova per 8 vots a favor: 1 UpA, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 4 vots en contra: 1 consellera no adscrita i 3 C's; i 13 abstencions: 1 ICV, 4 PP i 8 PSC. La sra. Ivana Martínez és absent.

7.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC sobre la revisió i adequació de les potències elèctriques en els edificis municipals. S'aprova per unanimitat.

8.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a l’alliberament d’Ahed Tamini, altres menors palestins i per a la ratificació dels convenis de dret internacional per part d’Israel. S'aprova per 21 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 4 en contra de PP.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta