Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 26 de febrer

Acords adoptats al consell plenari del 26 de febrer

Acords adoptats al consell plenari del 26 de febrer

Acords adoptats al consell plenari del 26 de febrer Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
05/03/2018

El passat 26 de febrer de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 25 de gener de 2018.

2.1. Informe de la Presidència per tal de donar compte del nou portaveu del Grup Municipal del PDeCAT, el conseller Dídac Nadal Abad.

2.2. Informe de la Presidència per tal d’informar de la composició dels vocals del Grup Municipal del PDeCAT en les Comissions Informatives i de Seguiment.

3.1.1. Declarar que les obres consistents en la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat al carrer Sant Benilde, número 9, estan incloses dins els supòsits que els és d’aplicació la bonificació del 95% de l’ICIO. S'aprova per unanimitat.

3.2.1. Concedir ajuts excepcionals amb càrrec al Fons social. S’aprova per unanimitat.

3.2.2. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari interí per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/20/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.3. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/29/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.4. Autoritzar la compatibilitat a una treballadora laboral per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat, per compte propi. (Exp. G572/01/18). S’aprova per unanimitat.

3.2.5. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/02/18). S’aprova per unanimitat.

3.2.6. Desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la plantilla per a l’exercici 2018, i desestimar el recurs interposat, respecte a les modificacions de la relació
de llocs de treball aprovades pel Consell Plenari el 28 de desembre de 2017. S'aprova per 13 vots a favor: 4 de PP i 9 de PSC; 12 vots en contra: 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MS-MDC; i 2 abstencions: 1 consellera no adscrita i 1 UpA.

3.3.1. Aprovar inicialment el segon expedient modificatiu de crèdit del pressupost 2018 (extraordinari, suplements i baixes per anul·lació), que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 9 PSC; 1 vot en contra de ICV; i 12 abstencions: 1 consellera no adscrita, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC.

3.3.2. Donar compte de l’informe del viceinterventor general en relació amb el seguiment
del Pla d’ajust del quart trimestre de 2017.

3.4.1. Aprovar l'Acord marc 2018/2020 entre l'Ajuntament de Tarragona i EMATSA referent al subministrament domiciliari d'aigua per un període de tres anys. S'aprova per 16 vots a favor: 1 UpA, 2 C's, 4 PP i 9 PSC; 6 en contra: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 4 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, i 2 PDeCAT. El sr. Viñuales és absent.

4.1.1. Prorrogar el contracte de manteniment de la via pública de la ciutat de Tarragona. Brigada d’Intervenció Ràpida. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 9 PSC; 8 en contra: 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-ERC; i 5 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV i 3 C's.

4.1.2. Prorrogar el contracte de servei de comunicacions de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Tarragona. S'aprova per 13 vots a favor: 1 UpA, 3 PP i 9 PSC; 8 en contra: 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 3 C's, i 1 PP. La Sra. Inmaculada Rodríguez és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte.

4.1.3. Prorrogar el contracte de manteniment i reforma en els edificis, dependències i instal·lacions municipals.

4.1.4. Aprovar l’expedient de contractació per licitar el servei de manteniment integral de les dependències i instal·lacions municipals. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 9 PSC; 2 en contra de la CUP; i 11 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 CV's i 4 ERC-MES-MDC. La Sra. Cristina Guzmán és absent en el moment en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte

4.1.5. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència.

5.1.1. Cedir l’ús a precari de la finca 856 (carrer Gran Canària, número 37 - edifici Estrella I 67 de La Granja) a l’Associació Colours Fantasy. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 4 abstencions: 2 CUP i 2 PDeCAT.

5.2.1. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 2 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 absentcions de la CUP. El Sr. Rubén Viñuales és absent.

5.2.2. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau. S’aprova per unanimitat.

6.1.1. Nomenar nous vocals del Grup Municipal del PDeCAT en diferents òrgans amb representació municipal.

6.1.2.- Nomenar nou vocal del Grup Municipal de la CUP en el Consell de Mobilitat de Tarragona.

6.1.3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25 de gener de 2018 pel que fa al règim de dedicació d’un conseller, i el de data de 6 de febrer de 2018, de cartipàs municipal.

6.1.4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 31 de gener de 2018 de delegació de
signatura per part del titular de la Secretaria General.

6.2.1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 26 de gener de 2018, mitjançant els quals es resol crear la Comissió de treball per a l’estudi de les diferents actuacions en les Illes de vianants a la plaça Corsini i a la Part Alta de la Ciutat, i la Comissió de Treball per a l’estudi del model territorial de transport.

Declaració institucional perquè l’Ajuntament de Tarragona anul·li els expedients dedepuració incoats als treballadors municipals sota la repressió franquista. (Antiga moció 7.11).

 

Mocions presentades

7.1. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport a la Llei de l’Habitatge de la PAH. S'aprova per 18 vots a favor; 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 ERC-MES-MDC i 7 PSC; 4 en contra del PP; i 2 abstencions de C's. El Sr. Rubén Viñuales, la Sra. Ivana Martínez són absents. El Sr. Josep Fèlix Ballesteros és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte.

7.2. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP amb l’Assemblea feminista Cau de Llunes (AFRT) per a la implantació de la “parada intermèdia”. S’aprova per Unanimitat.

7.4. Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per l’equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l’Estat amb les policies autonòmiques. S'aprova per 16 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 3 C's, 4 PP i 8 PSC; 7 en contra: 1 ICV, 2 CUP, 4 ERC-MES-MDC; i 3 abstencions: 1 UpA i 2 PDeCAT. La Sra. Ivana Martínez és absent.

7.5+7.6+7.7. Moció transaccional presentada pels Grups Municipals d’ICV-EUiA, ERC-MES-
MDC i PSC en defensa del sistema públic de pensions. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 7 vots en contra: 3 C's i 4 PP. La Sra. Ivana Martínez és absent. La Sra. Sonia Orts i el Sr. Pedro Sánchez són absents en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte.

7.8. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en suport a Rojava i Al Cantó Kurd d’Efrîn i en defensa de la pau a Orient Mitjà. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 2 C's, 2 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 5 abstencions: 1 C's i 4 PP. La Sra. Ivana Martínez, Mónica Alabart i el Sr. Xavier Puig són absents. El Sr. Rubén Viñuales és absent en el moment de la votació iniciada la deliberacióde l’assumpte.

7.13. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, la CUP i PSC en suport a la vaga del 8 de març, pels drets de les dones, que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 18 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 7 PSC; 4 vots en contra del PP; i 3 abstencions de C's. La Sra. Ivana Martínez i el Sr. Javier Villamayor són absents.

7.15. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per al trasllat dels presos polítics a Catalunya i la seva excarceració, que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 18 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 8 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 4 PP. La Sra. Ivana Martínez és absent.

7.16. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP i el col.lectiu Cau de LLunes- AFRT per a la impartició de tallers gratuïts d’autodefensa feminista. S’aprova per unanimitat.

7.17. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per lluitar contra la bretxa salarial i incrementar les polítiques d’igualtat entre homes i dones a l’Ajuntament de Tarragona, les  empreses municipals i les empreses proveïdores, concessionàries i contractades. S’aprova per unanimitat.

7.18. Moció presentada pels Grups Municipals d’ICV-EUiA, la CUP i ERC-MES-MDC, en suport del menor tarragoní ferit a la vaga general de 2012, elaborada per la Sra. Lorda Marauri González. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 CUP, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 7 PSC; i 3 abstencions: 1 UpA i 2 PDeCAT. La Sra. Ivana Martínez i el Sr. Javier Villamayor són absents.

 

Fora de l'ordre del dia, prèvia declaració de la urgència

1. Moció presentada pels Grups Municipals d’UpA, d’ICV-EUiA, la CUP, PDeCAT, ERC-MES-MDC i PSC en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. S'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 7 PSC; i 8 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 4 PP. La Sra. Ivana Martínez i el Sr. Javier Villamayor són absents.

2. Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals de C’s, ERC-MES-MDC, PDeCAT i la CUP per a la millora integral de la seguretat al barri del Serrallo. S’aprova per unanimitat.

 

Proposició de l'alcaldia

8.1.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l'escó vacant al Sr. Marc Ferré Llauradó, d'acord amb la llista de la candidatura D’UNITAT POPULAR- POBLE ACTIU (CUP-PA) que figura en l'Edicte de la Junta Electoral de Zona de Tarragona publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 93, de data 22 d'abril de 2015, i en ser el següent de la candidatura. (Va quedar damunt la taula).

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta