Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2019 L'Ajuntament de Tarragona obre a la ciutadania les dades que gestiona l'Administració pública

L'Ajuntament de Tarragona obre a la ciutadania les dades que gestiona l'Administració pública

L'Ajuntament de Tarragona obre a la ciutadania les dades que gestiona l'Administració pública

L'objectiu de les Dades Obertes és que tant la ciutadania com les empreses generin productes i serveis de valor afegit d'utilitat per la societat
18/01/2019

L’Ajuntament de Tarragona posa des d’avui a disposició de la ciutadania les dades que gestiona l'administració pública, d'una forma oberta i fàcil de reutilitzar. Amb aquesta informació qualsevol persona pot analitzar, reutilitzar i difondre aquestes dades, creant nous serveis a partir d'aquestes dades. “Avui comencem a donar més informació i més sistematitzada en un altre format, que és reutilitzable perquè es puguin treballar aquestes dades i generar eines d’economia digital”, explica el conseller de Serveis Centrals, Pau Pérez. I afegeix: “L’Ajuntament de Tarragona ja té una web de transparència que és de les més avançades i ara, el que oferim des d’avui, són dades operables. En definitiva -remarca Pau Pérez- és un pas endavant en suport de l’economia digital. A més de significar un govern molt més obert”.

Open data o obertura d'informació del sector públic és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, “exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades”, explica el cap de Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Josep Budí.

Cal recordar que, a aquest procés de modernització administrativa, s’hi afegeix l’expedient electrònic que es va començar a implementar l’1 de gener. Així mateix, també s’afegeix la posada en marxa de l’Open Data Lab que pretén fomentar aquesta nova cultura d’explotar les dades des del punt de vista de la ciutadania. De fet, els seus tres eixos d'actuació són: la divulgació, la formació i el foment de l'emprenedoria. L'objectiu principal del projecte és oferir eines als ciutadans i a les Pimes, que permetin l'aprofitament i la reutilització de les dades obertes, per tal de millorar la seva competitivitat i innovació i promoure un ecosistema que produeixi més valor econòmic i social al voltant de les dades en obert. L’Open Data Lab és un projecte de la Fundació Tarragona Mediterranean Region en coordinació amb l’Àrea de TIC de l’Ajuntament de Tarragona.

TGN Dades Obertes

Tarragona Dades Obertes, s'emmarca dins de l'estratègia de Tarragona Digital 2022, en el programa de Govern Digital, Obert i Transparent, fomentant la creació d'un ecosistema i d'una economia digital a la vegada que la innovació digital al sector públic i la implicació entre les empreses, les administracions, el món acadèmic, les organitzacions, les comunitats i les persones.

“Tarragona Dades Obertes és un procés de transformació de l'Administració que permet exposar tota la informació que gestionem les entitats públiques i exposar-la públicament. Això permet la seva reutilització”, explica el conseller responsable de Serveis Centrals, Pau Pérez.

Les dades publicades seguirà els principis d'universitat tecnològica, permetent l'accés a qualsevol col·lectiu al que li sigui d'eventual interès.

Què es pot fer amb Dades Obertes?

L'objectiu d'ús de les Dades Obertes, és que tant la ciutadania com empreses generin productes i serveis de valor afegit d'utilitat per la societat, basant-se en les dades públiques. La informació està disponible per totes les persones, i es poden crear serveis tant de pagament com gratuïts.

Per a qui?

Les dades estan dirigides a tota persona i/o empresa que usant les dades de l'Administració, vulguin crear nous serveis o productes

Innovació

Les persones i empreses podran treure el màxim partit dels productes i serveis prestats basats en la reutilització d'aquesta informació pública. El projecte TGN Dades Obertes facilitarà la reutilització dels recursos oferint la informació adequada de forma processable automàticament, habilitant l'eficiència del processament a través de les últimes i més avançades tecnologies, a ser possible, seguint els estàndards i protocols més populars en cadascun dels sectors.

Què són les dades públiques?

Aquelles que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Administració Pública (o per tercers per encàrrec de l’Administració Pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat, o bé aquelles dades la publicació de les quals podria infringir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé les dades que tinguin regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

Quina normativa hi ha relacionada amb Dades Obertes?

La Directiva Europea 2003/98 / CE, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, va establir un conjunt de normes per al tractament de la informació pública reutilitzable. Aquesta va ser esmenada com Directiva 2013/37/UE, el 26 de juny de 2013, i transposada a nivell estatal com Llei 18/2015, de 9 de juliol, modificant l'anterior Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. La Llei 18/2015 té per objecte la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització dels documents elaborats o custodiats per les administracions i els organismes del sector públic.

D'altra banda, i relacionat amb l'obertura de dades públiques, existeix normativa addicional, com és la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes lleis tenen com a objecte fomentar la participació ciutadana, obligant a les entitats públiques a donar compte a la ciutadania, d'acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics.

Com puc cercar dades?

Per tal de cercar alguna dada o un dataset has de dirigir-te al catàleg de dades, on es trobarà el cercador del catàleg en la part superior.

D'altra banda, es poden utilitzar també els filtres, que apareixen en la part esquerra de la pantalla:

Temes: Fent clic en un tema o subtema accedeixes al llistat de datasets corresponents a eixe tema o subtema.

Etiquetes: Fent clic en una etiqueta accedeixes al llistat de datasets amb eixa etiqueta.

Formats: Fent clic en un format accedeixes al llistat de datasets corresponents a eixe format.

Llicències: Fent clic en una llicència accedeixes al llistat de datasets amb eixa llicència.

Freqüència: Fent clic en una freqüència accedeixes al llistat de datasets amb eixa freqüència d'actualització.

Segells de reconeixement d’administració oberta