Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 23 d'octubre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 23 d'octubre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 23 d'octubre de 2020

Resultats de les votacions del ple
25/10/2020

El passat 23 d'octubre de 2021, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del 29 de setembre de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Aprovar l’atorgament del diploma de reconeixement de les accions en matèria de patrimoni històric al Grupo de Ciudades patrimonio de la Humanidad de España. (2020/12/G423). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

3.1.1. Aprovar inicialment el 59è expedient modificatiu de crèdits del pressupost municipal de l'exercici 2020, suplement i baixes per anul·lació, que va ser objecte d’esmena (Exp. 2020/71/G605). Primer es va aprovar l'esmena amb 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 en contra (2 PP, 2 CUP, 4 C's). A continuació es va aprovar el contingut de l'acord amb 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's).

3.2.1. Quedar assabentats de la modificació del Pla anual de control financer per a l'exercici 2020.(Exp. 2020/46/G.692.2).

4.1.1. Suspendre la tramitació d’instruments, de llicències i autoritzacions i els terminis dels procediments d’expropiació, als efectes d’estudiar una modificació puntual del planejament general a l’àmbit dels terrenys previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics i la finca amb front al carrer d’Enrique
Granados.(Exp. 2020/2/O119.1). Es va aprovar per 19 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 9 abstencions (2 PP i 7 PSC).

5.1.1. Aprovar l’expedient i l’inici de licitació del servei de manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i nuclis vulnerables del municipi de Tarragona. (Exp. 2019/14/G629). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

Proposicions de l'alcaldia

6.1.1. Quedar assabentats de la Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal de l’any 2019. (Exp. 2020/1/G208).

6.1.2. Quedar assabentats d’un Decret d’Alcaldia de data 27 de juliol, un de 24 de setembre i un de 28 de setembre de 2020, tots ells de Cartipàs Municipal. (Exp.2020-1-G233) (Exp. 2020-6-G274).

6.1.3. Nomenar el representat del Grup Municipal d’ERC-MES en el Consell Municipal del Comerç de Tarragona. (Exp. 2019/65/G274). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

Mocions

7.1. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a instar el Govern d'Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada que combati, eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges. (Exp. 2020-83-G124). No s'aprova per 5 vots a favor (2 PP, 3 C's) i 21 en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

7.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per enfortir i millorar l’atenció primària de salut, que va ser objecte d’esmena .(Exp. 2020-84-G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (PP).

7.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'En Comú Podem per demanar la normalització de l'activitat sanitària als CAPs de Tarragona, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-82-G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

7.4. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's per portar a terme la proposta de l’organització internacional ICOMOS de constitució d'una taula de treball sobre el patrimoni històric, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-87-G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

7.5. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per garantir que l’ingrés mínim vital arribi a tothom que ho necessita mitjançant cooperació institucional, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-86-G124). S'aprova amb 24 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

7.6. Aprovar la moció presentada pels Grups Municipals de la CUP, ECP i d’ERC-MES i elaborada per la Red Antiracista, per tal de fer front a la crisi de salut pública que representa el racisme (Exp.2020-85-G124). Aprovada per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 5 abstencions (2 PP, 3 C's).

7.7. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's per garantir la conciliació de les famílies amb fills d'edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19. (Exp. 2020-88-G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 3 C's, 7 PSC) i 12 abstencions (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC).

7.8. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista i elaborada per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Unió, per a l'eradicació de les barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere i Sant Pau. (Exp. 2020-73-G124). S’aprova per unanimitat.

7.9. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per donar als pares l’opció de demanar la jornada continuada als centres educatius de Tarragona. (Exp. 2020-89-124). No s'aprova per 5 vots a favor (2 PP, 3 C's), 18 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 3 abstencions (3 PSC).

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat de Catalunya a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç de Tarragona, que va ser objecte d’esmena (Exp. G124-91- 2020). Primer se'n va votar la urgència, que es va aprovar per unanimitat. A continuació, es va aprovar el contingut de la moció per 15 vots a favor (2 PP, 3 JXTGN, C's, 7 PSC) i 11 abtencions (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC).

2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per reclamar mesures per contenir els rebrots i donar suport a les persones que depenen del petit teixit comercial, que va ser objecte d’esmena. (Exp. G124-92-2020). S'aprova la urgència per unanimitat. Tot seguit, s’aprova la moció per 7 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA) i 19 abstencions (2 PP, 3 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta