Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona davant la crisi de la covid-19

Declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona davant la crisi de la covid-19

Declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona davant la crisi de la covid-19

Es farà pública a la sessió ordinària del Consell Plenari d'aquest divendres
Declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona davant la crisi de la covid-19 Interior del Saló de Plens, al Palau Municipal. Foto: Isaias Mena.
24/04/2020

PRIMER. Manifestar el nostre més sentit condol a les famílies per les pèrdues que han sofert dels éssers estimats, així com el nostre acompanyament als qui pateixen la malaltia i al seu entorn més proper. Som al costat de la ciutadania en tot moment, compartint i conscients del dolor individual i col·lectiu que estem vivint.

SEGON. Manifestar el nostre agraïment més sincer a les treballadores i treballadors dels serveis essencials, que ens han cuidat com a individus i com a societat, perquè gràcies a ells podrem recomençar i reconstruir les nostres vides i el nostre entorn. Igualment, manifestar el nostre agraïment a totes les persones que han realitzat tasques de voluntariat a la ciutat.

TERCER. Reclamar a l’Estat poder mobilitzar plenament el superàvit disponible del 2019 sense limitacions des de l’Ajuntament de Tarragona, per tal de poder garantir el bon funcionament dels serveis públics i contribuir al benestar i el progrés de les persones i de les comunitats locals en el seu conjunt.

En aquest sentit, per evitar estar obligats a destinar el superàvit a reduir el nivell d’endeutament net, proposem que la millor manera és que es prengui la mesura d’utilitzar tots els instruments jurídics que siguin necessaris per tal que es procedeixi a la modificació de l’aplicació de l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que determina el destí del superàvit pressupostari. Demanem que aquesta modificació s’estableixi amb l’única finalitat de permetre a tots els ajuntaments que estiguin en aquest cas, com el de Tarragona, poder destinar el romanent de tresoreria de lliure disposició a les despeses corrents que decideixi cada municipi en funció de les seves distintes idiosincràsies i necessitats, per poder contribuir de manera justa a pal·liar de manera pràctica i amb efectivitat les conseqüències de la pandèmia en la ciutadania.

En qualsevol cas, i com a mínim, demanem que s’ampliïn les actuacions a les quals pot destinar-se el superàvit pressupostari que comprèn l’article 1.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el sentit que incloguin accions de la política de despesa 43 de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, que preveu l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals.

QUART. Reclamar la flexibilització de la regla de la despesa perquè entitats locals amb capacitat financera puguin respondre sense limitacions al nou escenari econòmic que es presenta, i garantir un finançament just per als ajuntaments, atès que són l’administració més propera a la ciutadania i que ha de respondre amb major celeritat.

CINQUÈ. Reclamar que es garanteixin les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi, a fi de contribuir a la recuperació de la ciutat.

SISÈ. Demanar que s’arbitrin totes les mesures legals que calguin per tal de possibilitar la contractació de persones, especialment per donar resposta als nous usuaris i usuàries de serveis socials que tenim ja avui.

SETÈ. Sol·licitar que es redefineixin els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

VUITÈ. Comunicar aquests acords al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a la ministra Carolina Darias San Sebastián i a la Subdelegació del Govern a Tarragona, així com a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Segells de reconeixement d'administració oberta