Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 22 de gener de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 22 de gener de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 22 de gener de 2021

Resultat de les votacions
24/01/2021

El passat 22 de gener de 2021, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia:

1. Aprovar les actes de la sessions anteriors, corresponents a l’ordinària del dia 18 de desembre de 2020 i a l’extraordinària del dia 29 de desembre de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Donar compte del Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 (Exp.2021/1/G280).

2.2.1.-Aprovar l’increment de retribucions per a l’any 2021 del personal funcionari, eventual i càrrecs electes. (Exp 2021/1/G562). Primer es vota una esmena presentada per Junts i la CUP per tal que ni al personal eventual ni als càrrecs electes se’ls apliqui l’increment de retribucions. S'aprova l'esmena amb 14 vots a favor (2 CUP, 2 En Comú Podem, 3 Junts i 7 ERC) i 12 en contra (2 PP, 3 C's i 7 PSC).
S’aprova per unanimitat l'increment amb l'esmena.

2.2.2. Aprovar l’increment de retribucions per a l’any 2021 del personal laboral. (Exp 2021/1/G557). S’aprova per unanimitat.

2.2.3. Donar compte de l'acord aprovat pel Consell Rector del Patronat de Turisme de Tarragona mitjançant el qual es va aprovar l'increment salarial del personal del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. (Exp. 2020/1/G547).

2.3.1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de 14/12/2020 d'aprovació d'endeutament de l'EMT i concessió de l'aval corresponent. (Exp. 2020/4/G695).

3.1.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 13/01/2021, pel qual es resol prorrogar la vigència del Pla d’Infància i Adolescència de Tarragona fins a octubre de 2021 i continuar treballant amb l’elaboració de la documentació i requisits demanats per l’UNICEF Catalunya, per tal de renovar el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. (Exp. 2020/1/D132).

3.2.1. Donar compte dels Decret d’Alcaldia de data 16 de desembre de 2020 i 13 de gener de 2021 de Cartipàs Municipal i un de data 16 de desembre de 2020 de delegació de signatura de la Secretaria General. (Exp. 2020-6G274), (Exp. 2021-1-G214), (Exp.2020-6-G273).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta