Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2022 Acords adoptats al Consell Plenari del 18 de març de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 18 de març de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 18 de març de 2022

Resultat de les votacions
Acords adoptats al Consell Plenari del 18 de març de 2022 Foto: Isaias Mena.
08/04/2022

El passat 18 de març de 2022 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen els resultats de les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió corresponent a l’ordinària del dia 18 de febrer de 2022 i a l’extraordinària de l’11 de març de 2022. S'aprova per unanimitat.

2.1.1. Acord de l’Ajuntament de Tarragona pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i la utilització dels fons europeus Next GenerationEU. (Exp.2022-5-G696.1). S'aprova per unanimitat.

2.2.1. Declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat contra l’acord de Consell Plenari de 27 de setembre de 2021, punt 3.1.2, d’aprovació del Pla de racionalització de recursos humans. (Exp.562/09/2021). S'aprova per 13 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JxTGNA, ERC-MES-MDC) i 14 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, ECP, C's i PSC).

2.2.2. Declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat contra l’acord de Consell Plenari de 17 de desembre de 2021, punt 2.3.3, d’autorització de compatibilitat a una treballadora per a l’exercici d’una segona activitat al sector públic com a docent a la URV. (Exp.572/21/2021). S'aprova per 13 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JxTGNA, ERC-MES-MDC) i 14 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, ECP, C's i PSC).

2.2.3. Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp.G572/03/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.4. Incrementar les retribucions per al 2022 del personal funcionari de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp.G562/01/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.5. Incrementar les retribucions per al 2022 del personal laboral de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp.G557/01/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.6. No incrementar, el 2022, els imports del fons social del personal funcionari. (Exp.G562/2/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.7. No incrementar, el 2022, els imports del fons social del personal laboral. (Exp.G557/2/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.8. Assignar al cap del Servei de Tecnologies de la Informació i Comunicacions un complement de dedicació per compensar econòmicament la dedicació extraordinària al grup de treball del Consorci Localret. (Exp. G540/5/2022). S'aprova per 21 vots a favor (consellers no adscrits Calderón, Orts i Pinedo, ECP, JxTGNA, ERC-MES-MDC i PSC) i 6 abstencions (PP, CUP i C's).

2.2.9. Incrementar les retribucions, per al 2022, del personal funcionari de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.G547/01/2022). S'aprova per 26 vots a favor (consellers no adscrits Calderón, Orts i Pinedo, PP, CUP, ECP, JxTGNA, C's, ERC-MES-MDC i PSC) i 1 abstenció (PSC).

2.2.10. Incrementar les retribucions, per al 2022, del personal laboral de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.G547/02/2022). S'aprova per unanimitat.

2.2.11. Modificar el catàleg de llocs de treball de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.G501/05/2022). S'aprova per 21 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, ERC-MES-MDC i PSC) i 6 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP i C's). 

2.3.1. Aprovar la relació número 2022.1 de despeses per operacions meritades d’exercicis anteriors per un import d’11.100,76 €. (Exp.G607.1/6/2022). S'aprova per 14 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC).

2.3.2. Aprovar l’expedient modificatiu de crèdits de l’any 2022, número 2, del pressupost prorrogat de l’exercici 2021 de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.G605/14/2022). S’aprova per unanimitat.

2.3.3. Aprovar el primer expedient modificatiu de crèdit de l’any 2022 del pressupost prorrogat de l’exercici de 2021 del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. (Exp.2022/1/G606.1). S'aprova per 13 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JxTGNA i ERC-MES-MDC), 13 vots en contra (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC) i 1 abstenció (ECP). L’alcalde fa ús del vot de qualitat i la proposta s’aprova.

2.4.1. Renunciar a la dotació efectiva i de reserva al Consorci d’Aigües de Tarragona pel que fa al subministrament d’aigua al municipi de Tarragona, en els termes aprovats per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona. (Exp. 2022/4/T139). S'aprova per 24 vots a favor (consellers no adscrits Calderón, Orts i Pinedo, PP, CUP, JxTGNA, ERC-MES-MDC i PSC) i 3 abstencions (ECP i C's).

3.1.1. Aprovar l’addenda de pròrroga, per a l’exercici 2022, del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, subscrit en data 13 de maig de 2019 per part del Consell Plenari. (Exp. 2022/35/G810). S'aprova per 24 vots a favor (consellers no adscrits Calderón, Orts i Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, C's, ERC-MES-MDC i PSC) i 3 abstencions (PP i PSC). 

3.2.1. Afectar i posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la finca número 2153 de l’Inventari de Béns Immobles Municipal per a la construcció de l’Institut-Escola de l’Arrabassada. (Exp. 2021/51/G711). S'aprova per 25 vots a favor (consellers no adscrits Calderón, Orts i Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, C's, ERC-MES-MDC i PSC) i 2 abstencions (PP). 

3.2.2. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la cessió temporal d’ús de locals de titularitat municipal a entitats sense ànim de lucre. (Exp. 2019/4/G106). S'aprova per 14 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA i ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (consellers no adscrits Calderón, Orts, PP, C's i PSC).

3.2.3. Acceptar la mutació demanial de la Generalitat de Catalunya corresponent al sòl i edificació de la finca número 2.144 de l’Inventari Municipal de Béns Immobles - Palau d'Esports Catalunya. (Exp. 2020/45/G711). S'aprova per 14 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (consellers no adscrits Calderón, Orts, PP, C's i PSC). 

4.1.1. Autoritzar l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona en matèria d’ajuts i subvencions. (Exp. R120-1-2022). S'aprova per 22 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, C's, ERC-MES-MDC i PSC) i 4 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts i PP).

5.1.1. Nomenar nou representant de l'Ajuntament de Tarragona en el Consell Municipal dels Infants de Tarragona (G274-4-2022). S'aprova per unanimitat.

Declaracions institucionals

DI 1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona de suport i per la protecció dels drets de les dones i nenes de l'Afganistan, elaborada per Amnistia Internacional. (Exp. G124-25-2022) (antiga moció 6.4). S'aprova per unanimitat.

DI 2. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona de condemna de la invasió militar d’Ucraïna per part de la federació russa i per l’acollida de persones refugiades.- (Exp.G124-23-2022).- (Exp.G124-18-2022).- (antigues mocions 6.2 i 6.3). S'aprova per unanimitat.

Mocions

6.1. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en motiu del 8M, i elaborada pel col·lectiu feminista Cau de Llunes. (Exp. G124-24-2022). S'aprova per 13 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA i ERC-MES-MDC), 4 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts i PP) i 8 vots en contra (C's i PSC).

6.5. Moció presentada pel Grup Municipal ECP per la transformació de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. (Exp.G124-22-2022). S'aprova per 19 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JxTGNA, ERC-MES-MDC i PSC) i 6 abstencions (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP i C's). 

6.6. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per un Palau d'Esports Catalunya de primer nivell. (Exp.G124-19-2022). S'aprova per 13 vots a favor (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, ECP, C's i PSC) i 12 vots en contra (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JxTGNA i PSC).

6.7. Moció presentada pel Grup Municipal ECP, juntament amb les Associacions "Ment i Salut La Muralla" i "Todos en Azul", per l'impuls i l'abordatge comunitari i social de la salut mental i les capacitats diverses. (Exp.G124-21-2022). S'aprova per 13 vots a favor (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, ECP, C's i PSC) i 12 abstencions (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JxTGNA i ERC-MES-MDC).

6.8. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per millorar les condicions de reserva de plaça per a les persones amb discapacitat i entitats del tercer sector. (Exp.G124-20-2022). S'aprova per unanimitat.

* Les mocions 6.2, 6.3 i 6.4 es van convertir en declaració institucional.

Segells de reconeixement d'administració oberta