Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2022 Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de març de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de març de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de març de 2022

Resultat de les votacions
10/05/2022

El passat 28 de març de 2022 va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen els resultats de les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1.1.1. Aprovar inicialment el 18è expedient modificatiu de crèdits del pressupost municipal prorrogat al 2022 (Crèdit extraordinari, suplements i baixes per anul·lació), que ha estat objecte d’esmena.(Exp. 2022/19/G605).

 • Votació esmena presentada pels consellers Orts i Calderón:
  • Es rebutja per 13 vots a favor (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC), 13 vots en contra (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JXTGNA i ERC-MES-MDC) i 1 abstenció (ECP). El Secretari General manifesta que en persistir l'empat en la votació decideix el vot de qualitat de l'alcalde. L'alcalde declina recórrer al vot de qualitat i l’esmena no s'aprova.
 • Votació esmena presentada pel PSC:
  • Es rebutja per 13 vots a favor (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC), 13 vots en contra (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JXTGNA i ERC-MES-MDC) i 1 abstenció (ECP). El Secretari General manifesta que en persistir l'empat en la votació decideix el vot de qualitat de l'alcalde. L'alcalde declina recórrer al vot de qualitat i l’esmena no s'aprova.
 • Votació esmena presentada pels consellers Orts i Sr. Calderón: 
  • Es rebutja per 2 vots a favor (consellers no adscrits Calderón i Orts), 21 vots en contra (CUP, ECP, JXTGNA, ERC-MES-MDC i PSC) i 4 abstencions (PP i C's).
 • Votació contingut:
  • 1a votació. Es produeix un empat: 13 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, JXTGNA i ERC-MES-MDC), 13 vots en contra (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC) i 1 abstenció (ECP).
  • 2a votació. S'aprova per 14 vots a favor (conseller no adscrit Pinedo, CUP, ECP, JXTGNA i ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (consellers no adscrits Calderón i Orts, PP, C's i PSC). 
Segells de reconeixement d'administració oberta