Esteu aquí: Inici Patrimoni Notícies Notícies 2013 La Conselleria de Patrimoni presenta nova senyalització a l'espai museístic municipal

La Conselleria de Patrimoni presenta nova senyalització a l'espai museístic municipal

La Conselleria de Patrimoni presenta nova senyalització a l'espai museístic municipal

El projecte s'inicia amb el Pretori - Circ Romà i continuarà a l'Amfiteatre
La Conselleria de Patrimoni presenta nova senyalització a l'espai museístic municipal Des del Pretori
15/05/2013

 

La Conselleria de Patrimoni i el Museu d’Història han presentat avui la primera fase del projecte de senyalística localitzativa, explicativa i direccional del Pretori – Circ Romà. Aquesta senyalística ajudarà el visitant a entendre l’edifici, quines eren les seves funcions i què ha passat allí durant tota l’evolució històrica de l’edifici.

La senyalística ha estat pensada també per complir un primer servei de recepció i informació (orientació) en l’espai museístic patrimonial. En aquest sentit, amb la senyalització es pretén atendre a les necessitats d’orientació, informació, educació i recreació que els visitants tenen una vegada accedeixen al conjunt del Pretori i Circ romà de Tarragona.

La senyalització presentada compleix la funció d’informació bàsica als visitants sobre l’edifici, la seva funcionalitat, la identificació de les parts que el formen, la identificació dels objectes en exposició que conté i la relació de l’immoble amb l’entorn urbà. Vol assolir un equilibri entre les necessitats d’ordenació i regularització de les visites i la seva adequació al medi en què s’emplaça. D’aquesta manera, es procura, en la mesura del possible, evitar la proliferació desmesurada de senyals i la prevenció del seu impacte visual sobre el monument. A més, vol facilitar la diversitat d’ús dels serveis i instal·lacions i millorar la qualitat de les visites.

També es fa necessari detallar que les solucions gràfiques i constructives dels senyals s’han elaborat tenint en compte diversos criteris: senzillesa en els dissenys estructurals; facilitat en els processos de muntatge i manteniment; qualitat en els subministres, instal·lació i manteniment; economia en els costos i els recursos d’instal·lació i manteniment, i la versalitat en l’ús dels elements constructius.
Amb aquestes premisses s’ha instal·lat, seguint els colors corporatius de l’Ajuntament de Tarragona i amb continguts informatius i identificatius del monument, la implantació de:

  • 2 directoris on es presenta l’espai i la realitat arquitectònica del monument
  • 15 punts d’informació
  • 12 senyals direccionals de dimensions 15 x 15 cm (recorregut, indicació de sortida, de serveis i de prohibit el pas)

 

L’Ajuntament de Tarragona gestiona immobles que formen part del patrimoni històric de la ciutat a través del Museu d’Història de Tarragona, la qual cosa vol dir que no es limita a la seva conservació física, sinó que adquireix un compromís de fer una tasca de difusió entre la ciutadania de la importància històrica dels monuments del passat, el seu ús primari i els incidents que els han afectat en el devenir històric.

En aquest sentit, s’emmarca com a recurs prioritari en l’ordenació i regulació de les visites al Pretori - Circ romà de Tarragona l’execució d’aquest projecte de senyalització com a continuació d’actuacions iniciades en el Centre d’interpretació de les Defenses de Tarragona, situat al Passeig Arqueològic. La seva implantació ha pretès, entre altres, facilitar la qualitat de les activitats dels visitants, sensibilitzar-los sobre la necessitat de la conservació del patrimoni cultural de l’espai patrimonial i donar suport a la integració dels interessos de la població resident.

Després de la senyalística del Circ – Pretori, es treballarà en la de l’Amfiteatre.

Segells de reconeixement d'administració oberta