Esteu aquí: Inici Patrimoni Notícies Notícies 2024 La restauració de la façana de l'Ajuntament recupera el color de mitjan segle XIX

La restauració de la façana de l'Ajuntament recupera el color de mitjan segle XIX

La restauració de la façana de l'Ajuntament recupera el color de mitjan segle XIX

La rehabilitació també comportarà un canvi i millora de la il·luminació
28/05/2024

Amb motiu de les obres de rehabilitació de la façana principal de Palau Municipal, que van engegar el 3 d’abril d’enguany; s’ha dut a terme el repicat de la façana per tal d’eliminar l’arrebossat aplicat durant la darrera intervenció, duta a terme a començaments dels anys vuitanta, i procedir així a recuperar el color original de la façana, construïda entre el 1861-1865. 
Segons el conseller de Territori i Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García, avui en roda de premsa, “tot i que aquesta proposta de recuperar el color original de la façana estava prevista dins el projecte” ha iniciat el conseller “fins que no s’ha dut a terme un treball exhaustiu, tant de l’empresa constructora com la de restauració, no s’ha pogut tirar endavant el color, que parteix de restes de pigments terrosos, tipus teula i que conformaran la nova tonalitat de la façana”, ha tancat.


El procés de recuperació del pigment


Seguint el procediment marcat en el projecte executiu de rehabilitació de la façana, fet per Masala Consultors,  de recuperació del pigment original, es va procedir a dur a terme aquesta tasca, els treballs del qual han consistit en la retirada dels revestiments desgastats, esclofollats, els arrebossats de reparacions contemporànies amb materials inadequats; així com les capes de morter preparatòries fins a arribar al mur construït amb pedra i morter de calç.
Així mateix, previ al repicat, s’han realitzat cales en diferents punts de la façana per tal d’analitzar les diferents capes que conformen el parament i la solidesa del morter base. En les estratigrafies es va comprovar que, en el procés de l’obra de rehabilitació de la façana dels anys vuitanta, s’havien repicat completament les capes d’arrebossat i de l’enlluït final colorat. L’equip de restauració ha estat l’encarregat del repicat de l’arrebossat, que s’ha executat de forma manual per tal de documentar les preexistències, així com identificar vestigis del color original, que seria un color teula. 
Durant els treballs, una acurada observació va permetre detectar encara un únic fragment de l’estuc anterior, sobre la cornisa d’un dels frontons de pedra de la segona planta i les traces de les línies ortogonals que definien l’estucat. A partir  d’aquestes troballes, es va procedir a la realització de diferents mostres del color del nou estuc fins a consensuar, amb tots els agents implicats a l’obra i els responsables tècnics municipals, la paleta de colors més similar a la tonalitat dels testimonis conservats.
A partir d’aquí l’empresa adjudicatària va encarregar al seu proveïdor especialista la fabricació del morter de calç, incorporant sorres adequades al revestiment a reintegrar i els pigments naturals per conferir la tonalitat desitjada. En aquest sentit, el color recuperat es troba de forma similar en altres façanes de la Part Alta, com son la façana de la Casa Castellarnau i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, per tant harmonitza amb la gamma de colors del Conjunt Històric.

La nova il·luminació

En el projecte de rehabilitació també hi ha comprès el nou sistema d’il·luminació, corresponent a la renovació de l’enllumenat ornamental que s’està duent a terme a la ciutat. En aquest sentit, es vol obtenir una millor interpretació nocturna dels aspectes més rellevants de la façana de l’edifici. Així mateix, també es podrà il·luminar la façana en diversos colors de manera alternativa, ja que s’instal·la un enllumenat de tipologia LED amb sistema RGB i control de blancs, que el sistema anterior no ho permetia.  El nombre de llumeneres totals serà de 137 unitats i el consum previst serà de 2.425W, fet que permetrà una millora considerable de la il·luminació, degut principalment a un augment del nombre total d’unitats, però mantenint un consum elèctric reduït.


La història de la façana


L’edifici de l’Ajuntament que podem veure actualment, va ser construït entre els anys 1861-1865 pels arquitectes Francesc Barba i Francesc Rossell i representa en estil neoclàssic, amb diverses al·legories en façana, tant de la història tant de la ciutat com de la província, ja que fins al 1986 va allotjar-s’hi la Diputació Provincial. L’obra d’escultures i relleus de la façana és de Bernat Verderol. Pel que fa als materials, s’utilitza en planta baixa la pedra anomenada llisós, el marbre de Carrara en les balustrades dels balcons i la pedra sorrenca del país en els remats arquitectònics i ornamentació escultòrica superior.
Tal i com s’explica a l’informe, la façana repintada als anys vuitanta, és d’un color groguenc. En imatges anteriors a aquesta data, la trobem també groguenca, per tant, es pot deduir que el color de l’estucat original tipus teula, és anterior a imatges en color i per aquest motiu, no disposem de cap testimoni audiovisual.
 

Segells de reconeixement d'administració oberta