Electrocucions

  • No hem de fer bricolatge amb les nostres instal·lacions elèctriques; avisem un professional
  • No hem d'utilitzar l'electricitat o els aparells elèctrics si estan mullats o si anem descalços
  • Hem de comprovar la tensió elèctrica abans de connectar un aparell
  • No hem de fer empalmaments provisionals
  • Hem de posar endolls de seguretat perquè els nens no hi puguin ficar els dits
  • Hem de canviar els fusibles per altres del mateix amperatge
  • No hem de fer passar cables per sota de les catifes

 

Segells de reconeixement d’administració oberta